App får äldre på benen

older woman .jpg

Sköra muskler och minskat balanssinne får äldre att ofta falla till backen, med ibland hemska konsekvenser. Nu har Gociety Solutions lanserat en produkt som ska få fallen att minska. 

 När en äldre person blir sämre så är det inte speciellt lätt att märka för exempelvis närstående barn eller barnbarn, därför att processen sker så sakta. De ser inte den lilla trenden men vi kollar dag för dag och ser när något är på väg att hända, säger Frank Verbeek, managing director på Gociety Solutions.

gociety 960640.jpg

Frank Verbeek, managing director på Gociety Solutions, till höger.

För fyra år sedan började holländska Gociety Solutions arbeta med en lösning som ska hjälpa äldre att hålla sig på fötterna. I vintras lanserades således produkten som ska åtgärda detta. Lösningen utformas i tre olika delar och dessa är GoLivePhone App, GoLiveAssist och GoLiveWear och det de arbetar främst med är att minska fallrisk, att ge ut träningsprogram för de äldre samt upptäcka fall när de skett. Storheten är tänkt att vara helheten, att man får de olika delarna integrerade med varandra samtidigt som det går att kommunicera i telefonen.

Via sin smartphone registrerar användarna ålder, BMI, medicinbruk och så vidare i GoLive-appen. Sedan använder Gociety Solutions sensorer i telefonen som ständigt mäter av gångsymmetrin och på så vis identifierar ifall personen löper större risk att falla.

Den andra delen är träningsprogrammet. Där sporras de äldre att träna bland annat balans och gång och på så vis få bättre självförtroende i sina rörelser samt bli starkare. Gör personen bra ifrån sig får hen gå till nästa nivå där det blir hårdare övningar, även här mäter sensorer hela tiden av utvecklingen.

Skulle en äldre person ändå falla så har Gociety en liten sändare kopplad till appen som direkt meddelar vad som skett, och hemtjänst- eller larmpersonal kan vara på plats snabbt.

– När en äldre person faller blir samhällskostnaden i snitt 9 000 euro, och i Sverige kostar fall sammanlagt tre miljarder euro om året. Bryter en äldre person en höft eller dylikt innebär det ofta en lång process att återhämta sig. 

Blandar nytta med nöje

Det som tagit mest tid under de fyra åren av utveckling var att få det vetenskapliga godkännandet. För att få det så fick 65 personer testa produkten och när resultaten kom visade sig systemet trovärdigt. I de tre testerna Up and Go, Functional reach och Puma så kunde Gociety Solutions visa upp bra statistik och därmed bli godkända. Men Gociety är inte tänkt att bara vara trovärdigt, utan andra positiva faktorer ska enligt Frank Verbeek även vara enkelheten och nöjesfaktorn.

DSC00026f.jpg

GoLiveWear uppmärksammar direkt om någon person har fallit i backen.

– Alla äldre vill inte ha en massa stora tekniska anordningar, det är stigmatiserande för dem. I vårt fall räcker det med en smartphone och GoLiveWear, trackern som uppmärksammar fall.

– Sedan kan även närstående följa sina föräldrar och morföräldrar om de vill, det är inte bara till för vårdgivare. I appen kan de också skicka bilder och chatta till varandra, vilket är något vi lagt mycket kraft på. Vår produkt ska inte bara handla om trygghet utan det ska även underhållning och en del av vardagen. Om inga annorlunda siffror märks så hör inte vårdpersonalen av sig, de märks bara av när något onormalt märks genom sensorerna.

Gociety Solutions har på relativt kort tid fått en hel drös kunder i Nederländerna och nu börjar arbetet med att komma ut stort på Europa-marknaden. Och på sikt, fem till tio år framåt, hoppas Gociety Solutions ha utvecklat så känsliga och sofistikerade sensorer att de kan registrera alla vitala kroppssignaler som de äldre ger ut.

 Har du sett Star Trek? Isåfall vet du vad en Tricorder är. Vi har som mål att skapa en Tricorder som är helt anpassningsbar efter den äldre och kan säkerställa personens specifika behov, oavsett vad det kan tänkas handla om.

15 maj 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfsson it i vården Foto Mostphotos / Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng