Bättre vård med patientwebb

2825698-nurse-is-checking-old-woman-s-blood-pressure2.jpg

Med Min berättelse kan patienter och deras anhöriga dela med sig av sina erfarenheter av vården och olika behandlingar.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tagit hjälp av en ny grupp experter i utvecklingen av sin patientwebb. Med ”Min berättelse” blir erfarenheter av kronisk sjukdom en hjälp för andra och bidrar till att utveckla sjukhusets verksamhet.

– Med vår patientwebb har vi banat väg för ett paradigmskifte inom vårdinformation. Vi har skapat en lösning som verksamheten ställer sig bakom och där patienterna kommer till tals, experter som de också är, säger Anders Johansson som är webbstrateg på Sahlgrenska Universitetssjukhusets kommunikationsavdelning.

Idén till Sahlgrenska Universitetssjukhusets patientwebb föddes ur lätt uppgivenhet och ett intresse för möjligheterna med webb 2.0. I samband med en ny klassificering av patientinformation skulle 56 ämnessidor fyllas med innehåll. Allt skulle skrivas av Sahlgrenskas läkare och annan vårdpersonal.

886a3f0a3cecafe1_800x800ar2.jpg

Anders Johansson, webbstrateg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Efter ett år hade vi åtta sidor med innehåll. Vi gjorde ett snabbt överslag och insåg att vi skulle närma oss pensionering innan allt var klart. Men hur skulle vi öka takten? Någonstans här föddes idén att om vi inte kan få verksamheten att skriva, ja då får patienterna göra det.

Tvekan om delaktighet

Det var i maj 2014 och redan i januari 2015 fanns en prototyp för betatester. Lösningen blev en wiki i två delar; dels en faktadel med undersökningar, diagnoser och behandlingar, dels Min berättelse där patienter och anhöriga kan dela med sig av sina erfarenheter. I maj 2015 blev sajten publik. På pappret var det alltså en snabb resa, men att komma i mål var inte helt enkelt.

– Tre sjukhus skulle samarbeta för att fylla faktadelen och vi behövde hitta former för det. Det fanns också en viss skepsis mot att släppa in patienter. Dels fanns en oro för patientsäkerheten, dels för att alla kanske inte är medvetna om att digitaliseringen innebär en förskjutning av maktstrukturer där den klassiska auktoriteten är på väg ut.

Agil utveckling

Vägen framåt blev en agil utvecklingsprocess med regelbunden återkoppling från en lång rad aktörer från läkare till it-strateger. Wikins faktadel utgick från de åtta sidor innehåll som redan fanns. Men sedan återstod att hitta både morötter och sockerbitar.

Mamman skrev sin egen berättelse, en artikel om sjukdomen, som vi granskade och la in i faktadelen. Det är ett exempel på patientmedverkan när den är som bäst.

Anders Johansson, webbstrateg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

– För att göra ett relevant urval gjorde vi en korsslagning på producerad vård och ICD 10. Sedan gjorde vi wikistubbar om respektive ämne.

Besöksstatistiken blev en god hjälp för att få verksamheten mer delaktig i att skapa innehåll om undersökningar, diagnoser och behandlingar.

– Vi kollade de 100, 200 och 300 mest populära sökningarna och låg på verksamheten med slogans som ”Är du populärare än hemorrojder?”, som låg som nummer tio. Tävlingsmomentet gav resultat men vi har också fått tråla både inofficiella och officiella vägar för att hitta information.

Hjälpa andra

Det är inte enbart vårdpersonal som bidrar till innehållet i faktadelen. En mamma vars barn drabbades av den svåra och kroniska hudsjukdomen EB, epidermolysis bullosa, kände en stark frustration över bristen på information.

– Mamman skrev på eget initiativ en artikel om sjukdomen, som vi granskade och la in i faktadelen. Det är ett exempel på patientmedverkan när den är som bäst.

Det finns undersökningar som visar att kroniskt sjuka patienter hittar en mening med livet om deras erfarenheter kan hjälpa andra. Något som också bekräftats av intresset för patientdelen ”Min berättelse”. Väl pålästa och engagerade uppskattar många patienter möjligheten att dela sina kunskaper.

– Vi har haft en hel del diskussioner om vårdnyttan med att patienter delar sin information. Men de flesta patienter med en svår sjukdom har stor respekt och förståelse för vårdens villkor, och har många gånger en typ av expertkunskap som läkaren inte har. Patienterna har till exempel hjälpt oss förbättra beskrivningen av vissa undersökningar som de men inte läkaren genomgått. Min berättelse är väldigt uppskattad och kommer över tid att hjälpa oss utveckla vår övriga verksamhet.

Toppad acceptanskurva

Inläggen på ”Min berättelse” ska följa en viss uppförandekod. Anders Johansson berättar att man också försöker slussa klagomål vidare för att bemötas av den berörda avdelningen.

Efter två års användning ska Sahlgrenskas patientwebb nu utvärderas men det finns redan planer på nästa steg.

– Vi diskuterar möjligheterna att utveckla en wiki gemensam för flera sjukhus och andra vårdinrättningar. Nu har vi svaren på alla frågor och utgår från ett annat debattklimat än när vi startade vår första resa. I dag finns ett konstruktivt utbyte och fokus är hur, inte om. Det har varit tufft men vi har kommit över toppen på acceptanskurvan och lyckats med det vi föresatt oss.

Kort om Sahlgrenska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, är norra Europas största sjukhus. SU har drygt 2 100 vårdplatser fördelade på 165 avdelningar och en omsättning på cirka 9,5 miljarder kronor per år. Sjukhuset bildades den 1 januari 1997 när akutsjukhusen Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus slogs ihop. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har cirka 17 000 anställda.

6 april 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Anne Hammarskjöldit i vårdenFoto Mostphotos, SU

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng