Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Fler plattor och färre katedrar

surfplatta skola.jpg

Glöm hästskoformade bänkrader och en bastant kateder vid svarta tavlan. It i skolan revolutionerar inte bara det fysiska klassrummet utan också sättet att kommunicera.

Under Bett 2017 i London föreläste Peter Bergström, universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap på Umeå universitet, om hans forskning kring didaktisk design, det vill säga lärares design av undervisning och lärande. I studien har han besökt skolor som går inom spannet grundskola till gymnasium och där alla lärare och elever haft varsin platta i minst ett halvår. Det har gjorts klassrumsobservationer, ljudinspelningar, fältanteckningar, fotografier och intervjuer med berörda lärare samt vissa elever. Och enligt Peter Bergström finns det väldigt mycket att studera i det sammanlagda materialet. 


 Bland annat har vi tittat på hur man designar den fysiska miljön i klassrummen samt via ljudinspelningar hur läraren kommunicerar i undervisningen. Vi har också tittat på hur läraren designar klassrummet, vilket mer konkret betyder hur man ställer samman bänkar, integrerar it och hur eleverna till exempel arbetar med grupparbeten. Hur klassrummet organiseras kan vi se får ett inflytande över hur undervisningspraktiken i slutändan blir.

 Att arbeta mer i grupp och tillsammans integrera surfplattan innebär att elever får producera material vilket betyder att undervisningen i högre grad också inkluderar elevens beslutsfattande än den traditionella undervisningen.

peter bergström 960640.jpg

Peter Bergström, universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap på Umeå universitet

En grundförutsättning som forskningen tagit utgångspunkt i är att studera vad som händer när skolorna suddar ut gränserna mellan it och vardaglig undervisning, och inför en platta per elev istället för att ha en datorsal som är separerad från klassrummen. Detta leder till utmaningar för skolan och lärarna när traditionell undervisning utmanas av nya möjligheter och nya verktyg. 

 De som ser möjligheterna skapar lättare andra typer av utbildningssituationer ofta innehållandes fler temaarbeten över längre perioder, inte lika mycket görs över en lektion. Lärarna använder inte heller läromedel i samma utsträckning utan ämnena designas mer efter de nationella styrdokumenten. 


 Eleven analyserar skrivningar från styrdokumenten och lärarna resonerar med eleverna kring frågor som exempelvis kan vara: Vad innebär gestalta i det här sammanhanget, eller vad innebär kvalitet? Lärarna lär eleverna att förstå orden som finns i läroplanen helt enkelt, och får en mer övervakande roll.

Skolan kommer mer bli likt ett vanligt arbete, där eleverna sjlälva får ta ansvar och skapa struktur.

Peter Bergström , universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap på Umeå universitet


Även kring information finns det olikheter gentemot den äldre sortens skola. Med hjälp av pedagogiska planeringar skapas struktur då instruktioner från lärarna finns tillgängliga dygnet runt. Ett ord som sällan hörts under forskningsarbetet är läxor, då informationstillgången i högre grad framkallat ett beting - och elever själva organiserar delar av sitt arbete utanför skoltid, menar Peter Bergström.

 Om en elev är sjuk kan han eller hon sitta hemma och jobba med resten av gruppen som är i skolan, om eleven inte är alldeles för sjuk självklart. Det kan liknas lite mer vid ett vanligt arbete då de själva får ta ansvar och skapa struktur.

Men hur viktigt är det egentligen med klassrum och lärare i framtidens skola, då?

 Den fysiska miljön, exempelvis klassrummet, är oerhört viktigt, minst lika viktigt som surfplattan. Man måste designa miljön på samma villkor som undervisningen designas. Elevmiljöerna måste stödja samarbete, möblerna måste stödja samarbete och det måste finnas platser där lärarna kan samla alla elever och gå igenom något.

 Man får aldrig marginalisera lärarnas roll heller, de kommer ha en ännu viktigare roll framöver. De ger eleverna mer kontroll att styra upp sitt arbete men de måste ju hela tiden följa upp arbetet och resonera kring vad eleverna gör. Sedan ska allt mätas mot mål och kriterier i läroplanen. Men absolut kommer det förändras - lärarens roll kommer mer och mer gå mot att bli en dialogpartner och om att bygga upp elevens resonemang.

14 februari 2017 Uppdaterad 6 februari 2019 Reporter Fredrik Adolfsson it i skolan

Rekommenderad läsning

Fyra Människor Håller Upp Varsin Färgglad Chattbubbla Framför Ansiktet

Slutchattat i Teams

17 feb 2021 digit

Nu kan du stänga av chattfunktionen under möten för att minimera distraktionen för deltagarna. Det är en lösning som har efterfrågats av många, inte minst av lärare. 

Tecknade Röda Äpplen Mot Vit Bakgrund

Chans till Guldäpple

25 sep 2020 it i skolan

Bäst i Sverige på att använda digitala medel i sin undervisning. Det är kriteriet bakom de tre nomineringarna till Guldäpplet 2020.

Videomöte Teams 960640

Kontroll i Teams

8 sep 2020 digit

Nu lanserar Microsoft ytterligare en nyhet i Teams. Den nya funktionen spotlight innebär att mötesarrangören kan kontrollera vyn för samtliga deltagare.

Skol Och Coronaprylar Mot Vit Bakgrund

Rise om skolhösten

2 sep 2020 it i skolan

Vårens undervisning online nådde blandade resultat, vilket kan ha lett till en utbildningsskuld som behöver åtgärdas. Det menar Lars Lingman på Rise.

Glada Barn Med Böcker Mot Gul Bakgrund

Skolan som klarar corona

13 aug 2020 it i skolan

När höstterminen drar igång kommer det vara med fortsatta restriktioner på grund av pandemin. Grundskolan Nya Elementar i Bromma är rustade med Apple Classroom och Teams, och har dessutom samlat goda erfarenheter från vårterminen.

Retorik Vr Scen

Retorikträna i VR

10 aug 2020 digit

Nu kan studerande på Påhlmans handelsinstitut träna retorik i VR. De kan testa att tala inför en större eller mindre publik och olika engagerad. Tanken är att det ska öka elevernas färdigheter och självförtroende att tala inför en grupp.

49 I Guldbokstäver

Så växer Teams

23 jun 2020 digit

Snart kan 49 personer synas samtidigt på skärmen. Det är en av nyheterna i Microsoft Teams, som kommer att lanseras i höst.

Disketter Mot Gul Bakgrund

Skolans edtech-kris

10 jun 2020 it i skolan

Kommuner kommer att ha olika svårt att satsa på digitala skolverktyg efter coronapandemin, vilket i sin tur leder till en alltmer ojämlik skola. Det menar Jannie Jeppesen, vd Swedish Edtech Industry.

Två Roliga Hästar Tittar Ner I En Kamera

Eleverna sitter säkert

2 jun 2020 digit

En milt surrande sensor på ryttarens hjälm kan minska risken för skador på hästen. Nu sprider Realgymnasiets elever den smarta lösningen vidare i Hästsverige.