Delad data påskyndar digitalisering

Behoven av digitalisering inom vård och omsorg är oändliga. Samtidigt går utvecklingen långsamt. Sofia Svanteson, strateg Ocean Observations, och Niklas Pettersson, ansvarig IoT Atea, vill se testbäddar av delad data.

Det går trögt för den offentliga sektorn i digitaliseringsprocessen. Det menar Sofia Svanteson, strateg på Ocean Observations, som jobbar med digitaliseringsfrågor.

– Det är otydligt vem som ska driva de här frågorna. Titta på en specialistavdelning, de har ofta nog med att bara sköta sitt jobb och ta hand om patienter på tjugofyra timmar. Om det knappt finns tid att äta lunch, hur ska man då hitta tid att driva digitaliseringsfrågor? Då är det inte konstigt att det går långsamt, säger Sofia Svanteson.

– Vi ser att det fungerar när mandatet att göra något faktiskt finns. Framför allt inom äldreomsorgen har vi sett nya smarta sätt att se till att de äldre får en tryggare, smartare vardag, säger Niklas Pettersson, ansvarig IoT på Atea.

Sofia Svanteson menar också att all den inlåsta informationen på grund av krångliga system, lagar och regler bidrar till att hålla ner digitaliseringstakten. 

– Data är en av de stora resurserna och vården skulle kunna öka sin kapacitet enormt om den data som idag finns tillgänglig i olika silos kunde samlas ihop. Idag finns ingen sådan plattform, säger hon. 

9 december 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Elisabeth Noreit i vårdenFoto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng