Hälsovinster med IoT för Permobils kunder

Ateas_Tomorrow_350mm_300dpi_7910.jpg

Permobil har under mer än 50 år kontinuerligt utvecklat produkten för att användaren ska kunna höja sin livskvalité. – Vi betraktas som en fordonsindustri och precis som i biltillverkning finns det höga krav på funktion och säkerhet. Vi gör till och med krocktester för att undvika risk för whiplash-skador, även om rullstolarnas maxfart endast är 10-14 kilometer i timmen, säger Jonas Westerlund.

Behovet av avancerade hjälpmedel för funktionsnedsatta ökar och i teknikutvecklingens framkant finns svenska Permobil. Med Internet of Things utvecklar företaget nya tjänster som ökar livskvalitén för användarna, menar Jonas Westerlund, global it- och driftchef på Permobil.

Eldrivna fordon är en allt vanligare syn: elcyklar, elmopeder och elbilar som Tesla. Men endast en tillverkare har ett varumärke som är liktydigt med produkten: Permobil i Timrå, norr om Sundsvall. I Svenska Akademiens ordlista beskrivs Permobil som en eldriven rullstol.

Företagets mission är tydlig, att skapa livskvalité för en utsatt grupp. Den har hjälpt Permobil att växa stadigt ända sedan företaget grundades på 1960-talet, då provinsialläkaren och entreprenören Per Uddén myntade orden: ”Varje handikappad har rätt att få sitt handikapp, så vitt möjligt, kompenserat av hjälpmedel med samma tekniska standard som vi alla använder oss av i vår vardag”.

Permobils teknikutveckling

1963: Läkaren Per Uddén från Kälarne i östra Jämtland hör talas om en elektrisk rullstol som endast fungerar på plana ytor. Ett utvecklingsarbete inleds för att ta fram en bättre rullstol.

1967: Den första Permobilen börjar säljas från fabriken i Timrå.

1969: En av frågorna i Dagens Nyheters Nutidsorientering handlade om Permobil och Per Uddén.

1980: I början av 80-talet börjar mikrokretsar användas för att styra rullstolarna.

1992: Rullstolslåset Permolock lanseras vilket gör det möjligt att köra bil via rullstolen.

1994: Permobil börjar använda affärssystemet Scala.

2003: System för gyrostabilisering.

2007: Intelligent styrsystem introduceras.

2013: Investor blir nya ägare till Permobil och företaget inleder bytet av affärssystem till Microsoft Dynamics AX.

2015: Permobil F5 Corpus VS introduceras för användare med komplexa behov. Bland annat ger stolen användarna möjlighet att komma upp i stående position.

– Vår affärsmässiga huvudfåra har hela tiden varit att hjälpa människor med svåra rörelsehinder efter sjukdomar eller fysiska skador, medfödda eller orsakade av krig eller trafikolyckor, säger Jonas Westerlund.

En funktionsnedsättning kan uppstå av många orsaker. Den stora tillväxten i USA beror bland annat på att det finns ett stort antal krigsskadade veteraner. Eftersom funktionsnedsattas problem är individuella och unika handlar en del av Permobils produktion om att anpassa rullstolarna.

– I grunden bygger vi en standardprodukt som sedan går vidare till anpassningsavdelningen som skräddarsyr allt från specialstöd till var styrspaken ska sitta. Floran av möjliga anpassningar är enorm, säger Jonas Westerlund.

Ateas_Tomorrow_350mm_300dpi_7765.jpg

Jonas Westerlund, global it- och driftchef på Permobil.

Permobil använder Internet of Things, IoT, i sitt utvecklingsarbete.

– Eftersom majoriteten av våra användare sitter långa stunder i sin rullstol är risken för sittsår stor. Orsaken är att blodet inte kan cirkulera i de delar av kroppen som är utsatta för tryck. Såren orsakar stort lidande för individen eftersom de tar lång tid att läka samtidigt som problematiken är kostsam för sjukvården, säger Jonas Westerlund.

Skadorna kan förhindras genom att byta sittställning regelbundet vilket inte alltid är enkelt för funktionsnedsatta. Därför har Permobil utvecklat mobilappen Virtual Seating Coach som hjälper användaren att ställa om stolens elektriskt styrda stöd enligt ett visst mönster. Genom att mata in ett ”recept” i appen kan användaren via Blutetooth se till att stöden vinklas på ett gynnsamt sätt.

– Appen beskriver hur stöden ska ställas om för att tryckavlasta genom att fälla upp benen eller luta ryggstödet i en ny position. På så vis undviks mycket lidande samtidigt som vi samlar in data för att fortsätta utveckla arbetet med att förhindra sittsår, säger Jonas Westerlund.

Permobil virtual seating coach.jpg

Med Virtual Seating Coach kan man minska risken för sittsår.

Permobils expansion och tillväxt påverkas av globala trender. Världens befolkning växer och vårdkostnaderna ökar i alla länder. Samtidigt förbättras människors ekonomiska levnadsstandard i många länder, även för funktionsnedsatta. Sedan Per Uddén 1963 skruvade ihop den första eldrivna Permobilen har företaget vuxit och är idag världens största leverantör av elektriska rullstolar, främst till länder som har socialförsäkringssystem.

– Dessa länder har upparbetade strukturer för inköp av vårdprodukter, men intresset ökar också i länder utan försäkringssystem, till exempel i Kina där det finns många behövande. Men avsaknaden av försäkringssystem gör att det inte går lika snabbt att komma igång på en ny marknad, konstaterar Jonas Westerlund.

Permobils produkter finns i 70 länder och bolaget växer för närvarande snabbt i USA.
– Halva omsättningen kommer från Nordamerika sedan ett par år tillbaka.

28 september 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Mats Lundströmdigit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng