Digitaliseringen gör Fortum Värme mer hållbart

Fortum_960x640_KristinaSahlen.jpg

En stor del av Stockholms invånare köper sin värme av Fortum Värme. Därför är digitaliseringen viktig för att kunna nå målet att bli en ännu mer hållbar leverantör.

Fortum Värme ägs till hälften av Fortum och till hälften av Stockholm stad. Digitalisering är en viktig komponent för Fortum Värmes ambition att vara en hållbar leverantör för stockholmare. Bland annat har man projektet Öppen fjärrvärme där man matar tillbaka överskottsvärme i fjärrvärmesystemet från exempelvis datacenter. Målsättningen är att 100 procent av värmen ska komma från förnybar eller återvunnen energi. Idag har Fortum Värme uppnått 90 procent. Det ställer stora krav på systemtänk och ett innovativt digitaliseringstänk.

– På Fortum Värme är vi en beställarorganisation som beställer it från olika leverantörer inklusive Fortum Sverige. Vi har inga egna utvecklare utan projektledare som ska säkra lösningar som är kostnadseffektiva för kunden och som stödjer  vår strävan mot ökad  hållbarhet. En handfull personer jobbar här med ganska tunga system som CRM, underhåll, optimering med mera, säger Erik Algvere, it-chef på Fortum Värme.

Digitaliseringsprojekt vid sidan av

Sedan Fortum Värme började digitaliseringsresan på allvar för 1,5 år sedan har företaget infört ett separat digitaliseringsprojekt vid sidan av den andra strukturen. Tanken är att man i den snabbt ska kunna fånga upp innovation och testa vad som funkar innan man beslutar sig för att skala upp.

Digitaliseringen kan identifiera flaskhalsar och hjälpa oss med förebyggande underhåll.

Erik Algvere

– Det är framför allt tre huvudspår vi tittar på: Energismarta lösningar för fastigheter, data och analys samt förebyggande underhåll. Det sistnämna är mycket intressant eftersom den här typen av processer är extremt komplexa system som måste fungera i alla led. Ett fel i en kritisk anläggningsdel kan medföra ett produktionsstopp. Där kan digitaliseringen vara till hjälp att identifiera eventuella flaskhalsar och proaktivt underhålla rätt komponenter, säger Erik Algvere.

Organisatoriskt sitter projektledarna i verksamheten snarare än i den traditionella it-strukturen, en modell som Erik Algvere tycker fungerar bra eftersom de får ett mer holistiskt perspektiv.

– It och verksamhet är samma sak, och därför sitter it-portföljägarna och produktägarna i verksamheten där de ansvarar både för sin del av verksamheten och tillhör beställarorganisationen. Då blir det naturligt att se verksamhetsbehovet. Deras uppgift är inte bara att leverera mot det behovet utan att komma med förslag på förbättringar och utmana verksamheten. Det är en modell som fungerat bra för oss.

Svårt att satsa på rätt häst

Kraftvärmebranschen är i sig en tämligen statisk grundaffär där långsiktiga samarbeten är viktigare än snabba, kortsiktiga lösningar. Det i sig innebär dock en utmaning när det gäller att hitta relevanta tekniker.

ErikAlgvere_960x640.jpg

Erik Algvere, it-chef på Fortum Värme

– Vi måste alltid utgå ifrån affären. Vad vill vi som bolag? Det är lätt att titta på skojiga saker, men finns det affärsvärde på lång sikt eller är det bara cool teknik? Vi behöver förändra oss för att fortsätta vara en relevant leverantör, men vi måste också titta på standarder och hur våra idéer fungerar när vi skalar upp dem. Dessutom måste alla system kunna gå hand i hand så vi får inte bygga bort oss, säger Erik Algvere.

Inspirationen för Fortum Värme kommer inte bara från branschen utan man tittar brett på IoT-mässor och liknande för att se vad som kommer att komma i framtiden.

– Vi har redan en lösning för hur våra villakunder kan styra värmen i sitt hus via sensorer och en app, och där tittar vi på hur man kan göra det mot större fastigheter. Smart värmestyrning är en viktig del i hållbarhetsarbetet. Jag tror också på att vi genom analys och förebyggande underhållsarbete kan få bra beslutsstöd. Några procents förbättring kan göra stor skillnad i slutänden, säger Erik Algvere.

Självlärande maskiner optimerar flödet

Maskininlärning i form av självlärande system för optimeringsförloppet är en annan framtidsteknologi han tror på.

– Allt mer kommer att automatiseras. Maskinerna kommer att kunna veta och åtgärda problem långt före människan. Samtidigt kommer vi att behöva människor för att övervaka systemen. Det är svårt att sia om exakta lösningar, men vad vi tittar på är teknik som hjälper oss att erbjuda bättre service till våra kunder

Erik Algveres bästa digitaliseringstips

  • Digitaliseringsprojekt: För oss har det fungerat bra att ha en satsning med andra mål än den traditionella it-avdelningen, men det gäller att ha en företagsledning som står bakom. Uppdelningen kräver en aktiv dialog mellan digitaliseringsprojektet och den traditionella it-organisationen så att man kan förbereda en storskalighet i lösningarna i ett tidigt skede.
  • Affärsfokus: I slutändan handlar det om att vara relevant för kunderna. Testa koncepten så att de ligger i linje med affärsidén.
  • Våga satsa: Även om man inte vet exakt vad som kommer att ske är det viktigt att som företag våga testa, utvärdera och utveckla. Annars riskerar vi att gå miste om de riktigt  goda idéerna.

16 februari 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Miguel GuerrerodigitFoto Kristina Sahlén

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng