Digitala rör hos Roxtec

roxtec beskuren.jpg

Roxtec växer kraftigt varje år. För att fortsätta med det så satsar de hårt på det digitala, bland annat har de utvecklat en egen mjukvara, designverktyget Roxtec Transit Designer.
– I verktyget kan kunder digitalt specificera in sin problemställning och så löser verktyget det åt dem automatiskt, säger Johan Jartelius, CIO på Roxtec.

Svenska Roxtec är den världsledande leverantören av modulbaserade lösningar för tätning kring kablar och rör. Med huvudkontor i Karlskrona och 25 dotterbolag runt om i världen så har de växt med ungefär 20 procent per år sedan grundandet 1990. Genomföringarna används idag inom allt från varvsindustrin till byggnation av laboratorier och datahallar. 

 Vi har alltid försökt vara ett innovativt bolag och ligga långt fram på mycket. Just nu försöker vi allmänt dra nytta av omvärldens digitalisering och arbeta hårt för att hänga med själva.

Och de verkar hinna med en del. Bland annat har de utvecklat det webbaserade designverktyget Roxtec Transit Designer. I verktyget kan kunder digitalt specificera in sin problemställning och så löser verktyget det åt dem automatiskt. 

Det kan till exempel handla om hur genomföringen ska installeras, vilka specifika krav på tätning som kunden har i sin miljö eller vilka diametrar på kablar eller rör som gäller. Kunden knappar in parametrarna och mjukvaran ger förslag på en lösning.

johan_jartelius (002).jpg

Johan Jartelius, CIO, Roxtec.

 I vissa fall har det sparat kunden 80 procent av tiden gentemot tidigare. Det är en väldigt avancerad CAD-lösning som sannerligen inte var ett hastverk att skapa, utan vi ville ge kunden möjlighet att arbeta effektivt digitalt.

 Vi gör kontinuerliga uppgraderingar av mjukvaran och vi har ett team som stadigt utvecklar den. Vi försöker inte sälja på dig något utan att först lyssna oss fram till det faktiska behovet, för att därefter föreslå en lösning. 

Roxtec har också alldeles nyligen köpt in Microsoft Hololens till huvudkontoret i Karlskrona. Augmented reality-produkten ska kunna göra skillnad i företagets interna processer men de ser även möjligheter att använda det externt.

 På mässor ska vi kunna skapa upplevelser med Hololens istället för att bara prata. Vi kan använda det för att visa upp produkter både i marknadsföringssyfte och i professionellt syfte - vi tror på tekniken och vi vill även där vara i framkant och utvecklas genom Hololens.

9 januari 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng