"All grund till digitalisering ligger i programmering"

programmering .jpg

Swedsoft arbetar med att stärka svensk konkurrenskraft inom mjukvaruintensiva system. Bland annat vill de öka antalet programmerare, och där ser de nyanlända som en viktig tillgång.
– Vi behöver de nyanländas kunnande och kreativitet om vi vill fortsätta vara världsledande, säger Gabriel Modéus, generalsekreterare på Swedsoft. 

Swedsoft är en ideell intresseorganisation som verkar för mer forskning, ökad kompetens samt gränsöverskridande samverkan inom svensk mjukvara. De vill vara en samlande nationell kraft som välkomnar näringsliv, offentlig sektor, akademi, skolor, startups, industriföretag och bemanningsföretag - för att nämna några. Tillsammans med Swedsoft ska dessa aktörer kunna få ett utbyte av varandra och dela med sig av sina erfarenheter. 

 Vi har ett antal evenemang per år där vi promotar samarbeten, vi driver inte själva något forskningsarbete. För två veckor sedan arrangerade vi under två dagar Software Technology Exchange Workshop (STEW) där akademi och näringsliv kunde byta idéer och erfarenheter med varandra, säger Gabriel Modéus.

Vi måste ständigt utvecklas, samverka och göra Sverige “mindre".

Gabriel Modéus, generalsekreterare, Swedsoft

Sverige har under lång tid legat i framkant när det gäller att investera, forska och utveckla i mjukvara och mjukvaruintensiva system. Att så är fallet är dock inte något som gör att Swedsofts arbete skulle behövas mindre här än i andra länder, då bland annat programmerare är en stor bristvara i Sverige, menar Gabriel Modéus. Och där kommer Swedsoft in i bilden. 

– Om vi inte hela tiden är på tå blir vi snabbt ifrånsprungna. Vi måste ständigt utvecklas, samverka och göra Sverige “mindre”, så att vi och våra exportprodukter även i fortsättningen kan hålla absolut världsklass.

 Vi satsar på att få in nyanlända med digitaliseringskompetens som ännu inte är inne på arbetsmarknaden. De nyanlända innebär en stor möjlighet för oss som land att fortsätta utvecklas och vara världsledande inom programmering. Vi behöver deras kunnande.

Gabriel-Modeus.jpg

Gabriel Modéus, generalsekreterare på Swedsoft.

En konferens som Swedsoft är med och arrangerar är Code Meetup som vänder sig till personer som jobbar med kod i vardagen, där olika typer av kod- och programmeringsspråk lyfts fram.

Varför är det viktigt att lyfta fram programmering?

– Därför att på sju år så har mängden mjukvara och kod i våra produkter tiodubblats. Fortfarande är programmerare ett av de största bristyrkena i landet och vi har inte utbildat tillräckligt, även fast det redan nu är det vanligaste yrket att ha för en stockholmare. All grund till digitalisering ligger i programmering, det förändrar våra jobb och vår vardag.

Gabriel Modéus välkomnar också skolinitiativet som tar in programmering på schemat. Han menar att det viktiga självklart inte är att alla ska bli programmerare, utan det primära ligger i att elever i tidig ålder ska få se vad koder och programmering är för något.

 De måste förstå tidigt vad vår värld är uppbyggd på. För helt ärligt, vad styrs inte idag av någon form av mjukvara? Jag kan inte komma på något. Om jag vore skolelev skulle jag se det som en rättighet att förstå grunderna för vad det är och vad det innebär för mig och världen. Sedan blir jag självklart glad om många vill börja programmera som yrke. Därför har Swedsoft varit engagerade i att bistå Skolverket kring framtagandet av deras nationella it-strategier. 

 Vi välkomnar allt som utvecklar Sverige inom mjukvara vare sig det gäller nya samarbeten, medlemmar, föreningar eller skolinitiativ, för än har vi bara sett början på denna mjuka revolution.

4 november 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng