Teknikansvaret numera en fråga för verksamheten

VMware-960x640.jpg

It-avdelningarna måste möta den organisatoriska verkligheten där verksamheten driver allt mer it för att kunna anpassa sina erbjudanden.

VMware har låtit göra en undersökning bland 1 200 företagsledare i Europa och Mellanöstern, och de allra flesta menar att verksamheten tar över mer av teknikansvaret från it-avdelningen för att främja innovationsklimatet.

På bara ett par år har it gått från att vara en centraliserad funktion till att decentraliseras när verksamheten tagit kontrollen, ofta utan it-avdelningarnas vetande. Sju av tio företagsledare i Sverige menar att teknikansvaret har gått över till verksamheterna, något som ställer nya krav på it-avdelningen.

– It är inte längre bara en central stödenhet som sysslar med konsoliderade it-applikationer och data utan måste kunna stödja verksamheten när den behöver teknik in i sina erbjudanden. Vi har pratat om det här som om det vore framtiden, men det här händer nu. Att backa tillbaka till hur det varit går inte utan det är så här samhället utvecklats, säger Per Gustafsson, chef för Sverige och Baltikum på VMware.

Sluta vara bromsklossen

Han menar att det som till exempel skiljer den här vågen av digitalisering från tidigare är att det nu handlar om mer än bara effektivisering av verksamheterna. Den här gången handlar det om att förhöja värdet för it-konsumenten och användaren. Då kan inte it-avdelningarna ses som långsamma och oflexibla.

Världen kommer aldrig att vara så enkel som den var mellan 1995 och 2005.

Per Gustafsson, chef Sverige och Baltikum, VMware

– Världen kommer aldrig att vara så enkel som den var mellan 1995 och 2005 igen. Det som har hänt är att vi nu har en innovativ verksamhet som decentraliserar teknikbeslut och köper verksamhetslösningar på stan. Det går emot tjugo år av centralisering och skapar kaos med isolerade öar av information. Då blir governance-biten oklar och ingen vet om man uppfyller krav på compliance, säkerhet, dataskyddslagar eller företags unika säkerhetskrav, säger Per Gustafsson.

I en värld där det viktigaste man har är det digitala förtroendet mellan ett företag och dess kunder behöver man kunna hantera informationen på enhetligt sätt och ändå vara flexibel nog att inte bromsa företagsledare.

– Första steget är att it-avdelningen måste förstå vilka kunderna är och identifiera deras behov. Vad händer inom verksamheternas olika områden? Hur ser konkurrensen ut? Vilket stöd kräver de? Man har ju pratat mycket om shadow it när verksamheten gått ut och köpt sin egen it, men man måste förstå att det idag ej är skugg lösningar utan kanske de viktigaste lösningarna för att säkerställa framgång. Kanske till och med mer it än den centraliserade, och det måste man acceptera och kunna hantera.

Det andra steget är att göra en analys och titta på lagar och regler, analysera risker och utmaningar så att man i ett tredje steg kan titta på lösningar och leverantörer.

– En målbild måste vara att man kan ha ett it- och teknikstöd som gör det möjligt för verksamheten att snabbt springa på affärer och lätt integrera nya funktioner. Idag kan det ta fyra till åtta veckor för en utvecklare på ett större företag bara att få en plattform levererad för att börja utveckla. Köper man en miljö på stan kan man vara igång på tjugo minuter. Problemet är bara att du då har släppt över din data, säger Per Gustafsson.

Det mjukvarudefinierade företaget ställer krav

VMwares egen Cloud Foundation arkitektur tillsammans med Cross Cloud Services är en tjänst för det mjukvarudefinierade företaget, ”Sofware-Defined Business”, som binder ihop lokala miljöer med stora globala molnleverantörer som IBM och Amazon. Det gör att it-avdelningen enkelt kan styra miljön via globala policyer och regelverk oavsett var den ligger.

– It-avdelningen måste kunna hantera data samt alla typer av infrastrukturer och lösningar, och ändå få den att se ut som en enhetlig värld. Där kommer ”infrastructure as code” in. Genom att lägga virtuella policyer och säkerhetslager över allting annat kan man konsumera it på vilken device som helst eftersom vi kontrollerar identiteten och allt underliggande är automatiserat, säger Per Gustafsson.

En av de stora drivkrafterna är den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som ställer stora krav på informationshantering.

– Att hantera det på det gamla sättet är dyrt och varje förändring kommer att ta lång tid medan en mjukvarudefinierad modell ger både säkerhet och kapacitet. Den är dessutom följsam i en svårbedömd framtid för idag vet man inte när skalbarheten behövs. Det har aldrig gått snabbare att få en blockbuster idag och då är skalbarheten viktig. Om verksamheten kommer med en bra idé och vill produktionssätta den kan inte it fråga hur många man ska bygga infrastrukturen för. Det kanske är tiotusen användare första året men marknaden är potentiellt tio miljoner. Då måste du kunna följa behoven och snabbt kunna växa på ett säkert sätt men med rätt prislapp och effektivitet, säger Per Gustafsson.

Undersökningen

Två tredjedelar av de tillfrågade företagsledarna anser att it-avdelningen ska möjliggöra innovation men ha strategisk överblick och ansvara för säkerheten. Ungefär hälften av dem anser dock att decentraliseringen av it ger bättre affärsmöjligheter i form av snabbare utvecklingscykel, större frihet och mer flexibilitet. På it-avdelningen vill ungefär sex av tio chefer att nätverkssäkerhet och efterlevnad fortsatt ska finnas under avdelningens kontroll.

9 december 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Miguel Guerreroledarskap

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng