Varas nät ger framtidstro

AdobeStock_101668794.jpeg

Vara har de senaste åren storsatsat på fiber och trådlösa nätverk i kommunen. Det har öppnat för nya möjligheter inom en rad områden som till exempel socialförvaltningen.

Utbyggnaden av fibernätet är en del av den infrastrukturplan som kommunfullmäktige i Vara antog för fem år sedan. Det var helt enkelt ett sätt för den krympande kommunen att överleva och börja växa igen. I dag bidrar tillgången på bra uppkoppling till att många företag väljer att stanna och 2015 nominerades Vara till Årets it-kommun.

Fibersatsningen tillsammans med projektsatsningar som Vara Digital och det digitaliseringsarbete som pågår inom vård och omsorg har även gjort att kommunen nu också ingår i det så kallade LEDA-programmet.

bittanbild.jpg

Bittan Börjesson, it-strateg på socialförvaltningen i Vara.

En av utmaningarna i vårt digitaliseringsarbete är att det har gått så fort. Det var också en av anledningarna till Vara Digital, fyra workshoptillfällen under våren, där vi bjöd in kommuninvånarna i syfte att utveckla deras digitala kompetens och ge dem medverkan i kommunens digitala framtid och tjänsteutveckling, säger Bittan Börjesson, it-samordnare på socialförvaltningen i Vara.

Socialförvaltningen är också en av de verksamheter som har de största utmaningarna inom sina områden.

Demografin visar att vi får allt fler äldre människor som kommer behöva vård-och omsorgsinsatser från kommunen, samt att det blir allt svårare att rekrytera kompetent personal.

Vi måste alltså använda oss av digitaliseringens möjligheter för att både effektivisera och ge förutsättningar för att våra brukare ska kunna bo kvar hemma så länge de själva önskar oavsett vård-och omsorgsbehov.

Nattligt pilotprojekt

Just nu har man ett pilotprojekt där fem personer som har tillsyn nattetid ska få  prova att ha en kamera i sitt sovrum, som hemtjänstens nattpersonal kan göra tillsyn via, i stället för ett fysiskt besök i bostaden.

Andra sätt att arbeta med digitaliseringen handlar om bland annat appar som kvalitetssäkrar rapportering och tillgång till rätt information, trygghetslarm som övergått från analoga till digitala, GPS-trygghetslarm  samt digitala bostadsnycklar, så kallad nyckelfri hemtjänst.

Har du något råd till andra som inte har kommit lika långt?

Stjäl av varandra. Uppfinn inte hjulet på nytt när det finns så otroligt många bra prövade idéer ute i landet. Även om vi har kommit en bit på väg här i Vara så är vårt digitaliseringsarbete fortfarande i sin linda.

Utvalda kommuner i programmet

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är tillsammans med Vinnova initiativtagare till programmet LEDA för smartare välfärd som syftar till att öka hastigheten, nyttan och kvaliteten i införandet av digitala lösningar. De kommuner som deltar inom inriktningen hälsa och omsorg i en digital värld är: Göteborgs stad, Halmstads kommun, Helsingborgs stad, Karlskrona, Malmö stad, Skellefteå kommun, Sollentuna kommun, Trelleborgs kommun, Vara kommun, Västerås stad och Östersunds kommun.

5 november 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Karin Arnellit i vården

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng