Roboten tar barnen till skolan

KarenDolva3_960x640.jpg

AV1 är sjuka barns förlängda arm i skolan, på fritiden och överallt där barnet egentligen skulle varit.

AV1 är den norska roboten som ska ge långtidssjuka barn ett aktivt liv tillsammans med sina vänner både i skolan och på fritiden. Nu siktar grundaren Karen Dolva på en etablering i Sverige.

Med sin vita plast, runda former och humanoida utformning kan AV1 vid första anblicken verka tillhöra kategorin leksaksrobotar som finns att köpa i butikerna. Men AV1 är under skalet något helt annat.

– Roboten föddes aldrig som en idé utan det här är resultatet av många olika undersökningar bland sjuka barn, familjer, sjukhus och organisationer. Visst finns det kontor som köpt in den för att de tycker att den är häftig, men det har aldrig varit målgruppen utan den är till för barn och ungdomar mellan fem och nitton år även om den används av äldre också, säger Karen Dolva, en av grundarna och CEO för företaget No Isolation som tagit fram roboten.

Roboten är tänkt att ge barnen en möjlighet att följa med sina vänner i skolan och på fritiden, men till skillnad från andra telepresence-system finns ingen skärm.

– Under utvecklingsarbetet var vi helt säkra på att slutprodukten skulle ha en skärm, men vi fick snabbt återkoppling från en tjej vi pratade med att om du är sjuk vill du inte behöva fixa dig för att vara med. Roboten används också i en situation, till exempel ett klassrum, där alla redan känner barnet och därför inte behöver se den som är borta. Användaren kan däremot se och höra allting som händer på en mobil enhet hemma, och genom ljussignaler i huvudet på roboten kan man till exempel räcka upp handen för att svara på en fråga eller signalera att man är närvarande men kanske inte orkar delta aktivt i en diskussion eller aktivitet.

Liten för enkelhetens skull

Den lilla roboten väger runt ett kilo och är gjord för att tåla en hel del vilket gör att det är enkelt för det sjuka barnets vänner att ta med sig den även ut på aktiviteter.

Det blir lite "pimp my robot" över det hela.

Karen Dolva, CEO, No Isolation

– När den är på styrs helt och hållet av barnet. Roboten kopplas ihop med appen på enheten och sedan är det bara barnet som kan styra den. All kommunikation sker krypterat och strömmas i realtid så ingen, inte ens vi, kan se vad som sker. Integritet har varit mycket viktigt för oss under utvecklingen, säger Karen Dolva.

En oväntad konsekvens har varit att barnen ofta väljer att smycka roboten för att skapa en personlig avatar.

– Det blir lite pimp my robot över det hela. De sätter klistermärken på dem eller målar dem. En robot vi fick tillbaka såg ut som Darth Vader. När användaren är frisk och roboten kommer tillbaka till oss är tanken att de får behålla plastskalet.

Äldre nästa målgrupp

Från början tänkte Karen Dolva och de två medgrundarna Marius Aabel och Matias Doyle utveckla en liknande produkt för äldre på temat kommunikation och ensamhet, men under arbetet på startuplabbet blev valet solklart.

– Vi hade känt varandra länge och det var dags att göra något ihop. Från början var vi inne på en produkt för äldre och det kommer vi också att ta fram längre fram, men när vi såg vilken skillnad vi kunde göra för långtidssjuka barn blev valet jättelätt. Det är verkligen inte den största målgruppen men där såg vi att vi kunde göra störst impact.

– Idag finns andra system men de fokuserar på så smala områden, som att effektivisera på något sätt eller att larma om man ramlar. Få produkter adresserar ensamhet och livsglädje. Där såg vi under vårt grundarbete ett stort behov när vi lärde oss vad som egentligen sker när man är ensam, säger Karen Dolva.

Robot_960x640.jpg

AV1 är designad för att kunna följa med i skolan och på fritiden. Runt ett kilo tung är det enkelt för andra barn att bära runt den.

Företaget har sedan starten 2015 vuxit från tre personer till trettio och från att man själv har skruvat ihop enheterna på kontoret har man gått till att leja ut produktionen till ett annat norskt företag. Nu siktar man på att etablera sig i Sverige.

– I Norge har vi sålt till skolor och organisationer som jobbar med välgörenhet. En organisation för hjärtsjuka barn köpte in flera stycken och gav bort till dem som behövde det mest. På sikt hoppas vi kunna finnas globalt och ta fram produkter för andra målgrupper, som äldre och handikappade vuxna.

3 april 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Miguel Guerrerodigit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng