”Blockchain kommer att revolutionera världen”

AdobeStock_57683096-blockchain_960x640.jpg

Små lokala marknader kan enklare kopplas ihop med den globala ekonomin tack vare blockchaintekniken.

Med kryptovalutan Bitcoin blev blockchain ett begrepp för världen, men tekniken kan användas mycket bredare än så. På IBM är man övertygad om dess fördelar.

– Innovation och teknologi har alltid drivit utvecklingen med målet att minska friktioner och även om till exempel internet bidragit till att minska en del av friktionerna finns många kvar och nya har uppstått. Det handlar framför allt om informationsfriktioner, interaktionsfriktioner och innovationsfriktioner. Blockchain har förmåga att reducera och i vissa fall eliminera dessa, säger Pål Krogdahl, CTO på IBM:s Nordeakonto och expert på blockchain.

Informationsfriktionerna handlar i mångt och mycket om att parterna i en transaktion inte alltid har tillgång till samma information och att denna ofta är svår att samla in och ta fram. Utöver det finns säkerhets- och integritetsaspekter att tänka på.

Blockchain gör att alla inblandade får en helhetsbild över en resurs och dess historia.

Pål Krogdahl, blockchainexpert, IBM

– Idag registreras transaktioner i flera olika huvudböcker där var och en i bästa fall fångar en ögonblicksbild ur sitt eget perspektiv. Blockchain gör att informationen delas bland alla deltagare i nästan realtid så att alla med rätt behörighet kan granska den. Istället för att få en momentan informationsbild får vi en helhetsbild över en tillgång och dess historia, säger Pål Krogdahl. 

Tekniken kan användas för vilken typ av information som helst, allt från att spåra en diamants historia via ett ingraverat serienummer till att hantera betalningar. Transparensen gör det också omöjligt att ändra på informationen i efterhand vilket minskar möjligheten till exempelvis korruption.

Värdet ligger i förändringen

I grund och botten handlar blockchain inte om tekniken i sig utan det är sättet det förändrar existerande affärsmodeller som är intressant, menar Pål Krogdahl.

– Idag finns en hög tröskel för många organisationer, företag och människor att inkluderas i den globala ekonomin, inte minst i tredje världen. De saknar access till en effektiv och pålitlig handelsplats. Vad blockchaintekniken gör är att den skapar ett helt nytt ekosystem som ger fler en chans att vara med. Värdet ligger inte i tekniken utan i det ökade förtroendet och de nya affärsmodellerna som kommer. Det handlar alltså om ett paradigmskifte i den underliggande infrastrukturen i världen precis som när internet kom. Skillnaden är att tidslinjen är betydligt kortare idag.

På IBM har man valt att fokusera på Hyperledger, en open source-lösning för blockchain, tillsammans med många av de ledande teknik- och finansföretagen. Man har bland annat infört en skuggkedja på IBM Global Finances där man lagt den som ett underliggande skikt på sina sedvanliga rutiner för att ge ytterligare en dimension av säkerhet.

– Vi har över 25 000 tvisteärenden varje år som binder upp kapital i onödan. Med blockchain har vi kunnat reducera det från över fyrtio ärenden per dag till under tio. Det låter kapitalet flyta bättre vilket är en stor vinst för vilket företag som helst, säger Pål Krogdahl.

PålKrogdahl-fixad-960x640.jpg

Pål Krogdahl, blockchainspecialist på IBM

Just nu handlar det om att hitta rätt användningsområde för tekniken och där är det framför allt finansbranschen, logistik och tillverkning som ligger långt framme.

– Vi har fortfarande massa utmaningar framför oss. Till exempel måste vi hitta olika nivåer av behörighet för olika typer av transaktioner eftersom det finns dataskyddslagar och vissa branscher, till exempel finansbranschen, har hårdare regler än andra, men det kommer att gå snabbt. Jag tror inte att vi pratar om år här. Det forskas mycket på det, och jag tror att Internet of things tillsammans med blockchain kommer att bli mycket intressant. Vi pratar om ”device democracy” och jag tror att vi kommer att få en ny global ekonomi vi aldrig tidigare sett.

10 oktober 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Miguel Guerreroledarskap

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng