Finn upp ökar elevernas digitala kunnande

finn upp bild tjej.jpg

Finn upp är Sveriges största uppfinnartävling för grundskolan. Syftet är att utveckla elevernas kreativitet, entreprenöranda och digitala kunnande inför kommande arbetsliv.

 Idag sker Finn upps arbete genom en beprövad och inarbetad pedagogisk metod där ungdomarna i tre steg själva får chans att att få utlopp för sin kreativitet. Lärare kommer ofta fram och säger att elever som tidigare hängt på bänkarna blommar upp när de får driva sina egna idéer från start till mål och utveckla dem till uppfinningar.

Helena Thorén började nyligen som verksamhetsledare på Finn upp, Sveriges största uppfinnartävling som drivs av den ideella organisationen Ingenjörsamfundet (ISF).

Den pedagogiska metoden går vid namn Uppfinnarresan och de tre stegen kallas idéa, designa och förverkliga. Den första syftar till att sätta igång den kreativa tankeprocessen där eleverna får brainstorma i ett öppet klimat fritt från kritik, ju fler idéer desto bättre.

finn upp .jpg

En elev deltagande i Finn upp.

Efter det kommer designa-stationen som handlar om att utveckla och testa idéerna, kanske har något blivit fel på vägen? Och sist men inte minst så kommer också förverkliga-steget där man ska få andra att vilja köpa, tillverka och använda produkten - denna station handlar om att sälja in helt enkelt.

Sedan skickas elevernas bidrag in till Finn upp där de bearbetas och granskas av experter och uppfinnare som bedömer potentialen i idéerna. Några projekt går vidare till nästa steg där en jury utser brons-, silver- och guldmedaljer. De tre kategorierna som finns är teknisk lösning, samhällsnytta och digital lösning.

 Finn upp har varit något som endast teknikläraren engagerade sig i till att bli ett ämnesövergripande stöd i skolorna, nu använder man Finn upp i många ämnen parallellt för att stötta kreativitet och problemlösning. Vi jobbar på att sprida den till alla skolor eftersom jag tycker alla någon gång under sin högstadietid borde ha rätt att få pröva sina vingar.

Tidigare var tävlingen var tredje år men sedan 2014 har den ägt rum varje vårtermin. En annan skillnad gentemot tidigare är att allt fler av uppfinningarna senaste åren varit digitala lösningar, vilket är ett tecken i tiden då ungdomarna har vuxit upp i den digitala världen, tror Helena Thorén.

 Förra årets vinnare i kategorin digital lösning blev, i väldigt hård konkurrens, Flygplansro. Det är en idé som går ut på att man när man reser ensam och bokar flygbiljett kan man ange om man önskar sova, jobba eller prata med stolsgrannen och matchas därmed med likasinnad.

helena thorén 960640.jpg

Helena Thorén, verksamhetsledare på Finn upp.

 Vi har märkt ett ökat engagemang kring miljön hos ungdomarna också. En annan pristagare förra året satte upp en bildskärm i duschen som uppmärksammar hur mycket vatten och energi som förbrukas och där syftet var att höja medvetenheten och bidra till en bättre miljö.

Finn upp har också en ny övning där eleverna får utveckla en egen app där de bestämmer vad appen ska lösa för problem samt algoritmerna i den. De får också lära sig att göra ett flödesschema inför programmeringen. Den som vill kan också få stöd genom att skriva Java Script men även realisera appen och göra den möjlig att använda i praktiken.

 I och med att samhället blir mer digitalt känns det rimligt att även lära ut detta eftersom att Finn upp i grunden handlar om att förbereda sig inför det som arbetslivet kräver. Sverige ligger i topp internationellt när det gäller innovationsförmåga och vi vill redan från högstadiet ta vara på kreativiteten som finns. Jag hoppas att vi sår ett frö som gör att vi kan behålla konkurrenskraften som Sverige har idag. 

Finn upp grundades 1979 då det hade uppstått brist på innovatörer och tekniker i Sverige, en utveckling som ISF ville råda bot på genom att öka intresset för teknik och innovation bland ungdomar.

5 mars 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfsson it i skolan

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng