Visiba Care välkomnar Wikströms förslag

AdobeStock_132842141_2.jpg

Digitala vårdlösningar ska vara vara trygga och tillgängliga ur patientens perspektiv.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström har nyligen utlovat en översyn av ersättningssystemet för digitala besök på vårdcentraler som i dag beräknas enligt samma principer som besök IRL. Johan Gustafsson, vd på Visiba Care, tar beskedet med ro.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström har nyligen lovat att se över ersättningssystemet för digitala besök på vårdcentraler som i dag beräknas enligt samma principer som besök IRL. Johan Gustafsson, vd på Visiba Care, tar beskedet med ro.

– Vi är positiva till förslaget. Å ena sidan är det viktigt att kunna erbjuda digitala vårdtjänster av hög kvalitet, men å andra sidan bör inte utvecklingen handla om pengatransaktioner över landstingsgränser. Det ligger rätt i tiden att se över det nuvarande ersättningssystemet.

Johan Gustafsson CEO_closeup_2.jpg

Johan Gustafsson, Visiba Cares vd och medgrundare

Trygg på resan

Visiba Cares tekniska plattform erbjuder vårdgivare och patienter möjligheten att mötas i videosamtal, dela information, boka tider och mycket annat. Användarna loggar in med mobilt BankID och mötet kan genomföras i mobilen, på plattan och i datorn. Företaget går in som teknisk underleverantör till kunder som Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen, vårdcentralerna Bra Liv och SOS International.

Det senare har precis gått i skarp drift och är ett bra exempel på Visiba Cares vision om trygghet och tillgänglighet för patienter.

– SOS International har utvecklat en lösning som innebär att den som är på resa och blir sjuk eller hamnar på sjukhus kan få kontakt med personal i Sverige, Norge och Danmark. Appen SOS Live erbjuder förenklar för patienter som är långt hemifrån och därför extra sårbara.

Visionen vändpunkten

Visiba Care har en tillväxt på 20 procent i månaden. En dramatisk utveckling för företaget som startade 2014 på en omogen marknad. Vändpunkten kom i mars 2016 när Gabriel Wikström presenterade Vision 2025 och Sveriges mål att bli världsbäst på e-hälsa.

– Det var som att proppen gick ut. Med Vision 2025 kom ett tydligare patientfokus som alternativ till den vedertagna synen på e-hälsa som synonymt med digitala journalsystem. Samtidigt utvecklades ett nytt konsumentbeteende. Tack vare tjänster som bland annat Kry och Min Doktor har allt fler valt att besöka doktorn via en digital vårdcentral. Så jag skulle säga att båda dessa faktorer bidrog till att så många vårdgivare, både i landstingens och privat regi, i dag investerar i digitala lösningar på patientens villkor.

Företagets position på marknaden ställer också krav.

– Vår utmaning nu är att på olika sätt möta efterfrågan, till exempel i form av rekrytering, med bibehållen kvalitet. Eventuellt behöver vi också arbeta med kundbeteenden för att etablera och sprida intresset för digitala vårdlösningar. Det är en spännande tid för e-hälsa.

24 april 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Anne Hammarskjöldit i vårdenFoto AdobeStock, Visiba Care

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng