Extra gymnasieår om infrastruktur i Umeå

NTI.jpg

NTI-gymnasiet i Umeå ger möjligheten för landets teknikelever att gå ett fjärde år, ett så kallat T4-år, med fokus på it-infrastruktur. Sedan tidigare har elever kunnat gå ett extra år inom mjukvarudesign.


 Det är efterlängtat att även få in infrastruktur. Det har funnits en efterfrågan från branschen att få in en hybrid mellan mjukvara och infrastruktur - och inom it gäller det att vara snabbfotad, ödmjuk och hela tiden lyssna in vad branschen har att säga. Utan dem har vi inget existensberättigande.

 Den första tiden kommer eleverna i de två inriktningarna att studera mycket ihop och sedan kommer man få fördjupa sig i ett av spåren. Jag tror att det kommer krävas mer arbetsinsatser på infrastruktur eftersom det inte finns närvarande på samma sätt som exempelvis programmering gör på teknikprogrammet. Oavsett fördjupningsval kommer alla studenter att ges goda kunskaper inom såväl mjukvarudesign som infrastruktur.

NTI Sarah 960640.jpg

Sarah Stridfeldt, rektor på NTI-gymnasiet i Umeå.

NTI ingår i Academedias koncern och grundades 1968 med en bas inom vuxenutbildningen och har sedan tidigt 2000-tal funnits på gymnasial nivå. NTI står för Nordens teknikerinstitut och det skvallrar en del om vad de sysslar med. De ser sig själva som en skola som ska vara bäst på lärande med fokus på framtida kompetenser och där it har en stor roll. Sarah Stridfeldt är rektor på NTI-gymnasiet i Umeå, och är den som tog T4 till staden.

– Jag jobbade på ett gymnasium i Rönninge som sysslade med det, vilket jag tog med hit. 2015 fick vi tillstånd att sätta igång och startade då utbildningen mjukvarudesign. Unikt med T4-utbildningarna är att de är så praktikintensiva. De som studerar mjukvarudesign har 40-50 procent av all utbildning via praktik på it-arbetsplatser. Ett tillvägagångssätt som vi även kommer köra på med det nya spåret infrastruktur. 

När Sarah Stridfeldt och hennes kollegor trendspanar och tittar i spåkulan så är det just fokus på teknik, entreprenöriell verksamhet och kreativt tänkande som de ser kommer vara viktigt framöver. Därför ser hon NTI och T4 som en viktig del av framtidens skola.

Vi måste bli tydligare i lockandet av nya talanger.

Sarah Stridfeldt, rektor, Nti-gymnasiet i umeå

 Däremot måste vi jobba med kampanjandet utåt, många vet inte värdet av att bara gå ett år och få en gymnasieingenjörsexamen. Det är inte tillräckligt klart för dem att arbetsmarknaden faktiskt behöver dem efter bara ytterligare ett år i gymnasiet - det är en parallellprocess att hela tiden bli tydligare i lockandet av nya talanger. Det ska företagen också bli bättre på så att det blir en win-win för hela marknaden.

För att kunna gå T4 så måste man ha en godkänd gymnasieexamen från någon av landets teknikprogram. I Umeå har eleverna kommit från olika delar av landet där alltifrån Stockholm, Kiruna och Malmö finns representerade. Dock är det fortfarande inte en speciellt jämn könsfördelning.

 Det här läsåret är det en tjej i klassen av nio sammanlagt, vilket speglar mycket hur it-branschen allmänt ser ut. Det är självklart en stor utmaning som vi försöker arbeta på och ska lösa tillsammans med branschen, avslutar Sarah Stridfeldt.

16 mars 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonit i skolan

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng