Lifepod ger hopp till kroniskt sjuka

homecare.jpg

Lifepod utgår från patientens behov istället för vårdens kalender. Just nu testas plattformen på hjärtklinikerna i Malmö, Lund och Umeå.

 När vi besöker kliniker och frågar vilka deras viktigaste patienter är så vet de inte vad de ska säga utan svarar bara: “patienterna vi ska träffa idag”, men vid de mötestillfällena har de ju ingen aning om behovet ens finns. Så kan man inte bedriva vård längre, säger Thomas Bergqwist, vd på Cross Technology Solutions.

Thomas Bergqwist.jpg

Thomas Bergqwist, vd på Cross Technology Solutions.

Cross Technology Solutions har utvecklat en ny integrations- och ehälsoplattform, Lifepod, som identifierar patienterna med störst behov av vård. Plattformen är - relativt ovanligt nog - till för kroniska patienter, och ska bygga på att delad information till vården nu ska sättas i ett fungerande sammanhang för dem.

 För varje patient skapas en unik vårdprofil där patienten själv rapporterar sin hälsa genom skräddarsydda appar och sensorer via sin platta, dator eller telefon. Sedan presenterar och visualiserar vår intelligenta plattform den delade datan. I den placeras patienterna automatiskt i prioriteringsordning där den som ligger sämst till hamnar längst upp i prioritet i det medicinska gränssnittet, på så vis kan vården fokusera på den övre halvan av mest behövande patienter. Är det något fel och eskalerande så hör vården av sig till patienten och kan då föregripa problem. 

Söker paradigmskifte

Kroniska grupper som kan dra nytta av plattformen är bland annat cancerpatienter, KOL-patienter, hjärtsjuka och personer med njurproblem. Den fungerar lika bra för specialvården som primärvården, men kan även vända sig till kommuner för vård i hemmet.

 Vi vill driva ett paradigmskifte från kalenderbaserad till behovsstyrd vård. Vården har alltid styrts efter en kalender, oavsett om det handlar om en medicinman på 1800-talet eller nutidens vård.

I plattformen mäts bland annat vitalparametrar såsom puls, blodtryck, medicinering, nitroglycerin, aktivitet, vikt, midjemått, allmänt hur de mår, rökning, och än mer sjukdomspecifika värden. Vid framtagandet menar Thomas Bergqwist att de “lyssnat lite på professorer, lite mer på läkare, jättemycket på sjuksköterskor och ännu mer på patienter.”

cross technology .jpg

Här visas patienternas information i Lifepod. Grönt betyder att personen mår bra i just den delen, gult betyder mittemellan och rött innebär att patienten inte mår bra alls. Sämst värden hamnar överst.

 Detta har potential att skapa förändring av vården i grunden. Nu är vi mer inne i ett "tanka big data-läge" för att förfina algoritmerna än mer för att sedan kunna addera prediktering, machine learning och viss AI - och då kan det bli hur stort som helst. Då kommer vi få mönster om vad som korrelerar med vad och kan på så sätt addera värde och bli ännu bättre än nu på att se eskalerande förlopp för patienter. 

Med vid framtagandet av Lifepod var bland annat hjärtklinikerna i Malmö, Lund och Umeå, tre kliniker som också använder plattformen på daglig basis i en studie. Thomas Bergqwist tror att dessa bara är början, och att Cross Solutions har alla möjligheter i världen att vara med om en stark tillväxtresa framöver.

 Vi har en bra position men mycket bygger också på om modet finns på kommunal-, regional- och landstingsnivå bland vårdens beslutsfattare i Sverige. Det är lätt att prata om e-hälsa men att walk the talk är en annan sak. Men vi ser att marknaden vaknat rejält i år.

11 maj 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfsson it i vårdenFoto Adobestock, Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng