Serendipitys tips inför den digitala framtiden

serendipity_960x640.jpg

Miljardföretaget Serendipity har tagit världen med storm. Kamjar Hajabdolahi arbetar med fusioner och förvärv, och han tror på bland annat smarta digitala verktyg för hundägare. 

Serendipity är ett investmentbolag som arbetar med både startups och etablerade företag. Där är Kamjar Hajabdolahi chef för Mergers and acquisitions, vilket innebär att han är globalt ansvarig för att hitta nya innovativa företag och teknologier, och som mål har han att träffa 365 företag om året. Bakom honom sitter en grupp personer och screenar företag genom nätverk och databaser och håller koll på trender och branscher. Förra året screenades dryga 10 000 företag. Efter det sker ett urval där Kamjar träffar de mest intressanta företagen, dryga 365 om året. 


 Det blir mycket dagar på vift, min lägenhet är min resväska. Men jag träffar inte ett företag om dagen utan vi strukturerar upp så att jag träffar flera bolag per resa. Det kanske låter som en hög siffra med 10 000 screenade företag men det här är nivån vi måste förhålla oss till för att kunna göra rätt investeringar. Av de företagen vi träffar under ett år gör vi affär med cirka sju till tio stycken - så det är ju mycket som ska stämma. Just nu fokuserar vi mycket på företag som arbetar med kritiska samhällsfunktioner där digitaliseringsmöjligheterna är stora. 

kamjar litet foto.jpg

Kamjar Hajabdolahi, M&A-chef, Serendipity.

Urban infrastruktur ett säkert kort

Och vad är det som ska stämma då? Jo, för det första så ska företagen ha en tydlig nisch och ett unikt erbjudande. De ska också ha gått igenom en affärsmodernisering så att de kan påvisa ett återkommande och långsiktigt intäktsflöde för att även kunna överleva sämre tider. Företagen får inte vara beroende av hög- eller lågkonjunktur. Hur stora företagen är spelar dock ingen roll.

 Nu kollar vi till exempel mycket på trender som härrör till urbaniseringen, främst den urbana infrastrukturen. Storstäderna växer överallt, allt fler blir allt äldre och dessa städer kommer alltid behöva tekniska, kritiska funktioner. Exempelvis tittar vi på hisserviceföretag som idag arbetar reaktivt på felanmälningar – men i framtiden kommer att kunna arbeta preventivt genom IoT.

 Då kommer hissen prata med min mobil och tala om att nu ska beståndsdel x bytas ut, kom förbi och fixa det. Jag tror mycket på företag som jobbar med IoT och robotisering, det är två av de marknader som har en ljus framtid. 

Från djurägare till hundförälder

En annan industri där Kamjar ser en tydlig trendförskjutning är inom segmentet sällskapsdjur där humaniseringen och medvetenheten kring djurens välmående har skapat en stor efterfrågan av premiumprodukter. Kamjar menar att vi inte pratar om pet owners längre utan istället är vi pet parents.

kamjar 960640.jpg

– Oavsett hur snabb teknikförändringen är kommer människor alltid att vilja att hunden har det bra, säger Kamjar Hajabdolahi, förvärvschef på Serendipity.

 Det har hänt mycket från när man bara gick och köpte hundmat och tog hunden till veterinären. Nu finns smarta, digitala verktyg som talar om ifall hunden är sjuk samt mäter rörelser, puls och hur den äter. Det är en bransch som tidigare inte varit speciellt tech-tung, men intresset kring detta skapar en investeringsmöjlighet för oss. 

 Så urban infrastruktur och sällskapsdjur är saker vi tittar mycket på eftersom folk kommer fortfarande vilja ta hand om sin hund och de kommer fortfarande åka hiss - oavsett hur snabba teknikförändringarna blir i framtiden.

Kamjars tips till företag för att hålla sig alerta och vara i framkant i den digitala transformationen

1. Nya perspektiv
Mitt viktigaste tips till företag som vill vara i framkant är att hitta nya perspektiv och arbeta aktivt med att skapa kunskap och förståelse för det breda landskapet av möjligheter. Till exempel är nya samarbeten, förvärv och technical infusion verktyg som jag ser kommer bli allt viktigare för både etablerade företag såväl som mindre bolag. Företag behöver inte göra allt själva, tillväxt och expansion handlar lika mycket om hur bra ditt bolag är på att dra nytta av andras teknologier, kompetens och resurser som komplement till er egen expertis. Av de bolagen jag träffar kan jag konstatera att många av de mest framgångsrika har lyckats väl med använda sig av de verktyg som ger dem de uspar som gör att de kan fortsätta att växa och kontinuerligt erbjuda relevanta affärsmodeller.

2. Utmana det du gör och bli aldrig bekväm
Vi försöker att alltid utmana det vi gör och aldrig bli bekväma. Är man ett etablerat företag så finns det risk att man blir en dinosaurie om man inte snabbt anpassar sig till de nya beteendena och förutsättningarna på marknaden. Ett exempel är taxivärlden där Uber har förändrat branschen. Så medvetenheten om att din marknad är föränderlig är viktig.

3. Förstå dig på talangerna
Alla måste komma ifrån silotänket, speciellt vid arbetet med talanger. Tanken att en vd är bara vd och en mekaniker bara är mekaniker fungerar inte längre. Talangerna som kommer nu tänker inte så, de har ett helt annat mindset. Jag är jurist i grunden men om jag bara fått syssla med det här på Serendipity så hade jag nog sökt mig härifrån. Ibland hittar man andra saker man är ännu duktigare på. Bygg en kultur där talanger trivs och utvecklas oberoende av titel. Lyckas du med det så lyckas du med att attrahera de bästa talangerna och även med att behålla dem långsiktigt.

4. Våga göra stora förändringar
Sista tipset hör ihop lite med tips 2. Om jag exempelvis har ett bilföretag som inte säljer så bra så kan jag inte bara ändra färgen på bilarna. Ett lyckat exempel är Rolls Royce som länge sålde produkter i form av jetmotorer. När konkurrensen kom valde de att ändra intäktsmodell från att sälja en motor till att sälja flygtimmar där flygbolag istället fick hyra motorerna knutet till ett antal garanterade flygtimmar. De ändrade vertikalt sättet hur de kan tjäna pengar och lyckades därigenom med att bibehålla sina marknadsandelar. Liknande utmaningar står många företag idag inför. Alla branscher måste utmana sina verksamheter kontinuerligt för det sker så mycket teknikskiften hela tiden. Det är viktigt att tidigt komma till insikt kring hur din bransch kommer att utvecklas och hur du arbetar för att fortsätta vara relevant. 

 

12 maj 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonledarskap

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng