Volvos autonoma fordon banar väg för kunden

T2016_0338-Trucks_960x640.jpg

En självkörande Volvo FMX testas i Boliden.

Volvo testar just nu sin självkörande lastbil i Bolidens gruva i Kristineberg. Det är ett av flera forsknings- och utvecklingsprojekt där företaget undersöker möjligheterna att göra fordonen mer autonoma.

 Även om tekniken hamnar i fokus handlar det i första hand om att öka effektiviteten och säkerheten, säger Roger Hjelm, chef för Analytics & Service Innovation vid Volvo Group Telematics.

Dagens uppkopplade lastbil har – oavsett om den är autonom eller inte – förvandlats till en intelligent affärspartner på hjul.

rogerhjelmjpg.jpg

Roger Hjelm, chef för Analytics & Service Innovation, Volvo Group Telematics.

 Den har förmågan att ”tänka”, reparera mindre fel, slå larm vid allvarliga problem och förbereda närmaste verkstad på vilken typ av service som behövs. Genom att anpassa den till olika förarstilar kan man också minska slitage och bränsleförbrukning.

Som produktleverantör i en lågmarginalindustri är det viktigt att försöka hjälpa sina kunder att öka marginalen och göra dem mer effektiva.

Dags att skifta fokus

 Vi har tidigare lagt mycket kraft på att samla in data. Nu gäller det att skifta fokus och analysera och dra slutsatser av all data.

 Om vi kan säkerställa att våra kunder får det bästa betyget av sina kunder så har vi kommit långt.

En av utmaningarna är att hänga med när kraven som ställs på kunderna förändras.

Att förstå kunderna och deras utmaningar är en förutsättning för att kunna gifta ihop deras verksamhet med våra produkter. Det gäller alltså att tänka framåt och försöka förutspå hur behoven kommer att se ut. Det är viktigt att prioritera och förstå att man kanske måste tillverka andra saker än sådant som man traditionellt har gjort.

Oanade konsekvenser

Roger Hjelm nämner den nya bredare Panamakanalen som ett exempel som kan få stora konsekvenser för transportindustrin.

 Om 30 procent av allt gods hamnar på USA:s östkust i stället för västkust motsvarar det ungefär 9 000 fler containrar per fartyg, vilket i sin tur kräver 9 000 lastbilar för att tömma. Eftersom lasten då är närmare slutdestinationen kommer förarna kanske inte längre att behöva sova i bilarna, vilket gör att vi inte längre säljer lika många sovhytter. Då kanske vi ska trappa ned på tillverkningen av sovhytter till förmån för daghytter.

En annan utmaning är att utvecklingen av tjänster har en mycket snabbare cykel än den för produkter, det vill säga att det tar längre tid att utveckla en lastbil än en liten tjänst som lastbilen är en del av.

Den balansen, alltså om det krävs en förändring på produkten i förhållande till tjänsten, kan också vara svår.

11 oktober 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Karin ArnelldigitFoto AB Volvo

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng