Bolagsverkets API:er stöttar näringslivet

KristinAastrup2_960x640.jpg

Färre kontakter med myndigheter och enklare att lämna uppgifter. Det kan bli resultatet när Bolagsverket digitaliserar flera områden för att underlätta för företagare.


För Bolagsverket har digitaliseringen länge varit på tapeten och när man omorganiserade verksamheten förra våren skapade man en dedicerad enhet för att utveckla digitala tjänster med stöd av tjänstedesign och innovation.

– Vi vill utveckla kundmötet med modern digital innovation och då behöver vi se på företagarens hela resa. Vi vill förbättra helheten med webb, telefon och andra kontakter. Vi försöker också skapa ett ökat innovativt klimat internt och externt genom att samskapa med företagen, säger Kristin Aastrup, chef för enheten för digital tjänstedesign på Bolagsverket.

Innovativ organisation

Hon beskriver myndigheten som en organisation med mycket kraft och lust att digitalisera och som är redo att ta ett kliv framåt.

– Bolagsverket ligger långt framme till exempel med vårt arbete i E-delegationen, och det är en utmaning att fortsätta utvecklas. Vår verksamhet finns i två världar, där den ena är lagstyrd utifrån vårt uppdrag och den andra handlar om att skapa värde för företagen. En del av utmaningen för oss är att kunna hantera snabba förändringar.

Inom Bolagsverket har man en enad syn på möjligheter och en gemensam bild av utmaningarna, menar Kristin Aastrup.

– Vi är hungriga på att få ut tjänster snabbare och följer därför upp behovet hos våra kunder genom bland annat strukturerade intervjuer och observationer hos företag och föreningar, men även redovisningskonsulter eftersom många lämnar in ärenden åt företag.

Samarbeten över myndighetsgränserna

I Sverige är det upp till varje myndighet hur man vill samarbeta, men för Bolagsverkets del har man upparbetade arbetssätt med till exempel Skatteverket, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen genom sajten verksamt.se där man bland annat har en gemensam kundtjänst. Nu har man också ett uppdrag från regeringen att skapa en tjänst för att kunna lämna in digitala årsredovisningar, något som kommer att spara mycket tid och pengar åt företagen.

– Vi vill bygga tjänster som verkligen stöttar företagen och i det ingår att minska uppgiftslämnandet så mycket som möjligt. Att kunna lämna in årsredovisningar digitalt tror vi är framtiden. I ett första skede handlar det om att utveckla en tjänst (ett API) som leverantörer av bokföringsprogram kan bygga in i sina program. I förlängningen handlar det om att samarbeta med Skatteverket så att företagen inte behöver lämna uppgifterna flera gånger.

Nuförtiden är det inte hållbart att hantera ärenden i pappersform.

Kristin Aastrup, chef för avdelningen för tjänstedesign, Bolagsverket

Att bara skapa fler e-tjänster är ingen lösning på sikt menar Kristin Aastrup. Istället tror hon att API:er kommer att vara framtiden. Genom att använda dem vill Bolagsverket göra det möjligt för tredjepartsleverantörer att bygga innovativa lösningar åt företagen.

– Vi har sett en stor mognad de senaste åren och ett större sug att ha digitala lösningar hos företagen. Nuförtiden är det inte hållbart att hålla på med ärenden i pappersform utan vi vill använda innovationerna för att få till ett bra flöde som stämmer överens med företagens egna processer, säger Kristin Aastrup

 

15 mars 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Miguel GuerrerodigitFoto Anders Thorsell

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng