Människan - smartare än tekniken

AdobeStock_93393870-Anders_960x640.jpg

Att dra med fingret över skärmen är en självklar handling för vilket barn som helst idag, men många företag släpper avancerad teknik utan att tänka på den som ska hantera den: människan.

Anders Jansson är professor i människa-datorinteraktion vid institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet, och har forskat länge på interaktionen mellan människan och maskinen.

– Min utgångspunkt är den kognitiva ergonomin, hur vi uppfattar saker, minns dem och fattar beslut. Vi följer särskilda mönster och om man inte har koll på dem när man designar teknik finns det risk att det blir fel. Där tycker jag att många företag är för snabba. Man vill ut på marknaden först och släpper tekniska produkter och tjänster man inte hunnit utforska ur ett interaktionsperspektiv.

Till viss del handlar mindre lyckad interaktionsdesign om kunskapsluckor, i andra fall finns kompetens inom företagen men personerna når aldrig beslutsrummen utan kommer in när det är svårt att påverka, menar Anders Jansson.

– Man får alltid effekten att folk hittar sätt att använda tekniken som inte går att förutse. Användare kommer alltid att göra det de behöver för att nå sina mål i arbetsuppgifterna. Men många företag har blivit bättre med exempelvis intuitiva gränssnitt som resultat. Vi samarbetar med flera företag i vår forskning och det finns ett intresse från den privata sektorn att ta del av kunskapen.

Bland branscherna han jobbat mot finns bland annat tågsektorn där man bland annat jobbat med att utveckla framtidens styrsystem för tåg, och autonoma bilar. Eller självkörande bilar som är en betydligt bättre term.

– En autonom bil är egentligen en suverän bil som bestämmer själv. Det vi kallar autonoma bilar är egentligen heteronoma bilar, fullständigt regelstyrda sådana. Jag brukar säga att en autonom bil kan välja att hämta grannen istället för dig och kör sedan till din svärmor för att festa hela dagen, då är den autonom. Sådana bilar vill vi inte ha. Ur mitt perspektiv är det egentligen lättare att designa en helt självkörande bil än en bil som också ska kunna köras aktivt av en förare för då behöver man inte ta hänsyn till att den ska interagera med föraren.

Etiska dilemman

Ett problem är när vi människor börjar förlita oss för mycket på tekniken. Då blir vi sämre på att ta kontrollen när det behövs. Som exempel tar Anders Jansson backvarnare vars stora marginaler gör att många bilförare som litar blint på den undviker parkeringsfickor där en skickligare förare skulle kunna ta sig in.

Risken finns att vi anpassar oss till robotarna istället för tvärtom.

Anders Jansson, professor vid Uppsala universitet

– Bra it är fantastisk men vi måste diskutera var gränserna ska gå. Tekniken kanske inte ska ta över för mycket utan vara mer som ett alternativ eller en hjälp. Det är diskussion jag saknar, inte minst de etiska och moraliska aspekterna. Det finns till exempel en stor marknad för robotik som till exempel robotgräsklippare och hushållsrobotar, vilket är bra, men det verkar också finnas ett behov av att tillskriva dem emotioner vilket bara är larv. De är fortfarande bara digitala saker. Risken är att vi anpassar oss till robotarna istället för tvärtom, men självklart ska vi använda robotarnas fördelar i till exempel gruvor och liknande.

I förlängningen innebär det här att vi måste ta reda på mer om vad det innebär att vara människa, säger Anders Jansson.

– Vi har ingen riktigt bra koll på mänsklig intelligens och då är det svårt att ge maskiner mänskliga drag. Idag pratar vi ju om smarta telefoner men ingen tycker väl att de är smarta på det sättet. Vad som händer är att vi anpassar språket efter tekniken, att vi förtingligar maskinerna till mätbara saker istället för att fokusera på ett kvalitativt arbete kring vad mänsklighet egentligen innebär.

Han kallar sig för ”human factor-specialist”, en term som är vanlig utomlands men som sällan hörs i Sverige.

– I Sverige förknippar vi den mänskliga faktorn med något negativt, en drulle som gjort fel. Egentligen handlar det bara om att designa systemen på rätt sätt så att de använder våra unika fördelar som människor och hjälper till med de delar vi är mindre bra på. Jag vill att vi ska använda it ännu mer och ännu bättre!

 

27 juli 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Miguel Guerrerodigit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng