Open source allt viktigare för Microsoft

optolexiajpg.jpg

Maktkampen mellan Red Hat och Microsoft är över. Den globala överenskommelsen från i somras har nu för första gången resulterat i ett svenskt samarbetsavtal. I praktiken öppnar det för fler rena open source-lösningar, som till exempel Optolexias screeningmetod för att tidigt upptäcka barn med dyslexi.

— Det är som att gå på en konferens och träffa nya människor som man har en massa saker gemensamt med utan att man hade en aning, säger Anders Wendt, affärsområdeschef för moln & företag på Microsoft.

Samarbetet mellan de båda företagen är en överraskning för många, inte minst med tanke på hur de traditionellt har positionerat sig – som företrädare för open source respektive kommersiell programvara.

DSC_2066.jpg (1)

Anders Wendt, affärsområdeschef för moln & företag på Microsoft.

Men liksom de andra stora teknikjättarna använder och bidrar också Microsoft till open soure sedan flera år. En tredjedel av företagets molnleverans består nu av open source och när det gäller nya installationer är det ungefär hälften.

— Vi har jobbat i det tysta. I dag investerar och bygger vi väldigt mycket i open source i vår molnplattform. Men de första åren var det ingen som riktigt trodde att vi menade allvar.

Han konstaterar att allt fler tröttnade på den tidigare polariseringen och maktkampen där ingen vann. I stället spred sig en mer pragmatisk syn som bottnade i att man ville lösa problem och faktiskt hade saker att lära av varandra – vissa problem är bättre att lösa i open source, andra i kommersiell programvara.

Många såg oss som en besserwisser

— Det som låg Microsoft i fatet var att vi av många i open source-communityn uppfattades som en besserwisser. Genom att erkänna att de också gjorde bra saker kunde vi starta en dialog.

Det nya samarbetet handlar om marknadsfrågor och gemensam bearbetning av kunder för att kunna jobba med dem tillsammans.

Läs mer om open source

Artikeln om det nya svenska samarbetet mellan Microsoft och Red Hat är den fjärde och sista delen i vår serie om open source. Vi har tidigare berättat om bland annat SKL:s syn på fenomenet, som de flesta anser just nu driver innovationen. Du har också kunnat läsa om Försäkringskassans arbete med öppen källkod och ta del av hur Ted Schönbeck, Red Hats teknikchef i Norden, resonerar.

— Red Hats produkter är supporterade i vårt moln, Azure, och de har godkänt oss som molnleverantör av Red Hat. När it mer blir en verksamhetsfråga ställs krav på allt från flexibilitet och snabbhet till att få ut applikationer, snabba upp processer och betjäna kunder bättre. Det är det som vi kan göra genom att köra Red Hats lösningar i våra moln.

Som exempel på vad som finns i Azure nämner han ett för tillfället hett område – maskininlärning, där datorer lär sig människors beteendemönster för att kunna förutspå framtida beteenden.

— Microsoft har gjort en ren open source-implementation, som bland annat används av forskare på Karolinska som jobbar med dyslexi. Genom att studera små barns ögonrörelser kan man avgöra sannolikheten för dyslexi många år före skolan.

Microsoft Redhat Partnerskap

  • Microsoft blir del av Red Hat Certified Cloud and Service Provider program  och därmed blir Microsoft Azure  molnplattform för Red Hat’s produkter.
  • Red Hat kunder kan flytta sina existerande abonnemang till Microsoft Azure med Red Hat Cloud Access.
  • Företagen har överrenskommit att arbeta fram stöd för .NET i Red Hats’ produkter samt stöd för att hantera virtuella maskiner i Microsoft Azure med Red Hat CloudForms.
  • Företagen sätter upp en gemensam support funktion för att bäst stödja kunder om väljer att använda Red Hats produkter på Microsoft Azure.
  • Microsoft och Red Hat har lokalt för första gången avtalat om att starta gemensam marknadsföring genom Microsoft’s deltagande på  Red Hat Forum i Sverige och de Nordiska länderna.

27 oktober 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Karin ArnelldigitFoto Red Hat

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng