VK Media satsar på dataanalys

Marie-Louise Jarlenfors 960640.jpg

Marie-Louise Jarlenfors, operativ chef, VK-Media.

Mediakoncernen VK Media arbetar på bred front med att driva den digitala transformationen. De har bland annat startat ett tvärfunktionellt utvecklingsforum, COR, som prioriterar koncernens utvecklingsinsatser och de vill nu även ta steget att implementera en avancerad lösning för datadriven kundanalys och utveckling av sitt digitala erbjudande till läsarmarknaden.

VK Media är en mediakoncern som består av Västerbottens-kuriren, Folkbladet, Totalt Umeå, Rix FM, Mix Megapol, Daily samt Jippo Eventbyrå. De har huvudkontor i Umeå där också 70 procent av de boende läser någon av koncernens tidningar varje dag. De började relativt tidigt sin digitala förändring och startade redan 1996 sajten vk.se - och Västerbottens-kuriren är fortfarande lite av moderskeppet för koncernen.

 Vi har varit uthålliga med sajten och lagt ner mycket redaktionella resurser där. Vi är faktiskt en av de få lokala tidningar som har en större digital räckvidd än kvällstidningarna inom spridningsområdet. Vi är bäst i Sverige vad gäller vår höga andel digital annonsförsäljning och det baseras på vår starka räckvidd. Men hittills har vi inte lyckats omsätta den fina trafiken till den affärspotential som finns i läsaraffären, det ska vi göra nu, säger Marie-Louise Jarlenfors, operativ chef, VK Media.

Vi har inte lyckats omsätta den fina trafiken till den affärspotential som finns i läsaraffären, det ska vi göra nu.

Marie-Louise Jarlenfors, operativ chef, VK Media

Utvecklingsforumet COR

För att utveckla den digitala verksamheten så har VK Media testat en hel del olika saker. För två år sedan etablerade de bland annat utvecklingsforumet COR där representanter från redaktionerna på både Västerbottens-Kuriren och Folkbladet sitter med tillsammans med webb-, affärs- och annonsutvecklare samt chefer för försäljning och marknad. De ses två gånger i månaden och fattar beslut om vad som är viktigast framåt för att utveckla såväl digital annons- som läsaraffär, hur de ska utnyttja utvecklingsbudgeten, och så vidare.

 Jag tycker det är otroligt viktigt att båda affärsbenen och funktionerna driver utvecklingsarbetet tillsammans eftersom affärerna samspelar på många sätt. En förändring på läsarsidan kan omedelbart ge konsekvenser på annonssidan och vice versa. Idag bedrivs den största delen av vår utveckling av flera funktioner tillsammans. COR initierar förstudier, utvecklingsprojekt och prioriterar vilka insatser som är viktigast på ett sätt som koncernledningen exempelvis inte har förutsättningar att göra, av den enkla anledningen att vi inte sitter på den mest relevanta kunskapen om frågorna som de mer operativt ansvariga cheferna, utvecklarna och specialisterna gör.

 Med COR är förankringen av våra utvecklingsbehov och insatser till övriga verksamheten också mycket enklare, eftersom representanterna där också är i nära dialog med sina funktioner.

Vi ska etablera ett ekosystem av lösningar som möjliggör ett mer systematiskt och datadrivet sätt att förse kunderna med relevant innehåll.

Marie-Louise Jarlenfors , operativ chef, VK Media

VK Media planerar nu för en stor utvecklingsinsats som ska utveckla den digitala läsaraffären. Det handlar om att etablera ett ekosystem av lösningar som ger möjlighet till ett mer systematiskt och datadrivet sätt att förse kunderna med relevant innehåll och erbjudanden samt att få till enklare betallösningar för de som vill bli prenumeranter. Den plustjänst som Västerbottens-Kuriren och Folkbladet införde för några år sedan och som innebar att visst innehåll sattes bakom en så kallad betalvägg tog affären en bit fram - men räcker inte.

– Vi har nått en stor andel läsare som loggar in för att ta del av vårt digitala plusmaterial och vi har idag cirka 3 400 digitala prenumeranter. En siffra som är bra idag men som inte håller på sikt, säger Marie-Louise Jarlenfors.

Ett mer riktat erbjudande

Med den nya lösningen ska VK Medias förmåga öka när det gäller att rikta kommunikation och erbjudande på segments- och individnivå. 

 Det handlar om att bli bättre på att plocka upp vad som är relevant och vad som har ett betalvärde för den enskilda läsaren eller gruppen. Du och jag kommer exempelvis att mötas av delvis olika erbjudanden beroende på var vi är i vår kundresa, vilken kanal vi är i eller vilken tid på dygnet det är.

 Vi måste bli smartare och bättre på att tillämpa smidigare betallösningar som exempelvis Klarna och Swish. Blir det för krångligt tröttnar läsaren.

 Det redaktionella arbetet här är centralt. I basen finns en bred journalistik med kvalificerade och granskande journalister. Vårt nästa steg på redaktionerna handlar istället om att ännu bättre förstå på vilket sätt vi kan öka läsvärdet och relevansen för våra läsare. Här handlar det om analyser av artiklarna, innehållet och kanalerna och att hela tiden försöka förstå hur vi kan göra det enklare och mer intressant för våra läsare.

3 januari 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonledarskap

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng