IoT lyfter Södertäljes hemtjänst

Södertälje960x640.jpg

Genom att digitalisera och utnyttja IoT i verksamheten har Södertälje tagit ett rejält kliv framåt för att säkerställa att kommunens äldre får bra vård och omsorg framöver.

– Just nu bygger vi trådlöst nät på alla äldreboenden för att möjliggöra ett mobilt arbetssätt och kunna använda olika IoT-prylar som larm och sensorer, säger Fredrik Wellner som är tjänsteansvarig infrastruktur på Södertälje kommuns it-enhet.

– Nästa år går vi vidare med personalens kontor för att göra det ännu enklare att arbeta mobilt. Därefter kommer vi att fortsätta hos de äldre som bor hemma.

FredrikWellner_960x640.jpg

Fredrik Wellner, tjänsteansvarig infrastruktur Södertälje

Målet är att digitalisera hemtjänsten och gå över till surfplattor i verksamheten.

– Har du en direktuppkoppling till systemet kommer du åt all information i realtid via plattan. Då slipper du att som nu åka till kontoret, skriva ut på papper vad du ska göra, kanske faxa och hämta ut nycklar.

Visionen är att Stockholmsregionen ska vara världsledande när det gäller utveckling och användning av nya digitala produkter och tjänster.

– Att Södertälje har kommit så pass långt tror jag beror på att vi har sökt mycket dialog med leverantörer för att se hur marknaden ser ut och vad man kan göra, säger han.

Västerås en förebild

En annan kommun som ofta lyfts fram när det gäller digitaliseringsarbetet är Västerås som har engagerat äldre i utvecklingen och infört e-hemtjänst och öppna dörrar på demensboende.

– Vi bygger trådlösa nätverk för att liksom de kunna använda oss av positionering, där man med hjälp av taggar kan se var brukarna är. Det är inget som vi har börjat med än men vi kommer att ha infrastrukturen för att göra det vid ett framtida behov.

Som en av de stora utmaningarna i förändringsarbetet nämner Fredrik Wellner leverantörernas så kallade stuprörstänk.

– Gissa vad de sade när vi hade byggt trådlöst nät över hela äldreboendet? Jo, de ville sätta in en sändare i varje lägenhet som ska koppla upp IoT-prylar, i stället för att använda den infrastruktur som nu finns. Sådana här inlåsningar i lösningar kanske passar leverantören men är inte storskaligt och funkar inte i ett ekosystem med olika leverantörer.

De pilotprojekt som hittills har genomförts har tagits emot väl av både personal och brukare.

– Problemet har ibland varit att få tekniken att lira, till exempel att det har varit svårt att logga in eller har saknats trådlös täckning.

 

 

14 september 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Karin Arnellit i vården

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng