Välfärdsteknik får Skellefteå att lyfta

Skellefteå1jpg.jpg

Skellefteå strävar efter att ligga i framkant inom välfärdsteknik. Kommunen var bland de första i landet att införa smartphone till all personal i hemtjänsten – nu handlar det om att införa tillsyn nattetid i ordinärt boende via trygghetskamera.

Vi hoppas att kunna erbjuda detta till våra brukare med start kring årsskiftet, säger Michael Stiglund på utvecklingsenheten vid Skellefteå kommuns äldreomsorg.

Skellefteå är en av tio svenska kommuner som har valts ut att vara med i ett program, LEDA för smartare välfärd, som jobbar för att införa fler digitala lösningar inom omsorgen.

Micheljpg.jpg

Michael Stiglund, utvecklingsenheten vid Skellefteå kommuns äldreomsorg.

Jag tror att våra förstudier är en förklaring till att vår arbetsmodell kring digitaliseringsfrågor är så lyckosam. Det är viktigt att alla som berörs tidigt får vara med och känna sig delaktiga, säger han.

Vi insåg fort när vi jobbade med välfärdsteknik att det inte bara handlar om teknik- utan även kommunikationsfrågor. Det gäller att vara ute och informera, träffa personal och äldreorganisationer, befintliga brukare och anhöriga.

Kommunen nöjde sig dock inte med en grundlig förstudie i det aktuella arbetet med trygghetskameror. När socialnämnden hade fattat beslutet om att införa dem tillsatte man en arbetsgrupp med nattpatrullpersonal.

Samma grupp fick både vara med i en arbetsprocess där de diskuterade hur det ser ut i dag och sedan vara med och utvärdera vid upphandlingen av kameror.

En annan insikt är att detta inte är något som kommunen kan kräva utan måste bygga på frivillighet.

Gillar att vara en testbädd

Kommunens digitala resa började egentligen redan 2009 då man tillsammans med Umeå universitet deltog i Agnes-projektet – Ageing in a network society – som handlade om hur man skulle kunna utveckla informationsteknik som passar äldre.

Vi gillar att vara en testbädd där vi är med och utvecklar produkter utifrån den äldres behov, och välkomnar alltid företag att höra av sig till oss för eventuella samarbeten.

Erfarenheten från tidigare pilotstudier, samarbeten kring e-hälsofrågor med region Västerbotten och ambitionen att alla ska vara delaktiga är några förklaringar till att Skellefteå också valts ut till LEDA-programmet.

Vårt mål är att all teknik ska komma medborgarna till gagn för att du ska kunna klara dig själv och leva livet bäst möjligt.

Utvalda kommuner i programmet

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är tillsammans med Vinnova initiativtagare till programmet LEDA för smartare välfärd som syftar till att öka hastigheten, nyttan och kvaliteten i införandet av digitala lösningar. De kommuner som deltar inom inriktningen hälsa och omsorg i en digital värld är: Göteborgs stad, Halmstads kommun, Helsingborgs stad, Karlskrona, Malmö stad, Skellefteå kommun, Sollentuna kommun, Trelleborgs kommun, Vara kommun, Västerås stad och Östersunds kommun.

2 november 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Karin Arnellit i vårdenFoto Paulina Holmgren

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng