Uppkopplade sopbilar avslöjar vattenläckor

sopbil_960x640.jpg

Dyr fast infrastruktur för att läsa av vattenmätarna? Nej, tyckte Eskilstuna och Strängnäs kommuner och utrustade istället sopbilarna med särskild avläsningsutrustning. Resultatet: En mycket bättre lägesbild till en låg kostnad.

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö har länge brottats med svårigheten att samla in mätdata om den kommunala vattenförbrukningen. El och värme är inga problem men på vattenfronten har det handlat om att försöka göra den stipulerade årliga mätningen. I centrala delarna av kommunerna finns redan fast infrastruktur för mätningar, men den har inte kunnat nå ut till hushållen längst ut i kommunerna. Lösningen blev en ny mobil infrastruktur där sopbilorna står i centrum.

– Vi installerade en ny och modern batteridriven vattenmätare hos hushållen som sänder data trådlöst via M-Bus och den signalen kan vi fånga upp. Problemet var att det skulle kräva en stor utbyggnad av den fasta infrastrukturen så jag fick idén att sätta sensorerna på våra sopbilar. Jag hade hört talas om olika drive-by-lösningar där man aktivt åker ut och samlar in data, så vi vidareutvecklade idén till att innefatta sopbilar som ändå rör sig i området, säger Mats Björkdahl, utvecklingsingenjör på ESEM.

Mobiliteten ersättning för fasta strukturer

Mottagarna är gjorda för fast montage på hög höjd och kan då nå räckvidder på två, tre kilometer, men även ett par meter upp på sopbilarna får man en räckvidd på några hundra meter, vilket räcker för att få in data från mätarna. Att sopbilarna står still vid tömningarna underlättar också eftersom det ger mera avläsningstid.

Den mobila inhämtningen läser bara av den senaste datan, men mätarna sparar dygnsvärden i 450 dygn för parametrarna aktuell volym, volym vid senaste månadsskifte, högsta dygnsflöde, lägsta dygnsflöde, drifttid för batteriet, medelvattentemp och medeltemp på miljön runt mätaren. För att få ut historisk data krävs dock en avläsning på plats.

– Den stora utmaningen var att inte förändra arbetsmiljön för chaufförerna. I början testade vi nätaggregat som väsnades en del, men nu har vi tyst utrustning och sedan februari har vi fått det att fungera mycket bra. Enda området där vår nya metodik fungerar mindre bra är sommarstugorna men där är det inte tekniken som ställer till det utan det beror på att vi inte har någon soptömning där under vinter, säger Mats Björkdahl.

Dataanalys ger nya möjligheter

ESEM har ett krav på sig att samla in data om vattenförbrukning en gång om året men den nya lösningen gör att man kan läsa av mätarna två gånger i månaden. Kunderna kan därmed få en mycket bättre bild över sin förbrukning men framför allt gör det att ESEM lättare kan upptäcka läckor.

– Med de nya sensorerna kan vi till exempel mäta inflödet på en eller två inmatningspunkter för ett område och jämföra med den uppmätta förbrukningen för hela beståndet för att på så vis upptäcka läckor. Det har fått oss att senarelägga investeringar eftersom vi upptäckt att systemet är i bättre skick än vad vi trodde. Den typen av analys skulle vi aldrig kunnat göra med en mätning per år, säger Mats Björkdahl.

Även i små områden som förses av små vattenverk är den ökade informationsmängden ett verktyg för att upptäcka problem.

– Genom att gå in och läsa av punkthistorik för drifttiden för pumparna kan vi upptäcka en läcka på morgonen och ha ringat in vilket hus läckan finns. Tidigare skickade vi ut en tekniker som skulle lyssna på varje ventil.

Vattenförbrukning kan avslöja om någon är hemma eller inte eftersom alla går på toaletten...

Mats Björkdahl, utvecklingsingenjör, ESEM

Säkerheten har varit en viktig faktor vid införandet av den mobila lösningen. Alla mätare har en unik krypteringsnyckel enligt AES128-standard för att inte kunna avläsas.

– It-säkerheten måste vara mycket hög. Vattenförbrukning är till exempel en tydlig indikator på om någon är hemma eller inte för alla går på toaletten. Vi skickar all mätdata krypterad.

För kunderna har det förutom krav på att installera de nya mätarna korrekt inte inneburit någon annan skillnad än att de inte längre får de gamla rapporteringskorten utskickade.

– Förutom att systemet är mycket billigare än att bygga ut det fasta nätet sparar vi till och med pengar på portot, skrattar Mats Björkdahl.

16 augusti 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Miguel GuerrerodigitFoto ESEM

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng