Tretton37: Så lyckas du med devops

Devops-960x640.jpg

Ett sätt att komma igång med devops är att utse en mentor: en utvecklare, testare eller driftmedarbetare som gjort resan tidigare och vars roll blir att utbilda.

För att devops ska bli en integrerad del av utvecklingsarbetet gäller det att utvecklare och driftspersonal samarbetar.
 Hela teamet bör ha gemensamt ansvar för projektets framgång.

Devops borde handla mer om kommunikation än om verktyg, det tycker Martin Mazur, medgrundare och CTO på konsultbolaget Tretton37.

– Det är naturligt att man vill börja med något konkret, för vi människor är inte bra på abstrakt tänkande. Därför tittar man på att bygga servar, till exempel. Men precis som att agila utvecklingsmetoder inte blir bra bara för att man använder post it-lappar så lyckas man inte med devops om man bara ser till verktygen.

Devops är en sammanslagning av development och operations och lite förenklat handlar det om att tjänster som utvecklas ska vara enkla att förvalta. Och för att lyckas, berättar Martin Mazur, gäller det att bryta gamla strukturer. Fokus bör ligga på det sociala, på att få utvecklare och driftspersonal att samarbeta.

– Med devops är det teamets gemensamma ansvar hela vägen. Man måste kunna tänka redan från start hur lösningen ska driftas, i vilka miljöer den ska fungera och hur man felhanterar. För att få med alla kompetenser krävs en dialog från första början. Det går inte att komma in i slutet av projektet, då har man missat själva poängen med devops.

Det gäller alltså att bygga team som har ansvar för hela kedjan, från affär, via utveckling till drift. Och det finns flera sätt att gå till väga.

– Självklart kan man från högre instans placera alla utvecklare och all driftpersonal i samma rum och bestämma att de ska samarbeta. Nackdelen är att det lamslår resten av organisationen och det kan dröja månader innan man ser några resultat. Därför förespråkar jag att man börjar inifrån: låt drift stödja utvecklarna och se till att utvecklarna får inblick i och lär sig hur driftpersonalen jobbar. Bygg små team som testar arbetssättet, sedan kan det spridas till resten av organisationen.

Martin Mazur klar.jpg

Martin Mazur, medgrundare och CTO på konsultbolaget Tretton37.

Ett sätt att komma igång är att utse en devops-coach: en utvecklare, testare eller driftmedarbetare som gjort resan tidigare och vars roll blir att utbilda.

– De bästa mentorerna kommer enligt mig från testhållet. De har ett strukturerat tankesätt med förståelse för både utveckling och driftpersonalens utmaningar. Det innebär att de kan hålla i möten mellan grupperna och lägga grunden till nya arbetssätt.

Förutom en effektiv arbetsprocess och att den färdiga lösningen är enkel att förvalta leder devops till fler fördelar.

– Man skapar en förståelse i hela teamet eftersom kunskaperna delas mellan olika grupper, och det gör att de ser en helhet snarare än att bara tänka applikation eller funktion. Och eftersom man får rätt infrastruktur från början så behöver man inte ändra så mycket senare vid produktionssättning.

Ser du några utmaningar?

– Det är viktigt att vara medveten om vad ett arbetssätt med devops leder till: du får en hög leveranshastighet och det kräver att råvaran är bra. Du bör ha koll på kravställning och begränsningar och att processen är kvalitetssäkrad, annars kan det gå fort åt fel håll.

Vad kommer härnäst?

– Nu har vi kommit över tröskeln, arbetssättet böjar sätta sig ute i communityn. Nästa steg är att konkretisera vad som fungerat, att prata om de konkreta arbetssätten som vuxit fram. Och vi kommer att få se en backlash, det gör man alltid när nyheter dyker upp och det är en del av processen. Till sist kommer devops att vara lika naturligt som andra organisatoriska förändringar.

Martin Mazurs tips för att lyckas med devops:

1, Sätt människor och deras kompetens i centrum.

2, Börja smått, med tvärfunktionella team.

3, Fokusera på hela värdekedjan, från idé till produktion.

4, Välj verktyg efter utmaningen.

5, Utvärdera och förbättra processen kontinuerligt.

 

8 maj 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Daniel RetzLedarskapFoto Most Photos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng