"Vi behöver hitta andra värden än jobb i våra liv"

robot .jpg

Daniel Akenine, författare och teknikchef på Microsoft Sverige, spånar kring den robotiserade framtiden.

På Microsoft Techdays pratade leverantörsjättens teknikchef Daniel Akenine om arbetets roll på livet i framtiden, automatiserade krig och andra kommande samhällsförändringar.
– I och med att det i framtiden kanske inte är soldater som krigar utan maskiner kan också barriärerna för när länder är redo att kriga bli lägre, säger han. 

Den 16-17 november arrangerade Microsoft sitt största Sverige-event, Techdays, på Kistamässan i Stockholm. På plats hölls en paneldebatt kring människa och maskin där en av de deltagande var Daniel Akenine, som Voister tog ett snack med efteråt. Han menar att många ser för negativt på den digitala framtiden som innehåller robotar och artificiell intelligens, och att det istället är så att världen främst kommer att bli bättre.

 Jag är övertygad över att världen både kommer behöva AI och människor, och att vi kan komplettera varandra väldigt bra. Det finns mängder med saker som människor kan som inte AI kommer att kunna, och då blir frågan: Hur jobbar vi på bästa sätt tillsammans? Den diskussionen har vi inte kommit speciellt långt i än.

Det som skett inom AI och robotisering är att robotarna redan ersatt våra muskler, och nästa steg i det är att även våra hjärnor i viss mån kommer att bytas ut. Daniel Akenine menar att detta har skapat en oro över att vi människor kanske inte behövs i samma utsträckning i framtidens samhälle, men där måste ett annat tänk in, anser han.

Det finns inga arbetsgivaravgifter på robotar idag, vilket nog måste förändras.

Daniel Akenine , teknikchef, Microsoft

 Visst, det är så att vi möjligen kommer att jobba mindre. Vi kanske bara behöver arbeta tio timmar i veckan och inte fyrtio men det handlar i högre grad om att vi måste skaffa andra värden med livet. Nu handlar mycket om jobb, vad man arbetar med är ofta en stor del av ens liv. Men eftersom alla kanske inte kommer behöva arbeta framöver måste vi ha en annan, mer filosofisk diskussion, kring vad som är värt i samhället - vad människor kan bidra med utöver att jobba.

En annan frågeställning att ta tag i blir då, enligt Daniel Akenine, huruvida företagen kommer att betala ut samma lön till sina anställda för tio timmar i veckan som för fyrtio nu, eller om skillnaden på de rika och de fattiga kommer att bli ännu större?

 Där finns det inget fullkomligt svar än men jag tror att politiker måste ändra sina skattebaser. Det finns till exempel inga arbetsgivaravgifter på maskiner idag, vilket innebär att det är mycket billigare att ha en maskin för då försvinner många utgifter. Det måste nog förändras i framtiden.

Krig utan soldater

Ett område som det är relativt tyst inom när det handlar om robotisering är annars försvarsindustrin, men där kan stora förändringar finnas bortom horisonten. Då krig nuförtiden handlar mycket om att ha ett informationsövertag och att vara den första som agerar, så skulle beslutsprocesser som innehåller människor ha nackdelar då den blir för långsam.

 Om man istället i krigssituationer låter robotens algoritmer agera kan det gå snabbare och man kan få ett potentiellt övertag. Robotisering av försvarsindustrin kan också innebära ett annat synsätt på krig då det man skickar till andra länder inte alltid är soldater utan maskiner. Att människan inte behöver bli skadad i samma utsträckning eftersom det är robotar som krigar mot varandra kan också betyda att barriären sänks för när länder är redo att gå in i krig. Det blir i allra högsta grad en politisk fråga.

Den framtida synen på utbildning är även det ett område där politiken kommer in i bilden. Det finns inte en chans att ungdomar framöver kan utbilda sig en gång i några år, leva på det och ha ett yrkesliv med ungefär samma uppdrag och samma arbetsgivare i fyrtio år, menar Daniel Akenine.

 En stor fråga för universiteten kommer att bli: “Hur bygger man ett utbildningssystem där man inte bara utbildas som ung utan man kontinuerligt kan komma tillbaka och fortsätta skaffa sig nya kunskaper?”  Vår syn på utbildning kommer förändras totalt och där tycker jag inte att politiker tänker tillräckligt långsiktigt, än.

Vår syn på utbildning kommer förändras totalt.

Daniel Akenine, teknikchef, Microsoft

 Det jag menar är att många yrken kommer ju inte finnas kvar och behoven kommer förändras väldigt snabbt. Titta på taxibranschen till exempel: dagen då det blir billigare att köpa en självkörande bil än en vanlig så förändras den ekonomiska kalkylen totalt och alla går över till det - då kommer inga taxijobb att finnas kvar.

 Sammanfattat tror jag att man måste förstå riskerna och möjligheterna med robotiseringen och hantera dem. I maskininträdet måste vi fokusera på människan - inte maskinerna. Vi ska tillämpa teknik som är bra för människor och som vi verkligen vill ha. Vi måste se till att vi styr agendan, så att inte maskinerna börjar göra det.

21 november 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonledarskap

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng