Politiken driver digitaliseringen i Halmstad

AdobeStock_69719082.jpeg

Politiska mål får Halmstad att prioritera digitaliseringen.

Det skapar en tydlighet i kommunens framtidsriktning, säger it-strategen Thomas Wollentz.

Han framhåller den goda planeringsprocessen på kommunens hemvårdsförvaltning som en av de saker som utmärker Halmstads arbete med att digitalisera och underlätta vården.

Nu gäller det att skapa en mognad för nya digitala arbetssätt som genomsyrar hela organisationen, så att alla har samma bild av vart vi är på väg, säger Thomas Wollentz vid kvalitets- och utvecklingsenheten.

En annan sak som gör Halmstad speciellt är förvaltningens erfarenhet av att samarbeta med stadsnät och bostadsbolag i frågor kring e-hälsa.

Thomas Wollentz Pressbild.jpg

Thomas Wollentz, it-strateg i Halmstad.

Tillsammans med Halmstads stadsnät och Halmstads fastighetsbolag driver vi ett projekt med sensorer i hemmet som kan skapa tjänster, allt från nattbelysning till påminnelsefunktioner.

Tekniken finns, utmaningen är att titta på affärsmodeller, vem som ska betala vad och anpassa organisationen för att kunna dra nytta av den på bredden.

Han tycker att den tilltro till att använda teknik och it som genomsyrar kommunledningen och verksamheten har lagt en bra grund till den fortsatta utvecklingen.

Den är också en bidragande orsak till att Halmstad, som en av tio kommuner i landet, valts ut att vara med i LEDA-programmet som ska jobba för att införa fler digitala lösningar inom omsorgen.

Nästa kliv

Efter datorisering, utbildningar, införandet av moderna planeringssystem och nyckelfria lås tycker Thomas Wollentz att det nu finns möjligheter att ta nästa kliv och få fler alternativa sätt att utföra insatser.

Det finns mycket förutsättningar för teknik genom smartphones och tillgång till uppkoppling och jag skulle vilja att utbudet exploderade ännu mer.

Andra prioriterade projekt i kommunen är för närvarande mobil informationshantering, digital nattillsyn, digital läkemedelshantering samt en digitalisering av trygghetslarm i det ordinära boendet.

Vi ser stora behov när det gäller exempelvis digital läkemedelshantering. Utmaningen är etableringen och det faktum att området som sådant är relativt omoget i Sverige. Det är få aktörer som kan erbjuda ett brett utbud av passande lösningar som dessutom ska fungera optimalt med befintlig verksamhet. Det börjar dock hända allt mer.

Vill skapa samverkansarena

Utöver dessa projekt deltar kommunen också i två EU-finansierade projekt inom hälsa, vård och omsorg med det gemensamma namnet HiCube.

— Det handlar bland annat om att skapa en samverkansarena för att utveckla hälsoinnovationer utifrån utmaningar och behov, och att fokusera på behovsorienteringar och kompetensutvecklingsinsatser av chefer och personalgrupper.

Utvalda kommuner i programmet

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är tillsammans med Vinnova initiativtagare till programmet LEDA för smartare välfärd som syftar till att öka hastigheten, nyttan och kvaliteten i införandet av digitala lösningar. De kommuner som deltar inom inriktningen hälsa och omsorg i en digital värld är: Göteborgs stad, Halmstads kommun, Helsingborgs stad, Karlskrona, Malmö stad, Skellefteå kommun, Sollentuna kommun, Trelleborgs kommun, Vara kommun, Västerås stad och Östersunds kommun.

15 november 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Karin Arnellit i vården

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng