IoT sparar tid på akuten

16493692-doctor-examining-boy-s-ear2.jpg

Med inomhuspositionering av utrustning sparar akuten i Lund 12 minuter per medarbetare och arbetspass. Det betyder mer tid med patienterna.

Bättre arbetsmiljö och mer koll på resurser, planering och inköp. Det är några av fördelarna med inomhuspositionering av utrustning på akuten i Lund.

– Det finns flera undersökningar som visar att akutsjuksköterskor lägger så mycket som 30 minuter per arbetspass på att leta efter utrustning och andra fysiska föremål. Med hjälp av inomhuspositionering har akuten i Lund hittat en lösning på flera utmaningar som rör arbetsmiljö, planering och inköp, säger Christer Månsson, Affärsutvecklare Sony Mobile Research & Incubation.

I ungefär ett år har universitetssjukhuset i Lund upptäckt fördelarna med IoT. Rent fysiskt är lösningen enkel och flexibel. Från en blåtandsbeacon placerad på det spårbara föremålet, till exempel ultraljudsmaskinen, går signaler till så kallade observatörer monterade i lokalens stick-kontakter. Via wifi-systemet och molnet kommunicerar de exakt var EKG-maskinen finns på en karta över avdelningen.

christer_månsson2.jpg

– Vi minskade söktiden med 12 min per sköterska och arbetsdag samt levererade ett verktyg för att uppnå optimal placering av sjukvårdsutrustningen. Sammantaget får personalen mer tid för att ta hand om patienterna och det känns bra, säger Christer Månsson, Affärsutvecklare Sony Mobile Research & Incubation.

Teknologin är plattformsoberoende och kan användas i allt från medarbetarens smartphone till avdelningens datorer. Informationen kan dels användas i det dagliga arbetet, dels sammanställas för analyser och uppföljning.

Mindre stress

För akuten i Lund har fördelarna med IoT-lösningen kunnat värderas i tid, trivsel och pengar. Till att börja med har tiden som personalen lägger på att leta hittills minskat med 12 minuter per person och arbetspass i en organisation där drygt hundra människor arbetar i treskift. Och när egenkontrollen ökar minskar stressen. Nu kan personalen på egen hand hitta vad de behöver, utan att störa kollegor med frågor eller riskera att själva bli störda.

Med hjälp av inomhuspositionering kan verksamheten också optimeras för att underlätta för medarbetarna.

– Det analysverktyg som följer med lösningen visade att en av avdelningens bladderscanners, en ultraljudsmätare som mäter volymen i urinblåsan, behövde flyttas drygt tre kilometer i veckan. Det blir dubbla sträckan för personalen som hämtar den. Genom att flytta mätarens förvaringsutrymme till en mer central plats på avdelningen kortades den sträckan högst väsentligt.

Motiverade inköp

Med spårbarheten kommer också möjligheten att få en bild av nyttjandegraden för en viss maskin. Det underlättar planeringen av inköp och resursfördelning.

Time2.jpg

Lösningen ger tydliga sammanställningar av hur, när och var avdelningens utrustning används eller står still i förvaringsutrymmet.

– Det visade sig till exempel att en av akutens EKG-maskiner stod still i förvaringsutrymmet merparten av tiden. Då väcktes en idé om att samutnyttja den med flera avdelningar. I ett annat fall var det intressant att se hur ultraljudsmaskinen användes, för att med data i hand kunna övertyga inköpsavdelningen om att det behövdes en till.

Guldstjärna i enkät

På akuten i Lund betyder inomhuspositionering bättre arbetsmiljö, bättre planering och bättre beslutsunderlag. Men förutsättningen för att komma dit är att personalen trivs med teknik och användargränssnitt. För att få svar på det har medarbetarna fyllt i en enkät med frågor om hur lätt de hittar de föremål som de söker, och hur tillgänglig informationen är via skärmen.

– När medarbetarna skattar sin användarupplevelse på en 7-gradig skala, från ”vill inte använda” till ”så bra att jag knappt vill gå hem” ligger snittet på väl över 6. Det är ett bevis på framgång i våra ögon, säger Christer Månsson.

Utvärderingen på universitetssjukhuset i Lund pågår ännu en tid. I januari startade en motsvarande studie på Södersjukhuset i Stockholm, som är akutsjukhus för en halv miljon människor.

30 mars 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Anne Hammarskjöldit i vårdenFoto Sony, MostPhotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng