Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Lifepod ger hopp till kroniskt sjuka

Lifepod utgår från patientens behov istället för vårdens kalender. Just nu testas plattformen på hjärtklinikerna i Malmö, Lund och Umeå.

Text Fredrik Adolfsson Foto Adobestock, Fredrik Kron 11 maj 2017 it i vården

homecare.jpg

 När vi besöker kliniker och frågar vilka deras viktigaste patienter är så vet de inte vad de ska säga utan svarar bara: “patienterna vi ska träffa idag”, men vid de mötestillfällena har de ju ingen aning om behovet ens finns. Så kan man inte bedriva vård längre, säger Thomas Bergqwist, vd på Cross Technology Solutions.

Thomas Bergqwist.jpg

Thomas Bergqwist, vd på Cross Technology Solutions.

Cross Technology Solutions har utvecklat en ny integrations- och ehälsoplattform, Lifepod, som identifierar patienterna med störst behov av vård. Plattformen är - relativt ovanligt nog - till för kroniska patienter, och ska bygga på att delad information till vården nu ska sättas i ett fungerande sammanhang för dem.

 För varje patient skapas en unik vårdprofil där patienten själv rapporterar sin hälsa genom skräddarsydda appar och sensorer via sin platta, dator eller telefon. Sedan presenterar och visualiserar vår intelligenta plattform den delade datan. I den placeras patienterna automatiskt i prioriteringsordning där den som ligger sämst till hamnar längst upp i prioritet i det medicinska gränssnittet, på så vis kan vården fokusera på den övre halvan av mest behövande patienter. Är det något fel och eskalerande så hör vården av sig till patienten och kan då föregripa problem. 

Söker paradigmskifte

Kroniska grupper som kan dra nytta av plattformen är bland annat cancerpatienter, KOL-patienter, hjärtsjuka och personer med njurproblem. Den fungerar lika bra för specialvården som primärvården, men kan även vända sig till kommuner för vård i hemmet.

 Vi vill driva ett paradigmskifte från kalenderbaserad till behovsstyrd vård. Vården har alltid styrts efter en kalender, oavsett om det handlar om en medicinman på 1800-talet eller nutidens vård.

I plattformen mäts bland annat vitalparametrar såsom puls, blodtryck, medicinering, nitroglycerin, aktivitet, vikt, midjemått, allmänt hur de mår, rökning, och än mer sjukdomspecifika värden. Vid framtagandet menar Thomas Bergqwist att de “lyssnat lite på professorer, lite mer på läkare, jättemycket på sjuksköterskor och ännu mer på patienter.”

cross technology .jpg

Här visas patienternas information i Lifepod. Grönt betyder att personen mår bra i just den delen, gult betyder mittemellan och rött innebär att patienten inte mår bra alls. Sämst värden hamnar överst.

 Detta har potential att skapa förändring av vården i grunden. Nu är vi mer inne i ett "tanka big data-läge" för att förfina algoritmerna än mer för att sedan kunna addera prediktering, machine learning och viss AI - och då kan det bli hur stort som helst. Då kommer vi få mönster om vad som korrelerar med vad och kan på så sätt addera värde och bli ännu bättre än nu på att se eskalerande förlopp för patienter. 

Med vid framtagandet av Lifepod var bland annat hjärtklinikerna i Malmö, Lund och Umeå, tre kliniker som också använder plattformen på daglig basis i en studie. Thomas Bergqwist tror att dessa bara är början, och att Cross Solutions har alla möjligheter i världen att vara med om en stark tillväxtresa framöver.

 Vi har en bra position men mycket bygger också på om modet finns på kommunal-, regional- och landstingsnivå bland vårdens beslutsfattare i Sverige. Det är lätt att prata om e-hälsa men att walk the talk är en annan sak. Men vi ser att marknaden vaknat rejält i år.

Rekommenderad läsning

irding 960640.jpg
video

Frisq lanserar interaktiva vårdplaner

28 apr 2017 it i vården

Vården har länge haft behov att organisera sig i team och då krävs en plattform där man kan dela information. Bolaget Frisq ha en lösning med en ny it-plattform som samlar patienters journaler, vårdhistorik och vårdplaner under samma och gör datan tillgänglig för alla vårdinstanser. 

orolig-mamma-tar-tempen-pa-sitt-barn.jpg
video

2025 är vården i mobilen

25 apr 2018 it i vården

Möjligheterna med digitala vårdlösningar sätter ljuset på problemen i den befintliga vården. Nu är utmaningen att utveckla vården på patienternas villkor till lägre kostnad för landstingen och undvika för snabba beslut om vård som inte har utvärderats. Det menar Emma Spak, SKL och Daniel Forslund, SLL i ett samtal på Vitalis.

liten flicka står och lutar sig över ett stängsel och tittar.jpg
video

Så ska socialtjänsten bli digital

24 maj 2018 it i vården

Lika är SKL:s nya verktyg som ska hjälpa kommuner att få koll på hur långt socialtjänsten har kommit på sin digitaliseringsresa. Med hjälp av handlingsplanen som skapas är målet att det ska bli tydligt för var och en vad man ska fokusera på.

baby tittar i kameran över kvinnas axel.jpg
video

Sveriges nya e-hälsokarta

25 jun 2018 it i vården

E-hälsomyndigheten genomför just nu en kartläggning av Sveriges status inom e-hälsa. Målet är att beslutsfattare, vården och patienter ska få en bättre överblick om vilka verktyg och möjligheter som finns på området.

Rättviks_kyrka_med_kyrkstallar_2.jpg

Årets e-hälsokommun

26 apr 2018 it i vården

Rättvik har korats till Sveriges e-hälsokommun 2018 vid en prisutdelning på Vitalis i Göteborg.

tva-glada-pensionarer-pa-utflykt.jpg

AR ger frihet för demenssjuka

12 apr 2018 it i vården

Idag lever 47 miljoner människor med en demenssjukdom och den siffran kommer uppskattningsvis nästan tredubblas till år 2050. Med navigationsappen MemoAR vill fyra KTH-studenter göra världen mer tillgänglig för en grupp som annars riskerar att isolera sig.

strandhäll2.jpg

"Vi får inte vara naiva"

26 apr 2018 it i vården

Trots 350 nya miljoner till vården så krävs det mycket mer för att nå målen 2025. Socialminister Annika Strandhäll vill se ökat samarbete och minskad prestige från alla aktörer.

fabian bolin war on cancer.jpg
video

Fabians krig mot cancer

27 apr 2018 it i vården

Fabian Bolin har omsatt sina egna upplevelser som cancerpatient till en digital plattform som sprider kunskap och inspiration. Nu blir Waroncancer en tillgång också för vården och läkemedelsindustrin och deras dialog med en stor patientgrupp. 

glad-bebis-pa-vitt-tacke.jpg

SUS först i Sverige

11 jul 2018 it i vården

Det blir Skånes universitetssjukhus, SUS, som blir först ut att implementera SDV, Skånes Digitala Vårdinformationssystem. Införandetidplanen löper på 60 månader och omfattar utbildning av 28 000 vårdanställda och anpassning av över 80 000 medicinsktekniska produkter.