Skolverkets tips inför nationella strategin

Den nya nationella strategin för digitalisering kommer att omfatta alla som jobbar i skolan. Lars Lingman, undervisningsråd skolans digitalisering på Skolverket, tipsar om hur du kan förbereda dig och vad du ska tänka på.

Lars Lingman menar att den nya nationella strategin kommer leda till att en hel del kompetensutvecklingsbehov behöver mötas inom i stort sett alla ämnen. 
 Skolledare kommer att behöva rigga för det, och vi på Skolverket kommer även att hjälpa till med kompetensutvecklingsinsatser som man kan använda för att möta behoven. 

Och hur ska rektorer och skolledare förbereda sig, vad ska de tänka på? 

 Det är viktigt att försöka skapa ett kollegialt lärande, och det är något man kan jobba med direkt. Och våra insatser på Skolverket kommer till stora delar att bygga på kollegialt arbete så där kan man hitta mycket stöd för just detta. 

 Det är också viktigt att hela ledarskiktet har ett bra samspel och en gemensam syn på digitalisering, och då pratar jag inte bara om rektorer utan också skolledare samt de på förvaltnings- eller huvudmannanivå. För de sistnämnda är det också viktigt att se till att den digitala arbetsmiljön som erbjuds för lärare, elever och skolledare är bra. Det är svårt att få till men att lyckas med det har visat sig vara en nyckelkomponent i framgångsrik digitalisering. 

27 januari 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfsson it i skolanFoto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng