Piteå kommun satsar på automation

Nu kan alla anställda i Piteå kommun beställa licenser, installationer och hårdvara helt automatiserat. Det blir enklare för alla, inte minst för it-avdelningen.

Med digitalisering och IoT ökar kraven på automatiserade tjänster. Om vi inte börjar automatisera mer kommer det krävas oerhört mycket administration och kan man automatisera ska man göra det.

 Det handlar också om att tillhandahålla bra tjänster som är enkla för kunden och som de vill nyttja, säger Hans Nicklasson, it-konsult i kommunen och en av de som driftsatte lösningen.

Piteå kommun har startat initiativet Det digitala Piteå. Det är ett projekt som ska utveckla kommunen inom områdena digitalisering och e-utveckling. En del av initiativet är en automatiseringslösning som går vid namn It-tjänsteportal och som började användas skarpt i början av februari. Via den kan kunder nu beställa användarkonton, hårdvara, licenser, installation av mjukvara samt ominstallation av datorer. Portalen är tänkt att vara ingången för alla Piteå kommuns kunder gällande deras it-avdelnings aktuella samt kommande tjänster. 

hans nicklasson.jpg

Hans Nicklasson, it-konsult i Piteå kommun.

 Det ska leda till en automatisering så att kunder inte behöver fylla i ett formulär, komma in med det till oss och vi får skriva in det i systemet. Då blir det två arbeten som måste göras.

 Nu skriver kunderna istället in all information som behövs i tjänsteportalen, vi ögnar igenom det och godkänner medlemskap och sedan skapas deras konto. Efter det är det bara att börja använda sitt konto och beställa tjänster i portalen.

Mindre administration

It-tjänsteportal ska leda till att de anställda på Piteå kommuns it-avdelning kan lägga sin kraft på annat än på administration. De kommer inte heller behöva vara en mellanhand utan vill en kund skaffa exempelvis en licens eller någon form av hårdvara så går ordern i de flesta fall vidare till den externa leverantören. Det finns några undantag som fortfarande hanteras av it-avdelningen.

 Det spelar ingen roll vilken tid på dygnet beställaren är inne eftersom vi i de flesta fall inte är inblandade längre, vilket borde skapa en ökad frihet och servicegrad.

 Men än så länge är lösningen kopplad till yrkesverksamma på Piteå kommun, det är alltså inte en publik tjänst som alla kan använda. Det är dock inte skrivet i sten att det alltid kommer vara så.

Piteå kommun och Norrbotten som helhet har också andra digitala lösningar och samarbeten på gång. Bland annat har alla landskapets kommuner startat en e-nämnd ihop där ett av de första stegen var att gå in i en central upphandling kring ett gemensamt e-tjänstesystem.

 Vi har insett att de flesta av oss kommuner här uppe är ganska små kunder sett till antal boende, men om vi går ihop blir vi en relativt stor kund och kan på så vis få bättre priser och ge en bättre service till alla boende i norr.

 Kommunerna längre ner i landet har varit lite före oss när det gäller e-tjänster, men nu ska medborgarna även här uppe kunna ansöka om skolskjuts, bygglov och annat digitalt.

5 april 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfsson digit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng