Amazon Web Services satsar på Sverige

AdobeStock_87878912_AWS_960x640.jpg

Hybrid it och molnlösningar är viktiga innovationskraften. Därför storsatsar Amazon Web Services, AWS, på att bygga upp sin nordiska verksamhet med Sverige i spetsen.

– För tio år sedan när vi började i molnet var vi nog rätt omogna och förstod inte skillnaden mellan hybrid it och det publika molnet, men tio år i molnet är som hundår och mognaden har kommit. Idag har vi nått till en punkt där både företag och den offentliga sektorn har krav på en hybrid it-miljö. Det handlar om att kunna svara upp mot kraven på prestanda och att ha kontroll på sin data. Vi kan lokalisera all data till geografiska zoner med multipla datacenter utan den läggs på servrar över hela världen så att kunden har total kontroll över sin data och var den läggs, säger Darren Mowry, Nordenchef på AWS.

Darren Mowry1_960x640.jpg

Darren Mowry, Nordenchef på AWS.

På AWS följer man hela tiden utvecklingen för att kunna möta nya krav från bland annat den nya dataskyddslagen. En åtgärd är att bygga upp en verksamhet kring den offentliga sektorn för att möta de specifika behoven.

– Att jobba mot King eller Ericsson är något helt annat än att jobba mot Skatteverket. Vi har regelbundet möten med olika tillsynsmyndigheter och jag tycker att de visar prov på en stor öppenhet. Vi försöker lära oss om deras vertikaler och behov för att kunna släppa nya mekanismer som hjälper dem att gå över till hybrida it-miljöer.

Sverige en unik marknad

Han menar att den nordiska marknaden, och Sverige i synnerhet, är en unik marknad som kräver en helt annan strategi.

– Sverige har inte den största populationen eller BNP, faktorer som traditionellt legat till grund för investeringar. Vad man däremot har en intressant samling av företag. Här finns stora företag som Volvo och Husqvarna som är allting annat än vad de en gång var, och små företag som King, Mojang och Izettle som är mindre men gjort mirakulösa resor. Det är ett bevis för de fantastiska möjligheterna som finns här.

Darren Mowry anser att den offentliga sektorn i Sverige liknar företagen på så sätt att det finns en vilja att vara progressiv inom it-utvecklingen.

– Det är roligt att se den experimentella naturen även hos myndigheterna.

Man vill inte bara veta vad som händer i realtid utan man vill kunna förutspå framtiden.

Darren Mowry, nordisk chef, AWS

Den nya tekniken med IoT, Big Data och cloud computing ger också helt nya möjligheter för verksamheterna, menar Darren Mowry.

– En stålcontainer är inte längre bara en stålcontainer utan med sensorer kan den användas för att spåra och effektivisera transportrutter. Machine learning är också verkligen frammarsch i Sverige. Man vill inte bara analysera gårdagens data eller se vad som händer i realtid utan man vill kunna förutse framtiden. Vi har institutionaliserat mycket av vår data från vår e-handel som kan användas för business intelligence för att göra prediktioner om framtiden.  

För AWS handlar det nu om att hitta rätt nyckelpersoner till kontoret, en utmaning i sig.

– Sverige har en hög teknisk nivå så nu handlar det bland annat om att hitta välutbildade personer som gillar att experimentera och bygga nytt. Det är inte så enkelt som man skulle kunna tro, men vi vet var vi ska leta och vad vi ska leta efter, säger Darren Mowry.

6 juli 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Miguel GuerrerodigitFoto AWS

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng