Videochatt ökar KOL-patienters livskvalitet

AdobeStock_69307288.jpg

Deltagarna i KOL-centrums pilotstudie upptäcker allt fler fördelar med it. Som att chatta med barn och barnbarn.

Större trygghet och mindre risk för försämringsperioder. Det är några fördelar med distansövervakning och videochatt för KOL-patienter i Göteborg.

– Trots lite tekniska utmaningar är patienterna mycket positiva. Här vill jag gärna nämna en 85-årig patient som hört om tekniken på tv-nyheterna och ville delta trots att hon aldrig använt it tidigare. Hon är supernöjd. Jag tror att den vardagliga användningen av ny teknik kan sänka trösklar och inspirera äldre att till exempel videochatta med barn och barnbarn för mer tid tillsammans, säger Anders Ullman, läkare och verksamhetsansvarig på KOL-centrum.

För att förbättra vården och stärka forskningen kring KOL, Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, satsar Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg på en specialiserad mottagning. KOL-centrum erbjuder sina patienter individanpassad vård, bland annat med hjälp av smart teknik.

– Genom dedicerade vårdteam med bland annat läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, dietister, arbetsterapeuter och sjukgymnaster erbjuder vi en samlad, strukturerad vårdprocess med patienten i centrum.

AU-foto.jpg

Anders Ullman, verksamhetsansvarig på KOL-centrum.

Mottagningen öppnade 2015 och har som syfte att göra behandlingen enklare för KOL-patienter som tidigare skickats mellan många olika vårdinrättningar.

Personlig vårdplan

KOL påverkar luftvägar och lungor med andningsbesvär och trötthet som några symptom. Sjukdomen drabbar i först hand rökare, men det finns också andra orsaker. I Sverige har mellan 400 000 och 700 000 personer KOL. Sjukdomen är ovanlig hos yngre men bland mångåriga rökare har cirka hälften KOL när de fyller 75 år.

Det tar ofta lång tid att upptäcka att man utvecklat KOL, och därför är många svårt sjuka när behandlingen påbörjas. Många äldre som utvecklar KOL har också andra kroniska sjukdomar. Det är en komplex bild som ställer stora krav på alla inblandade. Utgångspunkten på KOL-centrum är att patienten är med och tar ansvar för sin vård.

– Varje patient får sin egen vårdplan som utvecklas tillsammans med vårdteamet och blir grunden för fortsatt vård och uppföljning. Detta så kallade interprofessionella arbete ställer nya krav på snabb kommunikation mellan teamets medlemmar och vi hoppas på sikt kunna använda ny teknik med hjälp av bland annat plattor, säger Anders Ullman.

Videochatt med sköterska

Kanske är det ändå hemma hos KOL-patienterna som nya tekniska lösningar gör störst skillnad. Inspirationen kommer från Holland som studerat distansövervakning av KOL-patienter. Nu driver KOL-centrum en pilotstudie med tiopatienter mellan 60-85 år.

Att erbjuda ett omhändertagande som ger trygghet för den som bor ensam och har svårt att andas är det viktigaste med allt som vi gör.

Anders Ullman, läkare och verksamhetsansvarig, KOL-centrum

Studien består av två delar:

  • Telemonitorering av allmäntillståndet med Bluetooth-verktyg kopplade till instrument som bland annat mäter blodtryck, blodets syresättning och fysisk aktivitet hos patienten.
  • Videochatt med sjuksköterskan på KOL-centrum.

Varje dag fyller patienten i en livskvalitetsuppfattning som ger vårdteamet en systematisk och aktuell bild av det upplevda allmäntillståndet. Och för den som behöver finns en sjuksköterska på KOL-centrum tillgänglig för rådgivning och stöd via FaceTime.

– Många KOL-patienter drar sig för att söka akutvård när de blir sämre, andra har ångest och söker sig dit oftare än de behöver ur ett vårdperspektiv. Möjligheten att prata med en sköterska hjälper patienten att leva med sin sjukdom. Att erbjuda ett omhändertagande som ger trygghet för den som bor ensam och har svårt att andas är det viktigaste med allt som vi gör.

Ger ett aktivt liv 

Under våren kommer KOL-centrums pilotstudie att avslutas och en större studie att sjösättas. Men för Anders Ullman och hans kollegor är det tydligt att distansövervakning och videochatt har många fördelar. Dels för att man kunnat förebygga och behandla två försämringsperioder. Dels för att en grupp med relativt liten it-vana upptäckt nya möjligheter.

För Anders Ullman ligger resultaten av KOL-centrums pilotstudie nära EU:s vision om att kroniskt sjuka äldre ska erbjudas ett social och mentalt aktivt liv med så hög livskvalitet som möjligt.

26 mars 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Anne HammarskjöldIt i vårdenFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng