Västerås skapar Stadens kontrollrum

sjukhus.jpg

Snart kommer Västerås viktigaste samhällsfunktioner att vara uppkopplade mot varandra. Mälarenergi, Västerås stad och RISE arbetar för att räddningstjänsten, sjukhusen och kommunhusen ska vara sammankopplade för att trygga tillvaron för medborgarna.

 Internet of things och diverse molnlösningar ligger till grund för det här. Det handlar inte om att alla ska sitta i samma fysiska kontrollrum utan om att alla inblandade aktörer delar information med varandra via bland annat sensorer och andra uppkopplade enheter, säger Tomas Lennvall, senior researcher på RISE.

 När det blir strömavbrott så ska alla få reda på hur länge det kommer vara, när det börjar brinna ska alla få reda på digniteten, eller är det brist på sjukhussängar ska de som jobbar på kommunen i tid få reda på det, och så vidare.

När det börjar brinna ska alla få reda på digniteten, och är det brist på sjukhussängar ska de som jobbar på kommunen få reda på det i tid.

Tomas Lennvall, senior researcher, RISE SICS

Det svenska forskningsinstitutet RISE SICS, Västerås stad och leverantören av el, värme, vatten och kyla, Mälarenergi, har börjat samarbeta i projektet Stadens kontrollrum, ett initiativ som är en del av Vinnovas satsning UDI - utmaningsdriven innovation. Stadens kontrollrum handlar om att samhällsaktörer såsom landstingen, sjukhusen, kommunen, länsstyrelsen, brandkåren och företagen som sköter el- och värmeförsörjning, bredband och transporter ska samarbeta och dela viktig information med varandra för att åtgärda störningar i tid och få samhället att fungera så friktionsfritt som möjligt.

I inledningsfasen

Just nu är projektet i steg ett, förstudiefasen, men RISE har skickat ansökan för att komma till steg två där idéerna ska konkretiseras lite mer. Samarbetar gör de med Mälarenergi som arbetar på ett liknande sätt i deras interna processer där de får information till alla sina verksamheter till ett och samma kontrollrum. Där är Cecilia Johansson projektledare för Stadens kontrollrum och hon nämner resiliens som ett nyckelord.

 Det handlar om att kunna förutse när något är på väg att hända. Vi som energibolag har mycket data som vi redan samlar in och tillsammans med information från flera aktörer kan vi få en bra lägesbild. Samhället fylls snabbt av Internet of Things med alltifrån sensorer i mätare, lyktstolpar, trafikkameror, soptunnor och fastigheter - allt kan användas för att göra samhället tryggare och säkrare. Vi har ett samarbete med Mälardalens brand- och räddningsförbund och där kan vi se att det finns mycket som Stadens kontrollrum skulle kunna hjälpa till med.

Som vadå till exempel?

 Vid krissituationer skulle staden kunna hjälpa brandkåren med att öppna dörrar till fastigheter, styra rökluckor och se till att sådana saker är förberedda när brandbilarna åker ut. Man kan se till så att vattenposter har rätt tryck, informera grannar om att utrymma fastigheter, fixa värmestugor i tid, göra så att brandbilarna får grönt ljus hela vägen fram och så vidare. Det finns mycket som skulle kunna förenkla arbetet.

Mälarenergis projekt fokuserar främst på Västeråsregionen men Vinnovas vision är att kunna skapa ett koncept kring Stadens kontrollrum och applicera det på andra städer och regioner. På sikt skulle de också kunna knyta ihop flera regioner.

 I större städer som exempelvis Stockholm som har 26 kommuner kan det bli en aning mer komplicerat, men det ska kunna samordnas även där på sikt. Visionen är ju att få till tryggare och bättre städer så ju fler desto bättre, självklart, säger Tomas Lennvall.

När tror du att Västerås fullt ut kommer använda sig av Stadens kontrollrum, Cecilia Johansson?

 Vårt projekt sträcker sig till 2019, och då har vi ett stadens kontrollrum på plats, sen gäller det att fylla på med fler aktörer och mer information och hela tiden bli ännu bättre.

27 februari 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng