Gordon Thompson: ”Nu river vi den gamla infrastrukturen”

GordonThompson_960x640.jpg

Mjukvarubaserad infrastruktur och riktig realtidsinformation ger helt nya möjligheter. Det var budskapet från Gordon Thompson, vd på Cisco Enterprise Networks, under Cisco Live i Berlin.

– I trettio års tid har vi byggt nätverk för att möjliggöra stabil konnektivitet. Det är fortfarande viktigt men nu måste vi veta vad appar används till, var vi använder dem och hur de beter sig. Vad vi gör nu är att riva de gamla ritningarna för hur infrastruktur byggs för det nya sättet förändrar allt, säger Gordon Thompson.

Allt fler kunder tittar på mjukvarubaserad infrastruktur för att få en snabbare, mer responsiv och enklare it-miljö. Det gör också allt fler leverantörer.

– Man vill inte ha box-lösningar som måste konfigureras en och en, utan har du tusen routrar och vill konfigurera dem vill du kunna rulla ut dem samtidigt. Idag har nätverken blivit mera agila och vad som tog dagar tar idag sekunder. Man börjar också inse vikten av analytics och realtidsdata för att förstå vad som händer i nätverken och jag menar inte data som är sextio sekunder gammal utan här och nu.

Beteendeanalys ger bättre säkerhet

Han menar att framtiden ligger i analyser av beteenden i nätverket, inte minst som ett skydd mot en alltmer komplex hotbild.

– Om du kan analysera beteenden kan du också jobba med prediktioner vilket ger oss ett helt nytt beslutsunderlag. Många förstår inte exakt hur värdefullt det är, men om du kan förstå vad som händer innan det sker kan du snabbt begränsa ett hot. Med tanke på att en miljon enheter kopplas upp mot nätet varje timme måste du kunna stoppa dem.

Cisco har med sina verktyg Tetration och AP Dynamics byggt in kraftfulla redskap för att både dra information ur nätverken och apparna som körs, och analysera den. Den datan är också nyckeln till en lyckad automation.

– När man automatiserar bygger man ett program som i sin tur bygger på policyer. Ju fler sådana man kan ha desto bättre blir programmen och automatiseringen. Där är många som slår i glastaket för att de inte kan få fram mer data eftersom de inte investerat i front-end-analys. Vi har hela tiden haft ett helhetstänk och jobbat efter att kunderna vill ha sin infrastruktur fyra till sju år, säger Gordon Thompson.

Ny hårdvara ger mer virtualisering

Bland nyheterna på Cisco Live fanns Enterprise network compute system, ENCS, som är en hårdvara vars stora förtjänst är att den tillåter virtualising av hårdvara i större utsträckning än tidigare.

– Tidigare har man haft en virtuell router som kanske också varit en virtuell brandvägg, nätverksutökare och accesspunktscontroller. ENCS kan vara tio, femton olika saker som dessutom kan rullas ut dynamiskt från varsomhelst till alla enheter samtidigt. Det innebär också att det blir viktigt att den där hårdvaran är pålitlig, stabil och säker. Cisco är ju i grunden ett hårdvaruföretag även om vi gått mot mjukvara så vi är fortfarande medvetna om betydelsen av att kunna garantera hårdvaran.

2 mars 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Miguel Guerrerocisco liveFoto Cisco

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng