Visionen väcker innovationslust i Varberg

20160615_Atea-28.jpg

Virtuella brandmän, robotar inom omsorgen och skolor utan klassrum. Målet för Varbergs kommun är att automatisera det administrativa arbetet till förmån för mänskliga möten. Den stora utmaningen är trögföränderligheten i offentlig förvaltning, menar Anders Boustedt, kommunens it-chef. 

I västkustataden Varberg njuter invånare och turister av småstadsliv och höstpromenader längs stranden. Men år 2025 kommer Varberg att se annorlunda ut. Järnvägsrälsen som löper mellan stadskärnan och havet har grävts ned under mark. Stads- bebyggelsen och butikslivet har växt fram till strandkanten. Bilismen har minskat drastiskt liksom antalet parkeringsplatser. Bilarna är självkörande och varje fordon används av många människor. Bibliotek och skolor är öppna dygnet runt. Personal inom vård och omsorg har tid att sitta ned och prata med vårdtagarna. Stadens invånare har tillgång till Varbergs hela kulturutbud genom robotar utrustade med plattor som visar utställningar och konserter i realtid, på offentliga platser och i varje hem.

– År 2025 är Varberg en betydligt lugnare stad där människan, möten och naturen står i centrum. Hela maskineriet med pendling och att alla barn går i skolan samtidigt kommer till stor del att ersättas av smidiga digitala flöden, säger Anders Boustedt, kommunens it-chef och blickar ut mot havet. För fyra år sedan antog kommunen en gemensam plan för verksamheten: Vision 2025. Målet är bli en kund- vänlig organisation där medborgarna sköter de flesta ärenden online. I framtidens Varberg finns digitala lösningar som gör att personal inom skola och omsorg kan ägna mer tid åt elever och vårdtagare och mindre tid åt administration. Visionen har satt fart på it- avdelningens utvecklingsarbete med att modernisera och effektivisera it-infrastrukturen. Ett första steg var att ingå partnerskap med Atea som licenspartner, hårdvaruleverantör och kunskapspartner.

– Tidigare lade vi mycket tid på brandkårsutryckningar och lite tid på visionärt arbete. Idag skapar vi nya molntjänster och med stöd från Atea kan vi ägna oss åt utveckling av nya tjänster för samhället, istället för att bygga serverhallar, ordna leveranser av datorer och hantera licenser, säger Anders Boustedt. För att it-avdelningen ska ha koll på vilka tjänster medborgarna behöver har de ett nära samarbete med kommunens verksamheter. Varje verksamhetsområde har en specifik kontaktperson från it-avdelningen som de träffar regelbundet och diskuterar konkreta lösningar med. De stämmer tillsammans av mot kommunens digitala agendor, där de övergripande målen finns nedtecknade. I agendorna anges exempelvis när det ska finnas ett kostnadsfritt wifi för alla medborgare och när alla inom vårdsektorn ska använda plattor och mobiler.

20160615_Atea-26.jpg

Teknik och lösningar

  • Ett partnerskap mellan kommunen och Atea för att hitta snabbaste vägen till hybrida lösningar.
  • Ett premium supportavtal och en egen SDM, Service Delivery Manager, från Microsoft.
  • Ateas specialister har varit avgörande för leverans- erna av molntjänster.

– Vår digitala agenda för år 2017 slår fast att vi till dess ska ha byggt ut kommunens bredband, förfinat processerna i vårt interna samarbete och vi ska ha gått över till att lagra all data i säkra molnlösningar, beskriver Anders Boustedt. Den stora utmaningen i uppdraget är den offentliga sektorns tröghet. I en föränderlig värld behöver digitala agendor uppdateras flera gånger per år. I en politiskt styrd organisation går det långsammare.

– Våra digitala agendor anger vad som ska göras, men inte hur. Svaret på hur löser vi på daglig basis tillsammans med våra kollegor i verksamheten, säger Anders Boustedt. Sedan arbetet med Vision 2025 inleddes för fyra år sedan har it- avdelningen skapat hundratals nya tjänster genom kommunens nya plattform för e-tjänster och självservice.

År 2025 är Varberg en betydligt lugnare stad där människan, möten och naturen står i centrum.

Anders Boustedt, It-chef, Varbergs kommun

– En av mina favoriter är att föräldrarna nu kan boka simskola för sina barn direkt på nätet. Det spar tid för föräldrarna och för kommunen. Framför allt har simlärarna mer tid att lära fler barn att simma, vilket är en fantastiskt medborgarnytta, konstaterar Anders Boustedt. 

It-enhetens största interna kund är Barn- och utbildningsförvaltningen. De senaste årens konkreta förbättringar innefattar att alla skolelever i kommunen idag har en egen bärbar dator eller Ipad. Nätverkskapaciteten har också förstärkts för att användandet ska gå snabbt och kännas meningsfullt. Maria Wirén, utvecklingschef på Barn- och utbildningsförvaltningen, förutspår att digitaliseringen kommer att förändra skolan i grunden.

– It blir en integrerad del av skolan som förstärker lärandet, men tekniken ersätter inte lärarna. Klassrum och skoltider försvinner. Istället sker undervisning online, vid olika tidpunkter på dygnet. Skolan har öppet dygnet runt, beskriver Maria Wirén.

20160615_Atea-12.jpg

– It blir en integrerad del av skolan som förstärker lärandet, säger Maria Wirén, utvecklingschef på Barn- och utbildningsförvaltningen.

En annan intern kund för Varbergs it-avdelning är  Räddningstjänsten Väst, som även utgör ett nav för Falkenbergs räddningstjänst. Redan idag har kommunen minskat Räddningstjänstens sårbarhet genom att skapa en redundant uppkoppling till Falkenbergs räddningstjänst, vilket betyder att ett speglat nätverk kopplas in om det primära nätverket går ned.

– Om några år kommer vi att lägga mindre tid på att släcka bränder och mer tid på förebyggande arbete,  säger Anders Mared, it-strateg på Räddningstjänsten och fortsätter.

– I smarta hus kommer virtuella brandmän i form av hologram berätta för de boende hur de ska bete sig för att lämna huset vid en brand. Med stöd av IoT, internet of things, kommer värme- och rökdetektorer att automatiskt aktivera sprinklers på rätt ställen. Om några år blir vårt boende betydligt tryggare, säger han.

– Vi blir även inspirerade av Atea att se nya lösningar och tänka visionärt. Med stöd av dem slipper vi brandkårsutryckningar och kan fokusera på framtidslösningar som gör att ännu fler vill bo i vår vackra kommun, säger Anders Boustedt.

Varbergs vision

Varbergs kommun har 61 000 invånare och 5 300 anställda. År 2011 antogs Vision 2025 med målet att bli en mer kundfokuserad organisation med förbättrad service och bemötande. Alla kommunens verksamheter jobbar mot den gemensamma visionen. It-avdelningen arbetar efter en digital agenda och målet är att utveckla verksamheterna med stöd av digitalisering och automatisering.

26 september 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Janna Li Holmberg ledarskapFoto Marie Hidvi

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng