“Patienterna ska få ett friare liv”

pixlr grandma.jpg

Cnets nya lösning ska öka livskvaliteten för sjuka.

Den svenska IoT-experten Cnet har kommit fram med den tekniska lösningen Linkwatch Homecare som ska underlätta den digitala vården och låta patienter i större utsträckning få hjälp hemifrån. 

Linkwatch Homecare stödjer egenvård och låter sjuka patienter, lämpligt vid till exempel kroniska sjukdomar som diabetes och astma, sköta mer av vårdprocessen i hemmet. Cnet har på uppdrag av EU utvecklat tekniken bakom lösningen, en process som tog viss tid.

– Vi har lagt ner ungefär tio manår på projektet och testat lösningen på några engelska och danska sjukhus. Då handlade det om vård efter hjärtoperationer där patienterna under en viss period behövde ta ett antal prover minst en gång om dagen för att ställa in rätt medicineringsnivå, säger Ulf Wingstedt, konsultchef på Cnet.

Den nya tjänsten lanserades nu i sommar och ska öka livskvaliteten för sjuka men även vara ekonomiskt fördelaktig för de som levererar vården. I och med den nuvarande effektiviseringstrenden så är det viktigt att utforma vården så att inte nivån blir sämre för vårdtagaren.

 Homecare skapar också möjligheter för patienterna att lära sig om sin livsstil och hur man fungerar. Man får en kontinuerlig kontroll på sina värden. Hur tål jag till exempel belastning gentemot mot vad jag ätit? Jag hoppas att patienterna ska uppleva ett friare liv, säger Ulf Wingstedt.

Homecare är unikt i att det är integrerat i ehälsomyndighetens hälsokonto-app Hälsa för mig, vilket är en väldigt viktig faktor, menar Ulf Wingstedt. Han anser att det i övrigt ofta blir en pryl, kopplat till en app, kopplat till något annat och att det till slut blir väldigt mycket separata lösningar. Det skalar inte upp.

Lösningen är individuellt anpassad helt beroende på vilken sjukdom man har.

Ulf Wingstedt, konsultchef, Cnet

 Det här är en generell plattform så det krävs inte en ny kommunikationslösning om man ska plocka in en till mätapparat utan den tas med i flödet. Den är också individuellt anpassad efter vårdbehov och vad man behöver mäta - beroende på vilken sjukdom man har.

Går det att vidareutveckla produkten på något sätt?

 Absolut. Vi håller på med en pilot nu där vi använder samma tekniska lösning fast anpassad för äldre som behöver nattillsyn. Då ska man via enkla sensorer i bostaden kunna upptäcka avvikelser från personens typiska mönster, exempelvis om hen varit i badrummet längre än vanligt eller ligger i sängen längre tid än vad som är normalt för personen. På så sätt ska hemtjänstpersonal inte behöva åka runt på schema på natten utan istället åka på larm när det verkligen behövs.

 Det blir en kvalitetsfråga både för patienten som inte behöver bli väckt mitt i natten men det sparar också pengar åt kommunerna. Det viktiga där nu är att få det att fungera helt stabilt och att det ska vara enkelt att installera och supportera. I stort sett får det inte vara någon felprocent därför att hemtjänsten måste lita helt på lösningen, annars kan det mycket väl bli tvärtom - att det blir ytterligare ett stresspåslag för dem. Där ligger egentligen den största utmaningen nu, avslutar Ulf Wingstedt.

25 juli 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng