Internet of återvinning

foto atervinning.jpg

Varje dag anländer ungefär 700 ton glas till anläggningen i Hammar.

Återvinningen digitaliseras. Svensk Glasåtervinning har fyra nyheter som ska förenkla återvinningen av glas, en av dem är nivåsensorer i containrarna.
 En transponder och en mätare fästs i taket på behållaren, och via ett simkort får vi information om hur fulla de är. Åkerierna kan då planera sina rutter efter det, säger Sven-Olof Dimander, administrativ chef, Svensk Glasåtervinning. 

Svensk Glasåtervinning är landets enda företag som samlar in glasförpackningar. De samlar in glas från 6 000 insamlingssplatser, återvinningsstationer, runt om i landet och de gör det på uppdrag av producenterna, vilka också finansierar insamlingen och äger Svensk Glasåtervinning. Finansieringen sker genom att företag som sätter glasförpackningar på svensk marknad deklarerar och betalar för sin volym till återvinningsföretaget.

Varje dag kommer cirka 700 ton glas, motsvarande cirka 25 lastbilar, in till Hammar utanför Askersund där själva återvinningsanläggningen finns. 220 000 ton glas förväntas komma in nästa år. Tidigare har företaget haft en relativt liten budget för it men nu ska allt mer digitaliseras.

 Vi har en del saker på gång. Vi ska skicka upp ekonomisystemet i molnet och vi byter logistiksystem för vägningar in och ut. Det ska spara administration då leverantörerna kan hämta sina in- och utvägningar på vår webbplats istället för att vi manuellt ska skicka uppgifter till var och en.

 Vi ska även lansera ett nytt system för deklarationer av glasförpackningar. Det ska bli lättare att söka upp och se vad man har deklarerat tidigare, och för oss att söka efter vilka som inte har deklarerat, säger Sven-Olof Dimander.

Dessa nya lanseringar i all ära - den största nyheten är nog ändå de nya nivåsensorerna inuti glasbehållarna, eller containrarna om man så vill. Med hjälp av molnet, ultraljud och internet ska tömningen av containrarna bli mer effektiv då det idag ibland töms för ofta, ibland för sällan. Systemet till nivåsensorerna har utformats tillsammans med Adage, ett företag som sysslar med RFID-teknik.

atervinning .jpg

Fortfarande behövs en del manuell sortering för att plocka bort större föroreningar.

 Tidigare har det varit svårt att veta hur mycket glas det är i behållarna, det kan man mäta enkelt nu. En transponder och mätare fästs i taket på behållaren, och via ett simkort får vi information om hur fulla de är. Åkerierna kan då planera sina rutter efter det. Det finns också en algoritm som räknar ut vilket datum som behållaren troligtvis kommer att vara full.

Det övergripande målet med sensorerna och de andra lösningarna är ett effektivare arbete och att Sven-Olof Dimander och hans kollegor nu kan lägga mer tid på annat.

 Jag hoppas att vi kan lägga mer tid på analyser och jobba aktivt mot producenterna. Vi vill hellre lägga tid på sådant som kan förbättra vårt och andras miljöarbete än på administrativa rutiner.

 De nya digitala redskapen är bra för alla - för oss och våra logistikleverantörer då det underlättar vår verksamhet och förhoppningsvis i slutänden också för miljön då vi blir effektivare i vår återvinning, avslutar Sven-Olof Dimander.

 

11 november 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng