”Digitalisering i vården görs inte för att det är kul, det är en nödvändighet!”

Kungalv_960x640.jpg

Enklare för personalen, bättre patientsäkerhet och billigare – det var konsekvensen när Kungälvs kommun införde ett nytt digitalt signeringssystem i vården.

Läkemedelssignering har traditionellt bestått av papperslistor där man signerat varje gång man givit läkemedel och som sedan samlats in en gång i månaden av sjuksköterskor. Hanteringen har varit bökig men framför allt lämnat utrymme för misstag.

– Vi har haft svårt att få koll på läget. Vad betyder en utebliven signatur? Har man inte delat ut medicinen eller har man glömt signera? Allt det här upptäcks dessutom i efterhand när blanketterna samlas in vilket gör att vi inte får någon aktualitet i det, bara en historisk lägesbild. Vår digitala process ger en helt annan överblick i realtid, säger Lars-Olof Lindblad, e-hälsoansvarig på Kungälvs kommun.

Stora vinster med digital signering

Med en skenande demografi är digitalisering ett måste för att klara budgeten exempelvis inom vård och omsorg. Därför är handlingar man gör frekvent lämpliga att automatisera, däribland läkemedelssignering. I Kungälv började man med digital signering hösten 2014 och nu två år senare är man mycket nöjda med utfallet och har börjat utvidga projektet från äldreomsorg till att även inbegripa LSS-boenden.

– Mellan tummen och pekfingret gör vi över en halv miljon signeringar varje år vilket gör att det finns en stor lönsamhet i att effektivisera verksamheten samtidigt som vi kvalitetssäkrar arbetet. Om en signering uteblir kan vi se det direkt och man kan larma ifall det bara är bortglömt. Istället för att förlita oss på avvikelserapporter vet vi nu exakt hur mycket läkemedel som är givet vilket ger en helt annan kontroll, säger Lars-Olof Lindblad.

Han sammanfattar vinsterna i tre olika moment: minskade avvikelser, effektivisering av den manuella hanteringen och en tydligare logistisk runt hanteringen av läkemedlen.

– Vi gjorde en lönsamhetsanalys och kunde redan under projekteringen se att vi kunde räkna hem projektet bara på besparingen vi gjorde runt den manuella hanteringen trots att det var en initial investering i teknik. Att vi sedan kan skapa trygghet för personalen och dessutom se förbättringspunkter i processerna bara genom en enkel uppföljning är positiva bieffekter. Vi har till exempel gjort fynd utöver huvudprocessen genom att se att läkemedelslistan vid något fall inte stämt och vi har också sett att rutiner inte alltid följts. Förut visste vi att det fanns avvikelser, men nu kan vi visa det.

Bred utrullning i Kungälv

Kungälv har utrustat alla sina äldreboenden, 380 lägenheter, med en Ipad och en app där personalen loggar in för att se vilket läkemedel, vilken dos och även instruktioner hur medlet ska ges. Därefter signerar man med en knapptryckning. I systemet kan sjuksköterskorna som i samråd med läkaren ansvar för medicineringen även tilldela behörigheter. Det minimerar felrisken samtidigt som man lättare kan individanpassa rutinerna för patienterna eftersom man ser när läkemedlen ges.

– Den stora frågan i början var hur man får ut tekniken för att kommunicera. Det är ju inget självändamål att ha teknik utan det måste finnas en nytta. Nu när vi har tekniken på plats finns det åtminstone fem funktioner till jag vill hänga på som journalsystem, läkemedelsbeställning i apparna, tillgång till ledningssystem med mera, men problemet är att plattformarna fortfarande är för stängda, säger Lars-Olof Lindblad.

Så digitaliserar du vården

Lars-Olof Lindblads bästa tips för digitalisering av vården:
– Fokusera på processerna med mycket informationsbehov. Många menar att man ska titta på individernas behov men om inte organisationen är med spelar det ingen roll. Patientsäkerhet är ett bra argument som få kan opponera sig emot. Se till att göra stora införanden på bredden, det är där det behövs.

Han menar att leverantörerna måste våga öppna sina plattformar eftersom ingen i dagsläget erbjuder en tillräckligt bred funktionalitet

– Man måste våga ha en kommunal strategi för om man väntar händer ingenting. Samtidigt måste man ha is i magen. I Kungälv har vi från och med nästa år fått en treårsbudget vilket gör att vi kan göra upp helt andra handlingsplaner.

Inom ett par år tror Lars-Olof Lindblad att digitaliseringen trängt ut ännu mer i leden.

– Allt som är lämpligt kommer att vara digitaliserat. Man kommer att ta enklare mätvärden hemma, ha tillsyn på distans och trygghetslarm som också är fallarm. Allt annat är otänkbart. Personalen kommer att ta tillgång till mer och bättre information för en mer kvalitativ vård, och BI-system kommer att göra att man har helt andra möjligheter att styra verksamheten. Digitaliseringen görs inte för att det är kul, det är en nödvändighet!

6 december 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Miguel Guerreroit i vården

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng