”Blockchain kommer att revolutionera världen”

AdobeStock_71964927_blockchain_960x640.jpg

Med kryptovalutan Bitcoin blev blockchain ett begrepp för världen, men tekniken kan användas mycket bredare än så. Pål Krogdahl, blockchainexpert på IBM, menar att vi står på randen till en digital revolution.

– Teknologi har drivit utveckling över tiden och blockchain är inget undantag. Det handlar om att minska friktioner mellan organisationer och människor, och där har blockchaintekniken fördelar inom tre stora områden: den ökade datamängden och hur vi lagrar och hanterar den, hur vi säkerställer att vi alla agerar på samma data och hur vi interagerar med varandra, säger Pål Krogdahl, CTO på IBM:s Nordeakonto och expert på blockchain.

Blockchain kommer att förändra sättet vi ser på den globala ekonomin.

Pål Krogdahl, blockchainexpert, IBM

I grund och botten handlar blockchain inte om nya tekniker utan det är sättet det förändrar existerande affärsmodeller som är intressant, menar Pål Krogdahl.

– Idag finns en hög tröskel för många organisationer, företag och människor att inkluderas i den globala ekonomin, inte minst i tredje världen. Kostnaden är helt enkelt för hög för dem. Vad blockchaintekniken gör är att den skapar ett helt nytt ekosystem som ger fler en chans att vara med. Värdet ligger inte i tekniken utan i det ökade förtroendet och de nya affärsmodellerna som kommer. Det handlar alltså om ett paradigmskifte i den underliggande infrastrukturen i världen precis som när internet kom. Skillnaden är att tidslinjen är betydligt kortare idag.

Motverkar korruption

Blockchaintekniken kan enkelt beskrivas som krypterade transparenta transaktioner där det måste finnas en typ av konsensus för att accepteras. När man bygger kedjan blir det omöjligt att förändra något i efterhand. Tekniken kan användas för vilken typ av information som helst, allt från att spåra en diamants historia via ett ingraverat serienummer till att hantera betalningar. Det innebär flera fördelar för användarna.

– I bästa fall tar tekniken bort barriärerna i samhället, i sämsta fall så reduceras de. Oavsett vilket låter blockchain spelare växa horisontellt. Nya marknader kommer att öppnas på grund av det ökade förtroendet eftersom man vet vilka parter det är man gör affärer med. Samtidigt försvåras korruption eftersom transaktionerna inte kan ändras i efterhand.

På IBM har man valt att fokusera på Hyperledger, en open source-lösning för blockchain, tillsammans med många av de ledande teknik- och finansföretagen. Man har bland annat infört en skuggkedja på IBM Global Finances där man lagt den som ett underliggande skikt på sina sedvanliga rutiner för att ge ytterligare en dimension av säkerhet.

PålKrogdahl_960x640.jpg

Pål Krogdahl, blockchainexpert, IBM

– Vi har över 25 000 tvisteärenden varje år som binder upp kapital i onödan. Med blockchain har vi kunnat reducera det från över fyrtio ärenden per dag till under tio. Det låter kapitalet flyta bättre vilket är en stor vinst för vilket företag som helst, säger Pål Krogdahl.

Just nu handlar det om att hitta rätt användningsområde för tekniken och där är det framför allt finansbranschen, logistik och tillverkning som ligger långt framme.

– Vi har fortfarande massa utmaningar framför oss. Till exempel måste vi hitta olika nivåer av anonymitet och konsensuskrav för olika typer av transaktioner eftersom vissa branscher, till exempel finansbranschen, har hårdare regler än andra, men det kommer att gå snabbt. Jag tror inte att vi pratar om år här. Det forskas mycket på det, och jag tror att Internet of things tillsammans med blockchain kommer att bli mycket intressant. Vi pratar om ”device democracy” och jag tror att vi kommer att få en ny global ekonomi vi aldrig tidigare sett.

15 september 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Miguel GuerreromobilitetFoto IBM

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng