Kampen om västkustens it-proffs

11699422-fontan-poseidon-i-goteborg-2.jpg

I ena ringhörnan: en liten kuststad. I andra hörnan: Sveriges näst största stad. Hur lockar lillebror Varberg it-talangerna ifrån storebror Göteborg?
 Kontorstid är inte viktigt, vi går efter devisen frihet under ansvar, säger Anders Boustedt, CIO, Varbergs kommun.

Varbergs kommun ligger cirka sju mil söder om Göteborg. Avståndet, eller snarare bristen på det, har genom åren skapat vissa geografiska dilemman för kommunen.

 Det har varit svårt att konkurrera med Göteborgs stad och it-företagen där, och därför har vi försökt locka med något unikt här. Vi försöker att alltid ligga långt fram när det gäller tekniska lösningar och teknik såsom Skype för företag, Office 365 och Azure. Vi har också lockat med havet, vågsurfandet och den mysiga staden.

– Annonserar efter anställda gör vi via Linkedin eftersom vi eftersöker kvalitet, inte kvantitet. När jag började här sköt vi brett via lokala tidningar och Arbetsförmedlingen men då blir 75-80 procent av de sökande helt irrelevanta, så det gör vi aldrig om, säger Anders Boustedt.  

För Göteborgs stad är tankegångarna annorlunda. Där är viktiga grundprinciper som de vill visa utåt i ett rekryteringsperspektiv exempelvis balansen i livet, möjligheten till föräldraledighet, VAB och flextid. Saker som rör människan utanför jobbet lyfts fram, men också organisationens storlek.

– Med 50 000 anställda och 100 000 elever i Göteborgs stad så blir det ofta stora, komplexa it-miljöer och avancerade uppgifter. Här får man vara med från början till slut i uppdrag av väldigt stora volymer, säger Charlotta Öh Brorsson, personalstrateg, Göteborgs stad.

Digitalisering är ett annat viktigt område för Göteborg och det pågår flera initiativ som ska möjliggöra ett mer mobilt arbetssätt. Det ska ge medarbetarna större flexibilitet och möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter oberoende av tid och plats och denna utvecklingen innebär att både ny teknik och nya arbetssätt måste införas.

charlotta.jpg

Charlotta Öh Brorsson, personalstrateg på Göteborgs stad.

Göteborgs stad satsar också mycket på ett bra ledarskap och en genomtänkt kompetensutveckling. Det sker frekventa utvecklingssamtal som de alltid vill få en effekt utav och där de ser de anställda som individer, allt för att få talangerna att stanna. Just nu är it-verksamheten även inne i en förändring där uppdraget ska gå från it-förvaltning mer mot serviceförvaltning.

 Nu är det inte bara den tekniska kompetensen som blir viktig utan färdigheter och personliga egenskaper kommer att väga än tyngre framöver. Det blir allt viktigare med kompetenser som kan förstå verksamhetens utmaningar i en digitaliserad värld och fungera som bryggan mellan verksamheten och it-leveransen. Kanske är det en verklighet som fler it-avdelningar får vänja sig vid, säger Charlotta Öh Brorsson.

Varbergs kommun har å sin sida som vision att vara västkustens kreativa mittpunkt 2025. Det innebär att det finns ett nytänkande i hela organisationen, menar Anders Boustedt. Tänket gynnar också it-avdelningen då alla vill vara med och bidra och attraktionsvärdet av att komma och arbeta på kommunen ökar.  De som söker anställning måste därför vara nyfikna på folk, teknik och hur de kan få verksamheten att växa. När man väl blivit anställd så är frihet under ansvar en nyckelterm.

 När vi väl fått in talanger så försöker vi ge dem en så bra arbetsmiljö som möjligt, samt att de känner en delaktighet och ett ansvar på riktigt. Vi tror inte att titlar spelar så stor roll för dem utan de bryr sig mer om återkoppling och uppskattning.

 Kontorstid är inte speciellt viktigt från vår sida utan vi ger förtroende åt de anställda att lösa uppgiften och de får göra det där det passar dem bäst. Med tekniken vi har spelar det ingen roll var man befinner sig.

Det allra viktigaste när man arbetar på Varbergs kommun är dock, förutom personligheten, flexibiliteten.

 Det händer nya grejer här hela tiden. Är man ensidig, gillar att pilla på sin sak ett bra tag och älta den så är Varbergs kommun fel ställe. Här måste man älska förändring - vilket också talangerna brukar göra, säger Anders Boustedt.

1 september 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonledarskap

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng