5G krav för framtidens IoT-lösningar

AdobeStock_96052516_960x640.jpg

5G-nätets inträde kommer att utveckla framtidens teknik, ha stor påverkan på digitaliseringen av samhället och även vara en grundsten för framtidens Internet of Things-lösningar, menar Andreas Dahlqvist, projektledare 5G och IoT på Telia.

5G, nästa generations mobilnät och en evolution av 2G, 3G och 4G. Hur kommer det att utveckla Internet of Things? Jo, framförallt genom att många enheter kan vara uppkopplade samtidigt, säger Andreas Dahlqvist, Telia.

 Tätheten för uppkopplade enheter kommer att växa och då behövs högre kapacitet i de mobila näten. Dock så är 5G för IoT-uppkoppling inget kritiskt i dagsläget utan kan bli användbart i framtiden där extremt många enheter är uppkopplade.

Kring Internet of Things, var kommer 5G:s inträde ha störst påverkan?

 5G kommer att ge lägre svarstider än dagens nät, ner till en nivå där kommunikation i princip ska ske i realtid. Detta kommer ha stor påverkan på mer kritiska IoT-lösningar i samhälle och industri. I det sistnämnda kan man effektivisera många processer genom snabbare kommunikation, vilket även gäller för samhälle. Ett exempel är där att ha kontroll av föremål på distans. Möjliga scenarion är självkörande fordon, distansstyrda transporter och robotar som kommer kräva kommunikation i realtid.

andreas .JPG

Andreas Dahlqvist, Telia.

Andreas Dahlqvist tror även att 5G kommer att ta en viktig roll i det alltmer digitala samhället, och vara ytterligare ett steg i den digitalisering som idag genomförs med bland annat utbyggnad av mobil uppkoppling med 4G.

 Tre förslag på uppdelning där 5G kan hjälpa kunden i digitaliseringen är enhanced mobile broadband, massive machine type communication och ultra-reliable and low latency communication - där de två sistnämnda framförallt berör IoT.

 Högre mobilhastigheter kommer också leda till att människor och företag kan använda internet och digitala tjänster på ett nytt sätt. Exempelvis talas det om virtual reality och augmented reality som möjliga digitala tjänster för att ge människor nya upplevelser och hjälp i vardagen. Detta kommer kräva höga datahastigheter och ge helt nytt värde för användaren.

4 augusti 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng