E-tjänstpionjärerna i Lomma

Lomma_960x640.jpg

Lomma kommun må vara liten till storleken på it-avdelningen men när det gäller e-tjänster är man en av de absoluta pionjärerna i landet.

Varför ska man behöva logga in på flera olika ställen för att kontakta kommunen i olika ärenden? Den frågan ställde sig Patrik Flensburg, it-chef i Lomma kommun, för ett par år sedan. Sedan drog han igång ett stort förändringsarbete. Idag är många av tjänsterna helt digitaliserade.

– Jag fick idén för fyra år sedan och insåg att det måste vara rätt väg att gå. Så jag forcerade igenom digitaliseringen av ett par tjänster för att få ett koncept att visa upp. Nu kan förvaltningarna se nyttan och då är de mycket mera mottagliga.

Vi har digitaliserat hela ärendekedjan.

Patrik Flensburg, it-chef, Lomma kommun

I Lommas e-tjänstportal kan medborgarna bland annat se förbrukning och fakturor vad gäller vatten och avfall, följa sitt bygglov och se barnens placering i barnomsorgen med mera.

– Allt görs från en och samma plats där vi sytt ihop gränssnitten tillsammans med vårt kontaktcenter där man till exempel kan ställa frågor, göra felanmälan om det är hål i en gata eller en lampa är trasig. Man känner igen sig hela tiden eftersom gränssnittet ser likadant ut. Vi har även digitaliserat hela vårt backendsystem tillsammans med processerna så nu kan man följa hela ärendekedjan på nätet som medborgare, säger Patrik Flensburg.

Hans planer stannar inte där. Inom de närmsta tre månaderna kommer tre nya tjänster att föras in i portalen.

– Säg att du har en förälder som är på ett vårdboende. Om du har en fullmakt kan du se vilka insatser som är beviljade och vilka som insatser som är utförda, när och av vem. Du kan också se barnens tillväxtprogram och vaccinationer. Nästa steg är att integrera medicinsk journalföring i plattformen. Där har vi inlett ett samarbete med Inera som levererar digitala journaler via 1177.se. Samtidigt som du är inne och ser din vattenförbrukning kan du se journalanteckningen från ditt senaste besök på vårdcentralen. Det är fullt möjligt att göra tekniskt. Vi jobbar även hårt för att utveckla vidare mot skolsidan som till exempel att se skolskjutsar, betyg, omdöme, avvikande kost med mera. Det kommer vi också att införa i år.

Patrik Flensburg menar att digitaliseringen inte bara handlar om att underlätta för medborgarna utan att det också rör sig om en samtidig effektivisering.

– Att kunna ha kontakt med kommunen på kvällarna gör att man ringer mindre vilket minskar bördan för alla.

Alternativ lösning räddade informationsbehovet

Många olika verksamhetssystem från många olika leverantörer komplicerar integrationen men i Lomma hittade man en väg runt detta.

– Leverantörer kommer med olika kvalitet och i vissa hopplösa fall vill de inte lämna ifrån sig information. Vi hade en del tuffa diskussioner om API:er eftersom vi beslutade oss för att vi bara ville hämta upp informationen till en början och till slut fick vi dem att förstå.

PatrikFlensburg_960x640.jpg

Patrik Flensburg, it-chef i Lomma

För att undvika kontroverser kring hur data hanteras får användarna logga in sig med mobilt bank-id och sedan hämtas data i realtid från systemen. Det innebär att den inte lagras så att den kan samköras med andra data utan den presenteras bara för användaren tills denne loggar ut.

– I ett nästa steg skulle vi vilja att man även kan skicka in data rakt in i verksamhetssystemen, men precis som med öppna data får det ligga på önskelistan eftersom vi trots allt bara är två personer på avdelningen som jobbar med e-tjänstutveckling.

Framgångarna för Lomma kommun har gjort att Patrik Flensburg fått föreläsa för många andra kommuner, något som gett honom insyn i hur digitaliseringen går.

–Många har processer som de digitaliserar och det är en bra början, men man glömmer ofta medborgaren och dennas behov. Att digitalisera tjänster är inget nytt; vi har till exempel kopierat friskt från landstinget men det handlar om att göra det lättöverskådligt och praktiskt för medborgarna.

Patrik Flensburgs bästa digitaliseringstips

  • Tänk ur ett medborgarperspektiv. Vad vill du själv ha för tjänster?

  • För en dialog med förvaltningarna. Finns det ett koncept du kan visa upp för dem som fungerar och påvisar nyttan. Då blir det lättare för dem att komma igång.

  • Hitta volymerna. Vad kan man göra framför datorn som effektiviserar för alla?

10 januari 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Miguel GuerrerodigitFoto David Castor

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng