”De digitala ekosystemen måste mogna”

KalleH_960x640.jpg

Det räcker inte längre med att muta in sitt eget territorium i det nya it-landskapet. De digitala ekosystemen kräver en helt ny öppenhet, men också en större helhetsförståelse. Det menar Kalle Hultenheim, vd Atea Sverige.

– Det har hänt otroligt mycket de senaste tio åren och vad som gör mig glad är att vi inte bara pratar om teknik utan om oss själva. Det handlar om att förstå hur vi kan hjälpa andra att bli bättre. Men vad har vi inte lyckats med? De digitala ekosystemen, säger Kalle Hultenheim, vd Atea Sverige.

De digitala ekosystemen vi har idag är i hög grad omogna och alltför fokuserade på produktivitet, och är i princip traditionella system i en digital miljö menar han.

Vad vi glömmer är användaren och det är det de digitala ekosystemen handlar om.

Kalle Hultenheim, vd, Atea Sverige

– Vad vi glömmer är användaren och det är vad de digitala ekosystemen handlar om. Att utgå från kunden och se helheten. Vad som stoppar oss är bland annat att system inte är standardiserade utan tydliga verksamhetssystem.

Som exempel tar han vården där det finns många positiva synergieffekter av ett välutvecklat digitalt ekosystem med internet of things invävt, men det förutsätter att man kommer åt systemen som är verksamhetens hjärta och lungor.

– Det är inga problem att sätta upp ett positioneringssystem i en butik men hur kopplar man ihop det med kassasystemet? Hur använder man det för att skapa smarta städer?

Öppenhet, flexibilitet och värde

Kalle Hultenheim lyfter tre olika delar som är viktiga för att skapa digitala ekosystem som fungerar på riktigt. Den första är öppenhet.

– Det vi behöver fundera på är vilken öppenhet vi vill ha i ekosystemet. Om vi gör det öppet så att information kan flöda, vilket är själva grejen med ekosystemet, vilka krav ställer det på vår infrastruktur? Förut kunde vi fokusera på att hjälpa ett datacenter, nu måste vi fokusera på helheten och framtiden handlar om mjukvara för att kunna integrera alla de här tjänsterna.

Ett annat krav är självklart säkerheten. Det som tidigare var en investeringsfråga har blivit en riskfråga som hamnat på varje ledningsgrupps bord. Där man tidigare hade riskmöten var tredje månad måste man numera ha det varannan vecka eller ännu oftare.

Den andra delen handlar om flexibilitet och där tycker Kalle Hultenheim att pendeln svängt.

– För några år sedan sade jag att det inte fanns något som hade retro-it. Jag hade fel. Vad vi ser är en snabbare svängning mellan det centrala och det lokala. Vi började med mainframe för att sedan lägga över bulken av vår data i klient-server-struktur. De senaste åren har mycket handlat om det publika molnet men nu finns molnet även på den andra sidan i form av det privata molnet.

Dagens hybrida lösningar är egentligen bara en uppdelning av vilken data vi lägger var och vi kommer att behöva riktiga hybrida molnlösningar i framtiden, inte minst när vi lägger till allt fler enheter och sensorer i vår infrastruktur menar Kalle Hultenheim.

Ta en aktiv roll i ekosystemet

Den sista delen handlar om perspektiv. Vilken roll vill man ta i de digitala ekosystemen man ingår i? För det är inte alls säkert att man behöver äga det utan det handlar om vem som är bäst på att göra vad.

– Det är klart att man ska äga sina interna system, men hur agerar ni externt? Där får man titta på dem som gått före. NCC är ett exempel på ett företag som kommit långt. Förra året gick 25 av de ledande bilmärkena samman i en ny strategi rörande infotainmentsystemen. Istället för att konkurrera i en omöjlig kamp satsade man på en standardisering av Apples och Googles plattformar, säger Kalle Hultenheim.

I grund och botten handlar det om tre nivåer av värde man måste bedöma: cost value som handlar om effektivitet, experience value som handlar om produktivitet och platform value som rör värdet i att äga plattformen.

– En av fördelarna med det digitala ekosystemet är att det är självsanerande så därför måste vi tänka igenom vilket värde vi ska ge oss själva i ekosystemet. Vi kan göra saker idag vi inte kunde drömma om att göra för tio år sedan så framtiden ser ljus ut för den som ser helheten.

31 maj 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Miguel Guerreroledarskap Foto Dino Soldin

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng