Frisq lanserar interaktiva vårdplaner

Vården har länge haft behov att organisera sig i team och då krävs en plattform där man kan dela information. Bolaget Frisq ha en lösning med en ny it-plattform som samlar patienters journaler, vårdhistorik och vårdplaner under samma och gör datan tillgänglig för alla vårdinstanser. 

– Förutom att läkare, sköterska, kurator och sjukgymnast kan samarbeta i den interaktiva plattformen kan patienten ta del av allt innehåll och lägga till information, säger Martin Irding, vd på ehälsoföretaget Frisq.

Det måste bli så att patienter gör mer själva om vi ska klara av alla framtidsutmaningar vi har.

Martin Irding, vd, Frisq

Bland annat därför har Frisq tagit fram en it-plattform som möjliggör interaktiva vårdplaner mellan vårdgivare och patient. Vårdgivaren kommer lägga upp en individualiserad vårdplan med gemensamma mål inför framtiden.

All vårdhistorik kommer att finnas i plattformen och tillgänglig för både patient och anhöriga. Plattformen finns på Ipad och webb för vården och för patienten kan både Iphone och Android användas med koppling till Apples healthkit samt Google fit på Android-telefoner.

 Det handlar om ett viktigt mindset-skifte. Om patienten har tillgång till samma information som personalen så kan man göra spännande saker, och varför skulle patienten inte få ha det? Patienten kan där göra upp egna planer kring påminnelse av läkemedel, vaccinationer och så vidare.

När datan sedan skickas tillbaka från patient till vård kan vårdpersonalen spara informationen direkt till patientens journal. Det menar Martin Irding är en stor fördel då det länge funnits många bra e-hälsoverktyg, men att det alltid har varit klurigt att få in informationen i journalen. Ett problem som nu ska vara löst eftersom diagnoserna kommer i standardiserade format.

 Vi har pratat mycket med personer inom vården om vad de eftersökt skulle vara genuint hjälpsamt.

Vi har pratat mycket med personer inom vården om vad de eftersökt skulle vara genuint hjälpsamt.

Martin Irding, vd, Frisq

Där var integrationen viktig - att inte behöva dubbeldokumentera.

 Plattformen möjliggör ett mer framåtblickande perspektiv och en patientcentrerad vård där all patienthistorik finns insamlad, oavsett om det gäller besök hos psykolog, läkare eller annat. En historik som även kommer patienten till gagn.

Det ligger både i vårdtagarnas intresse då de ofta vill vara mer aktiva och göra mer själva, men det är också något som måste ske för att klara de utmaningar som finns i vården.

28 april 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfsson it i vårdenFoto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng