”Artificiell intelligens kommer att påverka oss mest”

Sofia_960x640.jpg

Glöm skräckscenarier där maskinerna ägnar sin nyvunna intelligens åt att förgöra oss. Problemet är inte artificiell intelligens utan i så fall människorna som står bakom den, menar Sofia Svanteson, grundare av Oceans observations, under Digitala strategier.

Digitaliseringen ger möjligheter till innovation och de kommande femtio åren är det enligt Sofia Svanteson, artificiell intelligens som kommer att påverka oss mest. Men utvecklingen är inte helt okontroversiell. Enligt en engelsk undersökning, är vi mindre benägna att acceptera artificiell intelligens ju närmare oss själva den kommer. 72 procent av de tillfrågade ansåg att AI är bra för att monitorera sädesfält medan endast 23 procent skulle låta en AI operera dem.

– Graden av intimitet avgör alltså vår inställning. På nära håll blir avsaknaden av ett ansikte mer påtagligt. Vad vi måste titta på är vad det innebär att maskiner utför en uppgift. Som art konkurrerar vi inte med informationsteknologin. Däremot anpassar vi våra miljöer, något vi förstår, till något som maskiner kan förstå och det har vi hållit på med i åratal. Våra datalager är så kompakta idag attt vi måste använda minne och kapacitet för att hänga med, säger Sofia Svanteson.

Människan och inte maskinen är faran

Trots att AI segrat över människor i både schack och GO är den smartaste maskinen fortfarande magnituder mer stelbent än människan, säger Sofia Svanteson. Det stora problemet är istället de som designar koden.

– Vi måste kunna bygga in samhälleliga värderingar och för att göra tekniken ”god” är det framför allt tre faktorer som spelar in. Först måste man förstå designprocessen och utgå från behov för att sedan föreslå möjligheter. Designprocessen är iterativ och tvärvetenskaplig, och ska vara användarcentrerad.

Den andra faktorn är kompetensutveckling. Där tror Sofia Svanteson på till exempel skräddarsydda mikroutbildningar under hela yrkeslivet istället för att man stannar på samma position livet igenom.

– Vi måste kunna glömma och lära om.

Den tredje faktorn är ledarskapet som bör vara ödmjukt, menar Sofia Svanteson.

– Idag förknippar många ledare digitaliseringen med ångest. Man kanske har hunnit bygga stora dyra infrastrukturer men jag tror att om man satte användarvänligheten överst skulle vi få bättre system jämfört med priset. Där tycker jag att det borde hända mer, att det borde ställas krav på innovationsupphandlingar.

27 november 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Miguel Guerrerodigitala strategierFoto Kristoffer Samuelsson

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng