Bankgirot: Förändringarna har bara börjat

paula kjellin .jpg

Paula Kjellin, Business Developer på Bankgirot.

För Bankgirot var digitaliseringen en direkt nödvändighet.
– Vi måste hela tiden lyssna på vad marknaden vill ha och de förväntar sig digitala direktbetalningar numera, och då måste vi leverera det, säger Paula Kjellin på Bankgirot.

Bankgirot är ett europeiskt clearinghus som levererar betallösningar som ska öka kundernas konkurrenskraft. Bankgirot hanterar betaltransaktioner mellan bankerna - dels sessionsbaserat vid ett antal tillfällen på vardagar och dels i realtid sedan år 2012. Det senare sättet sker som ett resultat av digitaliseringen mellan banker och bankernas kunder, exempelvis via Swish. 

 Digitaliseringen är en fortsättning av affärerna vi har, det var aldrig en möjlighet för oss, utan en självklarhet. Det behöver alltid vara en naturlig del av tänket, och hade vi inte jobbat med de digitala frågorna aktivt så hade vi haft det väldigt tufft nu. 

 De som ställer sig på tvären mot digitaliseringen får en tuff uppgift framöver, förändringarna kommer att fortsätta, säger Paula Kjellin, Business Developer på Bankgirot. 

De nya generationerna köper inte att behöva vänta på en betalning.

Paula Kjellin, Business Developer, Bankgirot

Exempel på betalningslösningar som Bankgirot arbetar med är autogiro, e-faktura, diverse e-identifieringar  och Swish. Dessa lösningar har dykt upp som en konsekvens av en mer och mer krävande marknad, menar Paula Kjellin.

 Man måste hela tiden lyssna på vad marknaden vill ha; finansbranschen likväl som konsumenterna förväntar sig direktbetalningar numera, då måste vi också kunna leverera det. De nya generationerna köper inte att man ska vänta på en betalning i de digitala kanalerna, så vi måste stå framåtlutade för att vara med, vara flexibla och agera på allt nytt som kommer.

Denna utveckling kommer att fortsätta och transaktioner kommer att bli än mer globaliserade, tror Paula Kjellin. Det beror bland annat på de nya eu-direktiven som ska leda till att skillnaden mellan betalningar över landsgränser och betalningar inom Sverige kommer att bli mindre. Även storleken på betalningarna i sig kommer att bli mindre, och ske oftare - så kallade mikrobetalningar kommer bli allt vanligare.

 Betalningarna kommer att brytas upp mer då man förväntar sig att få sina pengar direkt. När storleken på betalningarna tros bli mindre, kan effekter komma såsom att lön vid utförande blir vanligare i relation till lön en gång i månaden. 

Lön vid utförande kommer att bli vanligare i relation till lön en gång i månaden.

Paula Kjellin, Business Developer, Bankgirot

 Att betalningarna över landsgränser kommer ske lika smidigt som inrikes bygger självklart även på att de andra länderna inför de nya regelverken.

För att fortsätta lyckas i framtiden handlar mycket om lyhördhet och samarbete, tror Paula Kjellin.

 Vi vill jobba nära finansbranschen för att lösa deras krav, därför att precis som de är vi också i en förändringsresa där vi förändrar marknaden tillsammans. Det dyker också upp många nya aktörer i området som hittar sin nisch och kompletterar utbudet till de traditionella bankerna, så det gäller att förstå kunderna, våga testa sig fram och att hitta värdeskapande samarbeten.

Hur ser ditt arbete annorlunda ut om tre år?

 Vi kommer fortsätta med att lyssna på kunderna för att förstå vad de vill ha. Vi kommer se resultaten av införandet av regelverk som PSD2, vi kommer se ny teknik som blockchain och kanske ser vi också resultatet av Riksbankens e-krona. Kunderna kommer ha spetsat till sina krav och förmodligen är mikrobetalningar mer synligt tillsammans med globaliserade transaktioner.

 Bankgirot kommer vara del av denna utveckling. Exakt hur vi ska gå tillväga är för tidigt att säga, men för att supporera kunderna behöver också vi se bortom de nationella gränserna.

 Slutligen kommer vi se många exempel på gemensam innovation och värdeskapande samarbeten på marknaden. Det kommer att bli en nyckelfaktor och påverka mitt jobb framåt.

Paula Kjellins fyra tips för en lyckad digitaliseringsresa.

  1. Fråga kunderna vad de vill ha.
  2. Våga testa nya grejer och våga misslyckas.
  3. Var beredd på förändring, det enda vi vet är att mycket kommer ändras. 
  4. Ha roligt. Digitaliseringen kan upplevas som en tuff resa, men kom ihåg att ha kul!

25 november 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit Foto Sara Landén

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng