Laserscanning revolutionerar skogen

träd 960640.jpg

Mäta all Sveriges skog genom laserdata? Japp, till och med träden har blivit digitala när Stora Enso Skog digitaliserar.

 Laserdatat har underlättat vårt arbete väldigt mycket. I skogsbruket är det viktigt att ha koll på variabler såsom volymer och stamantal så man vet vad man har i fält för att kunna passa industrins behov. Med lasern kan vi få mycket bättre och billigare data, skulle man mäta all skog analogt med samma noggrannhet som lasern ger skulle det kosta oerhörda pengar och ta enormt lång tid, säger Johan Skoog, planeringsspecialist, Stora Enso Skog.

2010 beslutade Svenska staten sig för att i Lantmäteriets regi scanna hela Sveriges yta för att få fram landets markprofil för framförallt möjlighet till framtagande av bättre kartmaterial. Laserdatat som då togs fram använder sig skogsbruket av idag, och därav bland annat Stora Enso Skog som har digitaliserat mycket av sin verksamhet. Stora Enso Skog förvaltar en stor del av marken åt en av de största skogsägande bolagen i Sverige, Bergvik Skog, vilka var tidiga med att anamma laserscanningen av skogen, ett tillvägagångssätt som nu är väldigt vanligt inom branschen. Genom scanningen kan de bland annat få fram volymer av träd, trädens diameter, höjd och den sammanlagda arealen på dem.

Skulle man mäta all skog analogt med samma noggrannhet som lasern ger skulle det kosta oerhörda pengar och ta enormt lång tid.

Johan Skoog, planeringsspecialist, Stora Enso Skog.

Utöver data om själva träden har det även tagits fram kartor som visar var grundvattnet är nära markytan, kartor som ger en väldigt exakt markprofil och kartor som visar var det är så brant att det påverkar körning i terräng. Alla dessa kartor är ett viktigt hjälpmedel i skogsföretagens arbete med att förhindra körskador vid avverkning då kartorna tydligt visar var det är stor, respektive liten risk för körskador.

Underlättar försäljning

laserscan.png

Mätningarna resulterar i en 3D-modell med registreringar på marken och i trädens kronor, en modell som sedan kan sedan användas för att beräkna trädens höjd och vegetationens täthet.

Omkring 2013 var statens scanning av hela Sveriges skogsinnehav klar. En mätning av den magnituden hade aldrig tidigare gjorts och den har nu underlättat för hela skogsbranschen att kunna se vad de faktiskt äger, något som tidigare i vissa fall varit en aning vagt. Det har också förenklat för Stora Enso Skog i deras försäljning då de kan vara mer specifika ut mot kund.

 Vi kan ha koll på vilka volymer det är vi planerar avverka. Förut var det lite mer så att kunden fick ta det som kom, nu förhandlas det med bolag som har mycket mer precisa beställningar såsom specifika längder snickerivirke och så vidare, och då måste vi veta att vi kan matcha beställningen. Det kan vi på ett bättre sätt nu.

 Att vi nu vet hur mycket skog vi har att tillgå exakt gör också att vi inte behöver ha något lager. Ingen vill ju ha ett lager eftersom det bara kostar pengar. Nu är skogen vårt lager och där kan vi plocka ifrån medan den står och växer och vi behöver inte ha något virke liggandes.

Stora Enso håller också på och testar samt utvärderar en app från Finland som använder en bildigenkänning för att mäta skogliga data. Man tar kort löpande med kameran som känner igen trädslag, mäter stamantal, diametrar och så vidare. Datat från fotona skickas direkt till en server som gör avancerade beräkningar och tar fram data om volym, medeldiameter, trädslagsfördelning med mera för varje avverkning.  

 Utvecklingen går jättemycket framåt och vi har en väldigt intressant framtid framför oss. Jag tror att de digitala verktygen kommer att bli allt vanligare i vår bransch i och med att kraven från kunder blir högre och att de digitala verkligen kan göra nytta i vår vardag, säger Johan Skoog, Stora Enso Skog.

3 mars 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit Foto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng