Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Digitaliseringen gör Fortum Värme mer hållbart

En stor del av Stockholms invånare köper sin värme av Fortum Värme. Därför är digitaliseringen viktig för att kunna nå målet att bli en ännu mer hållbar leverantör.

Text Miguel Guerrero Foto Kristina Sahlén 16 februari 2017 digit

Fortum_960x640_KristinaSahlen.jpg

Fortum Värme ägs till hälften av Fortum och till hälften av Stockholm stad. Digitalisering är en viktig komponent för Fortum Värmes ambition att vara en hållbar leverantör för stockholmare. Bland annat har man projektet Öppen fjärrvärme där man matar tillbaka överskottsvärme i fjärrvärmesystemet från exempelvis datacenter. Målsättningen är att 100 procent av värmen ska komma från förnybar eller återvunnen energi. Idag har Fortum Värme uppnått 90 procent. Det ställer stora krav på systemtänk och ett innovativt digitaliseringstänk.

– På Fortum Värme är vi en beställarorganisation som beställer it från olika leverantörer inklusive Fortum Sverige. Vi har inga egna utvecklare utan projektledare som ska säkra lösningar som är kostnadseffektiva för kunden och som stödjer  vår strävan mot ökad  hållbarhet. En handfull personer jobbar här med ganska tunga system som CRM, underhåll, optimering med mera, säger Erik Algvere, it-chef på Fortum Värme.

Digitaliseringsprojekt vid sidan av

Sedan Fortum Värme började digitaliseringsresan på allvar för 1,5 år sedan har företaget infört ett separat digitaliseringsprojekt vid sidan av den andra strukturen. Tanken är att man i den snabbt ska kunna fånga upp innovation och testa vad som funkar innan man beslutar sig för att skala upp.

Digitaliseringen kan identifiera flaskhalsar och hjälpa oss med förebyggande underhåll.

Erik Algvere

– Det är framför allt tre huvudspår vi tittar på: Energismarta lösningar för fastigheter, data och analys samt förebyggande underhåll. Det sistnämna är mycket intressant eftersom den här typen av processer är extremt komplexa system som måste fungera i alla led. Ett fel i en kritisk anläggningsdel kan medföra ett produktionsstopp. Där kan digitaliseringen vara till hjälp att identifiera eventuella flaskhalsar och proaktivt underhålla rätt komponenter, säger Erik Algvere.

Organisatoriskt sitter projektledarna i verksamheten snarare än i den traditionella it-strukturen, en modell som Erik Algvere tycker fungerar bra eftersom de får ett mer holistiskt perspektiv.

– It och verksamhet är samma sak, och därför sitter it-portföljägarna och produktägarna i verksamheten där de ansvarar både för sin del av verksamheten och tillhör beställarorganisationen. Då blir det naturligt att se verksamhetsbehovet. Deras uppgift är inte bara att leverera mot det behovet utan att komma med förslag på förbättringar och utmana verksamheten. Det är en modell som fungerat bra för oss.

Svårt att satsa på rätt häst

Kraftvärmebranschen är i sig en tämligen statisk grundaffär där långsiktiga samarbeten är viktigare än snabba, kortsiktiga lösningar. Det i sig innebär dock en utmaning när det gäller att hitta relevanta tekniker.

ErikAlgvere_960x640.jpg

Erik Algvere, it-chef på Fortum Värme

– Vi måste alltid utgå ifrån affären. Vad vill vi som bolag? Det är lätt att titta på skojiga saker, men finns det affärsvärde på lång sikt eller är det bara cool teknik? Vi behöver förändra oss för att fortsätta vara en relevant leverantör, men vi måste också titta på standarder och hur våra idéer fungerar när vi skalar upp dem. Dessutom måste alla system kunna gå hand i hand så vi får inte bygga bort oss, säger Erik Algvere.

Inspirationen för Fortum Värme kommer inte bara från branschen utan man tittar brett på IoT-mässor och liknande för att se vad som kommer att komma i framtiden.

– Vi har redan en lösning för hur våra villakunder kan styra värmen i sitt hus via sensorer och en app, och där tittar vi på hur man kan göra det mot större fastigheter. Smart värmestyrning är en viktig del i hållbarhetsarbetet. Jag tror också på att vi genom analys och förebyggande underhållsarbete kan få bra beslutsstöd. Några procents förbättring kan göra stor skillnad i slutänden, säger Erik Algvere.

Självlärande maskiner optimerar flödet

Maskininlärning i form av självlärande system för optimeringsförloppet är en annan framtidsteknologi han tror på.

– Allt mer kommer att automatiseras. Maskinerna kommer att kunna veta och åtgärda problem långt före människan. Samtidigt kommer vi att behöva människor för att övervaka systemen. Det är svårt att sia om exakta lösningar, men vad vi tittar på är teknik som hjälper oss att erbjuda bättre service till våra kunder

Erik Algveres bästa digitaliseringstips

  • Digitaliseringsprojekt: För oss har det fungerat bra att ha en satsning med andra mål än den traditionella it-avdelningen, men det gäller att ha en företagsledning som står bakom. Uppdelningen kräver en aktiv dialog mellan digitaliseringsprojektet och den traditionella it-organisationen så att man kan förbereda en storskalighet i lösningarna i ett tidigt skede.
  • Affärsfokus: I slutändan handlar det om att vara relevant för kunderna. Testa koncepten så att de ligger i linje med affärsidén.
  • Våga satsa: Även om man inte vet exakt vad som kommer att ske är det viktigt att som företag våga testa, utvärdera och utveckla. Annars riskerar vi att gå miste om de riktigt  goda idéerna.

Rekommenderad läsning

Brist It Kompetens

70 000 saknas inom it

21 dec 2020 digit

It och telekom stod för 60 procent av nya jobb under 2010 till 2016, men för att branschen ska fortsätta att driva utveckling krävs det 70 000 medarbetare, framförallt inom AI, datahantering och programmering. Det visar en ny rapport från IT&Telekomföretagen.

En Papperskasse Med Växter Som Sticker Upp
video
Ett samarbete med Dell

Allt förnybart på Dell 2030

13 nov 2020 digit

Inom tio år ska alla förpackningar på Dell bestå av förnybart eller återvunnet material och för varje såld produkt återvinns eller återanvänds en motsvarande produkt. Hållbarhetschef David Lear arbetar för att hänsyn till miljön ska genomsyra hela bolaget och hämtar inspiration från svenska bolag och organisationer.

Kontor Coor 960640

Framtidens IoT-kontor

3 nov 2020 digit

Coor använder sensorer på kontor för att mäta koldioxidhalt, temperatur, luftfuktighet samt hur utrymmen används. Inte minst sedan covid-19 drabbade världen är ren luft, fri från virus, viktigt för att öka tryggheten hos anställda. 

Ljus Väg Som En Tunnel Mellan Träd Som Växer Över
video
Ett samarbete med IBM

IBM:s gröna framtid

21 okt 2020 digit

Bättre teknik för att fånga in koldioxid och för att smartare härma naturens sätt att omvandla kväve. Det är två av de fem stora mål som IBM sätter upp och bidra till att utveckla de kommande fem åren. Och det blir möjligt tack vare AI, kvantdatorer och det hybrida molnet. 

Husnyckel Mot Gul Bakgrund
voister trend 2020

Lantmäteriets satsningar

12 okt 2020 digit

Lantmäteriet har fått regeringens uppdrag att ta fram exempel på lyckade AI-satsningar för att skapa ett förtroende för tekniken. Samtidigt framkommer det i undersökningen Voister Trend att myndigheten är en av få som på allvar försöker använda blockkedjeteknik. Ladda ned Voister Trend och ta del av hela undersökningen. 

Ett Leksaksplan I En Uppochnedvänd Glasskål Mot Turkos Bakgrund

Resfritt med Cisconät

24 sep 2020 digit

Resfria möten kräver säkra nätverk. Cisco satsar nu 10 miljarder dollar för att synliggöra hur nätverksdatan beter sig, vilket är ett viktigt steg för att öka antalet resfria möten. Det är några av punkterna från Cisco Connect Sverige.

Stockholm Sverige Omstartskommissionen

Så omstartar Sverige

18 aug 2020 digit

Ett nytt digitaliseringsmål, en nationell plattform för myndighetsdata och bibliotek som minskar det digitala utanförskapet. Det är några av Amy Loutfis förslag i Omstartskommissionens rapport för ett starkare digitalt Sverige.

Kth Alzheimer

KTH mot alzheimer

3 jul 2020 digit

Med hjälp av molekylär AI och machine learning kan mysterierna kring alzheimer och andra hjärnsjukdomar komma närmare en lösning. Metoden ska ge en bättre bild av hjärnan än vad mikroskop ger. Det menar forskare på KTH och Karolinska Institutet.

Mat 960640

Äkta mat med blockkedja

3 jul 2020 digit

Mat till ett värde av 300 miljarder dollar kan spåras med hjälp av blockkedja och IoT, vilket skulle innebära att livsmedelsindustrin kan spara drygt 100 miljarder dollar om året. Det visar en ny rapport.